Lokalhistoriske artikler

 1. Skimaker og kraftkar. Melhusbyggen 2007. Årsskrift for Melhus Historielag, 6. årg., s. 3-8. x
 2. Snepperten – et ”blodig” instrument. Melhusbyggen 2009. Årsskrift for Melhus Historielag, 8. årg., s. 37-38.
 3. Den gang lykken var en sykkel. Fåberg og Lillehammer. Fåberg og Lillehammer Historielags Årbok 2009, s. 152-163.
 4. Munnladeren som ble gjemt og glemt. Melhusbyggen 2010. Årsskrift for Melhus Historielag, 9. årg., s. 60-61.
 5. Marit’ene på Øyås og Stokkan. Melhusbyggen 2010. Årsskrift for Melhus Historielag, 9. årg., s. 46-49.
 6. Den døve skomakeren som utvandret til Amerika. Årbok for Gudbrandsdalen, 78. årgang, 2010, s. 93-113. (Artikkelen er gjengitt i utdrag i Nye Journal for Døve, nr 2 og nr 3, 21. årg., 2011, henholdsvis s. 1-3 og s. 4-6.) x
 7. En huspostills historie. Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag 2010-2011, 2011, s. 38- 48. x
 8. Landsungdomsstevnet på Lillehammer 1949. Fåberg og Lillehammer. Fåberg og Lillehammer Historielags Årbok, 2011, s. 34-41. x
 9. Leiermål og ”uekte” barn. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 12-18.
 10. Ellevs hjørneskap og huspostill. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 42-43.
 11. Det store indremisjonsstevnet i Melhus i 1931. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 68-70. x
 12. Lars Guttormsen fra Brobakken. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2011, s. 7-18.
 13. Jens Johnsgård – ”en fredens og kjærlighetens mann”. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2011, s. 37-46. x
 14. Indremisjonen i Gudbrandsdalen – bakgrunn og organisering. Årbok for Gudbrandsdalen, 80. årgang, 2012, s. 153-168. ISBN 978-82-92629-28-4. x
 15. "Det er så lell". Haugianeren Arne Arnesen Bjørge. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2012, s. 15-24. x
 16. "… begynde å arbeide i ret tid". Oppvekst på Hølonda på 1800-tallet. Melhusbyggen 2012. Årsskrift for Melhus Historielag, 11. årg., s. 39-48. x
 17. Haugiansk predikant med en dramatisk historie. Melhusbyggen 2012. Årsskrift for Melhus Historielag, 11. årg., s. 15-19. x
 18. Hans Olsen – en myndig og driftig Havnalos. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2011-2012, 2012, s. 61-68. x
 19. "Stackels qvind-folk, som lader sig beligge". I Heidalé. Årbok for Heidal 2013. Heidal historielag, s. 25-47. ISBN 978-82-998768-2-7. x
 20. "Qvindes-Personer som have avlet Børn i Løsaktighed". I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2013, s. 49-54. x -  http://www.oyerogtrettenhistorielag.no/wp-content/uploads/I_gamle_fotefar_2013.pdf 
 21. "Akt for Gud". Den unge haugianeren John Eriksen Bjørge. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2013, s. 73-80. http://www.oyerogtrettenhistorielag.no/wp-content/uploads/I_gamle_fotefar_2013.pdf
 22. ”Kvinnenes folkeavstemning” i 1905. Melhusbyggen 2013, Årsskrift for Melhus Historielag, 12. årg., s. 3-10.
 23. Ingebrigt I. Stokke. Husmannsgutt og storbonde - Lekmannshøvding og bestefar. Gauldalsminne 2012-2013. Årbok for Gauldal historielag, 2013, s. 32-55.
 24. Da Hans Torgersen ble "Bastøygutt". Rundt om Drammen, nr 1/2014, s. 6-13. x – http://www.rundtomdrammen.no/dynamisk/ftp/dokumenter/1_2014/bastoygutt.pdf
 25. "Ved Selvstændighed at vorde det lykkeligste Land". Valget i Øyer i 1814. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2014, s. 41-50.
 26. "Han bar sin sjel på hender". Haugianeren Johannes Johnsen Kråbøl. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2014, s. 55-61.
 27. "Urokkelig som Dovre er vor Troskab". Valgene i Melhus i 1814. Melhusbyggen 2014, Årsskrift for Melhus Historielag, 13. årg., s. 3-14. x
 28. Da briggen August forliste i Nordsjøen. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2013-2014, s. 50-56. x
 29. "Vore stemmer kan veies". Kvinnenes underskriftsaksjon i 1905. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2013-2014, s. 89-101. x
 30. Jagerflyverens sølvbeger. Rundt om Drammen, nr 3 /2015, s. 14-19. ISSN 0802-2119. x http://www.rundtomdrammen.no/dynamisk/ftp/dokumenter/3_2015/jagerflyvernes_solvbeger_opt.pdf
 31. Slik greidde prestane seg under krigen. Årbok for Gudbrandsdalen, 83. årgang, 2015, s. 27-49.  ISBN 978-82-92629-31-4. x
 32. Kongebibelen på Jevne. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2015, s. 88-93. ISBN 978-82-7275-203-2.
 33. Kirkefronten i Melhus under den tyske okkupasjonen. Melhusbyggen 2015, Årsskrift for Melhus Historielag, 14. årg., s. 20-30.
 34. Da banken tok arvesølvet. Melhusbyggen 2016, Årsskrift for Melhus Historielag, 15. årg., s. 6-15. x
 35. Sølvskatten i Brunlanes i 1816. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2015-2016, s. 111-122. ISSN 0332-6489.
 36. Kirkens brudd med staten under den tyske okkupasjonen. I Heidalé. Årbok for Heidal 2016. Heidal historielag, s. 137-52. ISBN 978-82-998768-5-8.
 37. Da kvinnene tok valget egne i hender. Fortid nr 3/2017, 14. årg., s. 33-39. ISSN 1504-1913.
 38. Aksjeinnskudd ved tvang. Sølvskatten i Heidal i 1816. I Heidalé. Årbok for Heidal 2017. Heidal historielag, s. 59-73. ISBN 978-82-998768-6-5.
 39. Huspostillen på Knotten. Årbok 2017. Historielagene i Malvik. 18. årg., s. 12-23. ISSN 1891-4861.
 40. Historien om den «adelige» skomakeren i Melberggården. Historieglimt. Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. 2017, s. 96-111. ISBN 978-82-93555-01-8. ISSN 0807-0636.
 41. Da kvinnene tok stemmeretten på forskudd. I Heidalé. Årbok for Heidal 2019. Heidal historielag, s. 44-62. ISBN 978-82-998768-8-9.

Artikler som er merket med et kryss - x - finnes i boka "Fra tidligere tider".

Ingen kommentarer: