fredag 15. mai 2009

Verdidebatt.no

Avisa Vårt Land lanserte for én måned siden sin nye debattside, Verdidebatt.no. Det dreier seg om en kombinert blogg- og debattside. Det spesielle med denne debattplattformen er kravet om at enhver debattant må bruke sitt eget navn. Det er ikke tillatt å skrive anonymt, heller ikke for dem som kommenterer poster. På denne måten ønsket man å tiltrekke seg bare seriøse debattanter.

Konseptet er sympatisk. Anonymiteten i de andre avisenes nettdebatter gjør at disse flommer over av personsjikane, hetsing og stygg språkbruk. På de ”private” bloggene er situasjonen noe bedre, fordi disse gjerne blir moderert, enten i forkant eller i etterkant. Derfor tillater de fleste av disse anonyme kommentarer.

Det ble spådd at Verdidebatt.nos navnekrav ville bety at debatten ville dø ut. Redaktøren skriver at responsen har overgått de mest optimistiske forventningene. I løpet av de fire ukene som har gått siden starten, har man hatt ca 700 innlegg og ca 10 000 visninger pr dag. Over 400 bloggere har så langt registrert seg. Jeg registrerer imidlertid at en stor del av disse ikke har skrevet innlegg. Av tjue tilfeldig valgte navn på navnelisten, hadde kun tre skrevet innlegg eller kommentar. Man har invitert åtte faste skribenter og noen gjesteskribenter og, ved siden av at avisens redaktører og journalister har sine egne blogger.

Noen spørsmål melder seg: Hva innebærer navnet på plattformen? Jeg kan ikke se at man noe sted har presisert om navnet skal innebære noen avgrensninger med hensyn til hva man ønsker/vil tillate av tema? Navnet innbyr selvfølgelig ikke akkurat til de mest tøysete, selvdiggende og intetsigende bloggene, som bloggsfæren flommer over av. Redaktøren skriver at interessen for verdidebatt er fellesnevneren for dem som deltar. OK. Man regner formodentlig med at selve navnet er tilstrekkelig for å avgrense. Kanskje det. Men en viss klargjøring av eventuelle konsekvenser av navnevalget hadde kanskje ikke vært så dumt?

Enkelte veletablerte bloggere som bruker andre bloggtjenere, publiserer de samme postene på Verdidebatt.no. Etter hvert som stortingsvalget nærmere seg, vil jeg anta at politikere som blogger, vil benytte seg av dette i økende grad. Vi ser allerede tendensene. Det kan man ikke hindre, skriver redaktøren. Sant nok. Men ønsker redaktøren dette?

De åtte faste skribentene som presenteres på startsiden representerer en ganske stor bredde, alder kanskje unntatt. Den eldste er 65 år. Bidragene så langt fra disse er svært varierende både i kvantitativt og i kvalitet. Den yngste har foreløpig bare levert ett bidrag. Men redaksjonen bør etter min mening gi signaler om å skrive kortere. De aller fleste bidragene er alt for lange. Over 600 ord er det vanlige. Det finnes eksempler på over 1000 ord. Jeg tror interessen vil øke med noe kortere innlegg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Vet du hva, Oddbjørn, som debattant på uttalige nettsider (også i papiravisen i gamle dager) er jeg kommet til at jeg ikke lenger ønsker bruke mye energi på dyptgående innlegg. Ytringsfriheten i Norge har definitivt fått seg en stygg knekk etter at nettredaktørene visstnok kan tillate seg å sensurere etter eget forgodtbefinnende. Dette er blitt en unnskyldning for å "holde folket nede" og Norge er nok som en svenske uttalte for en tid tilbake: "Den siste kommuniststat". Som udannet journalist og et intenst ønske om å få frem sannheten, har det også vist seg at den s.k. verdidebatten som VL har startet, bidrar til nettop å kneble sannheten. Noen kaller det PK. Å holde sannheten så godt skjult som mulig. Etter kort tid ble jeg kneblet og utestengt fra VL; uten advarsel; med ett pennestrøk! Hva gjelder din bemerkning til det å blogge sine egne innlegg er jeg skeptisk. Dette fremstår for meg narsissistisk og burde ikke tillates. Det finnes neppe noe mer usympatisk enn mennesker som alltid bare må stå i sentrum! Ellers takk for et interessant innlegg om dette tema i VL. Jeg følger med på aktiviteten der inne, men jeg treffer sjelden på intelletuellt interessante innlegg som gir meg noe nytt å tygge på. Du har nok rett i at de der har fått noen faste skribenter men disse tilhører også "narsissistene". Får jeg spå og det gjør jeg ofte da intuisjonen er sterk: denne verdidebatten kommer til å dø ut av seg selv. Sånn som AD, Aftenpostens debattsider pr idag som skriker på siste verset av ovennenvte grunner! Med vennlig hilsen Sidsel Dahl