fredag 3. mai 2019

Ingen kamel for stor


Ingen kamel er for stor til at ikke Erna Solberg er i stand til å svelge den. Sylvi Listhaugs gjeninntreden i regjeringen viser at Solberg er en svak statsminister, som synes å ha ett overordnet prinsipp for sitt regjereri – å beholde makten med alle mulige midler og for enhver pris.

Dette kan ikke være uttrykk for noe annet desperasjon fra Solberg side, et forsøk på å kjøpe seg en pustepause fra et Frp som sliter på målingene. Håpet er at Listhaug skal redde dem. Men Høyre sliter på målingene selv, og har akkurat skaffet seg mer trøbbel, for å sitere Jan ArildSnoen. Regjeringssamarbeidet ble neppe styrket med dette, skriver Aftenpostens kommentator, Trine Eilertsen.

For et år siden måtte Listhaug gå av som justisminister etter at hun 9. mars 2018 skrev på Facebook at Arbeiderpartiet mente terroristenes rettigheter var viktigere enn nasjonens sikkerhet. Fire ganger måtte hun tvinges opp på Stortinget før det lykkes å få ut av henne noe som kunne ligne på en unnskyldning for hennes horrible påstand.

Etter at Listhaug i det året som er gått, har gjort det hun kunne for å løpe fra unnskyldningen, sier Solberg i dag at Listhaug «står vedden unnskyldningen hun ga fra Stortingets talerstol».
Å gå av som statsråd er det beste som har skjedd meg, sa Listhaug til Aftenposten i fjor høst. Det er å håpe at det beste kan skje henne igjen - så snart som mulig.

I KrF og Venstre toer man sine hender. «Håper hun har lært», sier KrFs Grøvan. Ja, det er jo lov å håpe. Men jeg tviler.

Konsekvensene av KrFs veivalg blir bare mer og mer uspiselig.

tirsdag 23. april 2019

Alle har en historie å fortelle


Historisk kunnskap og bevissthet gjør oss klokere. Derfor må historien fortelles. Ikke minst har de som er besteforeldre en viktig oppgave i å formidle historien til sine barn og barnebarn, også sin egen historie.Ved å dele minner og erfaringer fra tider som har vært, blir fortiden levende for barnebarna.

På den måten bidrar den eldre generasjon til å bygge meningsfylte forbindelser mellom fortid, nåtid og framtid. Det handler om identitet, om tilknytning og røtter. Besteforeldrenes fortelling blir et viktig bidrag i de unges identitetsdannelse. Barna lærer at de hører til i en sammenheng – med noe som har vært før, og som er viktig for forståelsen av hvem de er og hvem de skal bli. Barna og de unge trenger å møte tradisjonsformidlende instanser som hjelper dem til å finne røtter og feste som kan gi basis for å takle livet. Samtidig tilfredsstiller den personlige historiefortellingen behovet for å se seg tilbake, reflektere litt over fortiden og komme til rette med det som har vært.

Derfor gjør nå stadig flere alvor av en tanke jeg tror svært mange har syslet litt med – kanskje uten å våge å si noe om det – å skrive sin egen livshistorie. Mange synes deres historie er lite å skrive om. Det er feil. Hverdagsmenneskers historie er så absolutt verdt å fortelle. Vanlige folks minner og erfaringer er kilder til innsikt og forståelse, både for en selv og for andre, og ikke minst for den unge generasjon.

Noen har lite erfaring med å skrive og synes det er vanskelig å komme i gang. For det første trenger en ikke være god til å skrive for å fortelle sin livshistorie. Vi har alle det som trenges: Kunnskaper, erfaringer og minner. For det andre finnes det god hjelp. Nylig er det opprettet et nettsted som gir slik hjelp. Nettstedet heter Minnelosen. Her kan du delta på et nettkurs som gir deg hjelp og konkret veiledning i alle faser av skrivingen. Minnelosen er en pedagog som har lang erfaring med undervisning og veiledning av folk som lærer og utvikler seg, og som selv er interessert i slekt og historie.

«Du trenger ikke la andre eller mange lese din historie. Det holder at du har tatt plass i din egen», skriver minnelosen. Alle har en historie å fortelle. Når du først har kommet i gang, vil du oppleve at det er morsomt. Det har jeg selv erfaring for. Jeg har selv fortalt min historie for mine barn og barnebarn i en bok jeg skrev for et par år siden, der jeg fortalte om min oppvekst og om mine foreldre og besteforeldre. Det var en fin opplevelse som anbefales.

Lykke til!