onsdag 29. september 2010

Ny runde om Muhammed-tegninger

Diskusjonens bølger går høyt i Danmark etter at det ble kjent at tidligere redaktør i Jyllands-Posten, Flemming Rose, vil publisere på nytt de omstridte Muhammed-karikaturene i boka ”Taushetens tyranni”, som kommer ut på dagen fem år etter at Rose første gang trykte tegningene i Jyllands-posten.

Danskene er delt i spørsmålet om det var riktig av Jyllands-posten å trykke tegningene. En meningsmåling viser at knapt halvparten av danskene støtter Jyllands-Postens publisering av tegningene, mens 38 prosent mener det var feil. Det er også ulike oppfatninger om man skal trykke dem på nytt i forbindelse med femårsdagen for publiseringen. Kristeligt Dagblad vil ikke gjøre det. Sjefredaktørens begrunnelse for dette kan sikkert diskuteres, men et hovedpoeng synes å være at han anser en trykking av slike tegninger både for fem år siden og i dag er en unødvendig provokasjon. Konstituert sjefredaktør Vebjørn Selbekk i kristenavisa DagenMagazinet, derimot, mener det er veldig bra at tegningene trykkes på nytt i boka.

Danmarks utenriksminister, Lene Espersen, forutser uro i Midt-Østen når tegningene igjen. Så alvorlig ser hun på situasjonen at hun har innkalt ambassadører fra 17 muslimske land for å forebygge en ny Muhammed-krise mot Danmark.

Jeg har mine tvil om det hjelper. Dertil er de kreftene i muslimske land som ønsker en eskalering av konflikten med Vesten alt for sterke. Vebjørn Selbekk, som selv har følt på kroppen at det koster å stå opp for våre demokratiske verdier, peker på noe helt vesentlig når han sier det er viktig å vise at vi ikke bøyer oss for den type press mot ytringsfriheten som vi har opplevd i denne saken.

8 kommentarer:

Anonym sa...

"Dertil er de kreftene i muslimske land som ønsker en eskalering av konflikten med Vesten alt for sterke."

Meget godt poeng. Fra sosialistisk hold blir det alltid hevdet at Vesten må slutte å provosere muslimene, så blir det fred og fordragelighet mellom (det kristne) Vesten og de muslimske landene.

Det er noe godt sludder. Vesten gjør bare bruk av sin hevdvundne ytringsfrihet.

At muslimene reagerer på Vestens bruk av ytringsfriheten, ikke med saklig motargumentasjon, men med bombeterror, er ikke noe Vesten kan ta ansvar for.

Snarere tvertimot. Det virker heller som om toneangivende muslimske kretser med liv og lyst utnytter ethvert påskudd til å true(det kristne)Vesten på livet.

Anonym sa...

Det er noe jeg finner underlig i denne saken. Vi vet at å trykke disse bildene vil skape store reaksjoner i muslimske land. Faktisk er det få andre ytringer som skaper like store reaksjoner, om noen reaksjoner i det hele tatt. Jeg kan ikke komme på noen.

Hvorfor da trykke tegningene? "For å vise at vi ikke aksepterer restriksjoner i ytringsfriheten", sies det. Vel, det er mange restriksjoner på ytringsfriheten i Vesten. F.eks. er det ikke tillatt å spre løgner om andre, det er ikke tillatt å gjøre nazihilsen i Tyskland, rasistiske ytringer er ikke tillatt, det finnes klare grenser for usømmelighet, for å nevne noe.

Hvorfor er det da på død og liv så viktig å drive karikerte ytringer mot Muhammed, som vi vet store deler av verden ikke tillater? Bør vi ikke velge saker som faktisk betyr noe for menneskers ve og vel (f.eks. ytringer mot diskriminering, dødsstraff, forfølgelse av dissenter), og heller nekte være å dempe uttalelser i slike saker selv om de skulle skape tilsvarende reaksjoner?

Det virker som vi ønsker å trykke tegningene igjen nettopp fordi de skaper reaksjoner, som om vi har bevhov for å demonstrere overfor muslimske land at vi ikke bryr oss om det som er hellig for dem, men setter istedet i høysetet det som er hellig for oss.

Hvorfor? Jeg undres.

Anonym sa...

Til deg som undres:

det er nitrist aa lese at du undres om hvorfor vi böy ha ytringsfrihet, hvorfor vi bör trykke disse tegningene. Hvor er du vokst opp hen? Er du blitt forblindet av norsk venstrepropaganda??
For de vil jo helst vaere feige og stikke hodet i sanden, da tror de at det blir fred i verden, og at muslimene kommer til aa vaere snille mot oss.
Er det dem som bestemmer over oss?? A nei du! Ytringsfriheten, som all annen frihet, er udelelig!!! Enten er vi fri eller saa er vi det ikke! Og det er iallefall ikke muslimer som skal bestemme over hva som er frihet for oss! De kommer til vaare land for aa snylte paa oss, leve paa trygdene vaare, mens de misjonerer og pröver aa undergrave vaart demokrati og hele vaar kultur.
Er du klar over at dette har de prövd aa gjöre to ganger för? Og at hver gang ble de kjeppjaget vekk fra Europa?!!
Det er underlig at de ikke en gang kan forstaa at de er uönsket her. De burde komme seg tilbake dit de hörer hjemme, da slipper de aa se frie kvinner og muhammedkarikaturer osv osv. Enkelt og greit! Muslimer passer ikke sammen med noen andre i verdenssamfunnet. Buddhister og kristne f.eks. kan fint leve sammen, men muslimer har problemer med alle. De skal paatvinge resten av verden sin saakalte religion, det er det de er ute etter.
Hvis du ikke vet aa verdesette og kjempe for FRIHET, da burde du ta et opphold i f.eks. et muslimsk land. Da vil du faa hva frihet, eller rettere sagt, mangel paa frihet er!

Odd sa...

Man kommer ikke så langt med å provosere muslimene. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man på liv og død skal provosere ved å trykke karikaturene. Tankegangen til muslimene er en annen og uten å forstå det så går det galt. Men kan godt si at vi har trykkefrihet og så kjøre i vei, men kommer det noe ut av det?
Jeg tror man bør bruke litt varsomhet her. Er det noe skade å ikke trykke slike tegninger?

Christen Moe sa...

Det er mulig at Muhammedkarikaturene er en unødig provokasjon overfor annerledes troende. Mange muslimer mener at dette er den aller høyeste grad av blasfemi, og bør straffes strengt, om nødvendig med døden.
Det jeg ikke kan forstå, er at moderate muslimer ikke reiser seg samstemmige mot det som virkelig må være blasfemisk og et angrep på Profeten, nemlig den terror som vi ser verden over er foretatt i Allahs navn. Dette må da gjøre mye større skade og være mye mer vanhelligende enn noen tegninger som vel kan virke sårende, men som ikke lemlester og dreper.

Normann sa...

En bør akseptere at mennesker er forskjellige og verdsetter ulike ting i livet. Ytringsfriheten bør ikke gi noen tillatelse å håne eller såre det en verdsetter!

Alle mennesker bør ha friheten til å tro, hørt om religionsfrihet? Hvorfor ikke la muslimene bruke denne friheten når vi skal liksom være "frihets bekjempere"?

Det er absurd at enkelte igrunn sprer hat og legaliserer dette med å påberope slagordet: "ytringsfrihet".

Terrorisme har intet med Islam å gjøre, det må vi forstå! Er det noen som lider av terrorisme så er det nettopp muslimske land som Afghanistan, Pakistan, Irak, Palestina etc. Fellesnevneren for alle disse områdene er Islam og muslimer. Dette er områder med stor geografisk betydning og på mange måter nøkkelen til fullstendig kontroll i Midtøsten. Analyserer vi ting litt annerledes, så forstår vi oss på det store bildet. Det handler om makt og kontroll! For å rettferdiggjøre den absurde invaderingen av de muslimske områdene er det nødvendig å få det alminnelige mennesket på sin side. Eneste måten for å få dette til å skje er å presentere Islam og muslimer som en trussel for verdenssamfunnet!

Mitt appell er derfor å bekjempe spredning av hat! Stå sammen hånd i hånd uansett om du er muslim, kristen, jøde eller ateist, og respekter hverandre som mennesker!

Ja til ytringsfrihet og NEI til hatsfrihet! Respekt for alle!

Anonym sa...

Vi i Norge er overstolte over vår velstand og blir veldig fort utakknemlige. Alle er enige i at velstanden vi har idag er takket være olje og gass industrien?

Faktum er den: Færreste av oss veit at det faktisk er takket være en muslim og en araber at vi har en olje og gassindustri i Norge? Skal vi tørre å innse at det faktisk var en muslim som står bak vår velstand????!!!

Vær varsom med å slenge fritt med tunga og lær å se ting i det store perspektivet.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2698800.ece

Anonym sa...

Til vedkommende som lenket til Nettavisen-artikkelen om Farouk Al-Kasim.

Jeg går ut ifra at du antar at Farouk Al-Kasim er muslim og araber fordi i artikkelen står det ingenting om det. Han trenger nødvendigvis ikke å være muslim selv om han er fra Iran, og i og med at han er fra Iran, så er det mer sannsynlig at han er en perser enn en araber.

Men hvis det viser seg at Farouk Al-Kasim er muslim og araber, skal vi da slutte å tegne karikaturer av Mohammad og slutte å kritisere islam fordi én muslim eller araber har gjort en innsats for Norge? Hva da hvis det er to eller flere muslimer som gjør en innsats for Norge? Skal vi da arbeide for at Norge blir et kalifat slik Erna Solberg tydeligvis ønsker at Norge skal bli gjennom sine sharia-råd? Ernas sharia-forslag er et godt eksempel på hvor farlig demokratiet er hvis vi fortsatt lar det være øverste instans fremfor republikken slik gamle grekere og romere forsto betydningen av ordet "republikk"; rettsstat: http://www.youtube.com/watch?v=QkOcFVBoA-o
Republikk (rettsstat) først, dernest demokrati.

Dessuten syns jeg at det var synd at Norge fant olje på slutten av 1960-tallet, og oljealderen begynte. Norge hadde hatt mer å tjene hvis oljealderen hadde begynt nå som nesten all billig utvinnbar olje er pumpet opp, og oljeprisen bare kommer til å stige. Oljen og gassen hadde uansett ligget der og blitt funnet før eller siden.