fredag 20. mars 2009

Medier på sitt verste

Elisabeth Fritzl er en ung kvinne som sammen med sine barn har vært utsatt for de mest grusomme overgrep fra sin egen far, en mann som for øvrig knyttes også til uløste drapsgåter. Det er nesten umulig å tenke seg hvor vanskelig det må være for denne unge kvinnen og hennes barn å skulle komme seg tilbake til et normalt og godt liv med god helse. Alle gode krefter burde bidra til at hun og barna får en sjanse til det.

Enkelte medier synes imidlertid ikke å ville høre med til disse gode krefter. Etter at rettssaken er over og overgriperen har fått sin rettferdige dom, kaster medier seg over Elisabeth Fritzl og hennes barn. Deres hemmelige hjem er blitt avslørt, og de må legge ut på rømmen for å slippe unna medias søkelys, skriver VG.

Mediene bruker å begrunne sin virksomhet med at de tjener samfunnets interesser. Hvilke samfunnsmessige interesser ligger bak en virksomhet som gjør livet ytterligere vanskelig for en ung kvinne og hennes barn som er påført lidelser som ingen av oss er i stand til å fatte?

Dette må være medier på sitt aller verste.

1 kommentar:

Unknown sa...

Jeg tenker at Bård Tufte Johansen kunne ikle seg kyllingdrakten for godt. Det er nok å ta av. Det synes som om gleden ved å omtale Josef som "monster" og å fortelle mest mulig om "stakkars" Elisabeth virker viktigere enn at saken skal omtales..