lørdag 24. februar 2024

Hyggestund – ett tusen


I Norkirken Drammen (tidligere: Drammen Indremisjon) har man helt fra 1966 arrangert «Eldres Hyggestund», nå bare kalt Hyggestund. Jeg har forsket i Hyggestunds historie, og resultatet foreligger i ei lita bok, som jeg har utgitt sammen med lederen for Hyggestund, Tore Seierstad.

I alle år har Hyggestund vært annonsert i Drammens Tidende. For å dokumentere virksomheten har jeg blant annet gjennomgått alle årgangene av Drammens Tidende og registrert samtlige annonser for Hyggestund - med navnet på taler og sanger(e) på hvert møte. På dette grunnlaget kunne det slås fast at Hyggestund 31. januar i år var nummer ett tusen i rekken. Boka om Hyggestund ble lansert på møtet denne dagen.

I boka forteller vi i tekst og bilder om Hyggestund i dag, og i andre hoveddel skriver jeg om Hyggestunds historie fra starten i 1966 og fram til i dag.

De første 8-10 årene var virksomheten forholdsvis beskjeden. Men fra 1975 har Hyggestund i Drammen vært en sammenhengende suksess, og arrangementet regnes som ett av de beste i sitt slag i landet. Hver annen onsdag fylles Norkirken i Drammen med unge og eldre pensjonister, ikke bare fra byen, men også fra distriktet omkring.

En interessant side ved Hyggestund er at arrangementet samler mennesker fra ulike kirker og kristelige forsamlinger i byen. Talere og sangere rekrutteres også bredt og kommer fra alle kanter av landet.

I studiet av Hyggestunds historie utkrystalliserer seg tre hovedtrekk, som representerer viktige elementer når Hyggestunds suksess skal forklares. For det første har man alltid lagt stor vekt på innholdsmessig høy kvalitet, både når det gjelder forkynnelsen i tale og sang og den praktiske tilretteleggingen. For det andre drives Hyggestund helt og holdent av frivillige medarbeidere, som er meget godt organisert i arbeidsgrupper med klart definerte oppgaver, samtidig som den formelle strukturen er løs. Det gir mulighet for fleksibilitet, og for at folk kan få utfolde seg i frivillig arbeid på en selvstendig måte. Endelig har Hyggestund alltid hatt et evangelisk siktepunkt – innenfor et hyggelig sosialt fellesskap.

I forbindelse med bokutgivelsen ble det også laget en video om Hyggestund. Denne kan ses på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=a_gTg1dnWAk

Ingen kommentarer: