mandag 23. mars 2009

SV appellerer til irrasjonell frykt

Jeg kommer tilbake til SVs antifriskolevedtak, som jeg også kommenterte på bloggen i går. Det overrasker ikke at menneskerettighetsekspert og tidligere leder av Institutt for menneskerettigheter, Asbjørn Eide, sier at SVs vedtak om å avvikle alle religiøse og pedagogiske alternativer til den offentlige skolen er på kant med menneskerettighetene. Eide viser bl a til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Artikkel 13, pkt 3 i denne konvensjonen tåler å bli sitert i sin helhet:
”Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, formynderes frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter (understr her), forutsatt at førstnevnte oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningsstandard fastsatt eller godkjent av den enkelte stat, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning som er i samsvar med deres egen overbevisning.”
Også andre menneskerettighetskonvensjoner som slår fast foreldrenes pedagogiske primat og religionsfriheten, kunne nevnes. Som jeg påpekte i et radiointervju om saken i dag: Jeg er rimelig overbevist om at hvis SVs vedtak ble norsk politikk, ville vi ganske snart få en menneskerettighetssak som Norge ville tape så det suser i en internasjonal menneskerettighetsdomstol. Høyst fortjent får SV pepper og motbør fra alle kanter etter sitt vedtak, som vitner om en autoritær og intolerant holdning jeg trodde vi ikke skulle oppleve av et politisk parti i 2009. Det er overraskende at SV fortsatt henger fast i et antikvert sosialistisk tankegods om at all oppdragelse av barn skal være i offentlig regi.

For øvrig synes jeg det er vanskelig ikke å se vedtaket i lys av den senere tids islamdebatt. En kommentator til posten min i går kaller vedtaket ”et forsøk på å hente ut politisk gevinst av islamfrykten på SV-måten”. Jeg tror han har et poeng, og det gjør saken enda styggere. Mange går rundt med en mer eller mindre irrasjonell frykt for islam, og enkelte frykter muslimske skoler ut fra en slik irrasjonell frykt. Det vet SV meget godt, og de vet også – eller bør i hvert fall vite – at et vedtak som det partiet nå har gjort på landmøtet, bygger opp om denne angsten. Jeg trodde faktisk SV ville holde seg for god til å bruke slike virkemidler i valgkampen.

Nå er det ikke særlig stor sjanse for at SVs vedtak skal bli noe annet enn et demonstrasjonsvedtak. Begge regjeringspartnerne tar klart avstand fra forslaget. På bakgrunn av det friskoleforliket som den rød-grønne regjeringen inngikk for bare et par år siden, vitner vedtaket om at SV ikke er helt til å stole på. Kunnskapsminister Solhjell vred seg da også i stolen da han skulle kommentere forslaget og fossrodde det han kunne.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jeg anbefaler alle å lese litt på partiprogrammet til SV, fordi det er et helt annet SV du finner der enn det liberale og miljøvennlige glade partiet du hører snakke på debattprogrammene på TV.

Der kan de ikke eksplisitt gå utenom de autoritære tendensene som faktisk er underliggende i deres ideologi.

Det samme kan sies om FRP, f.eks kan man jo lese om hvordan de støtter dødsstraff på femte-kolonister under krig.