Lokalhistoriske artikler

  
1.     Skimaker og kraftkar. Melhusbyggen 2007. Årsskrift for Melhus Historielag, 6. årg., s. 3-8.

2.     Snepperten – et ”blodig” instrument. Melhusbyggen 2009. Årsskrift for Melhus Historielag, 8. årg., s. 37-38.
 
3.     Den gang lykken var en sykkel. Fåberg og Lillehammer. Fåberg og Lillehammer Historielags Årbok 2009, s. 152-163.

4.     Munnladeren som ble gjemt og glemt. Melhusbyggen 2010. Årsskrift for Melhus Historielag, 9. årg., s. 60-61.

5.     Marit’ene på Øyås og Stokkan. Melhusbyggen 2010. Årsskrift for Melhus Historielag, 9. årg., s. 46-49.

6.     Den døve skomakeren som utvandret til Amerika. Årbok for Gudbrandsdalen, 78. årgang, 2010, s. 93-113. (Artikkelen er gjengitt i utdrag i Nye Journal for Døve, nr 2 og nr 3, 21. årg., 2011, henholdsvis s. 1-3 og s. 4-6.)

7.     En huspostills historie. Gauldalsminne. Årbok for Gauldal historielag 2010-2011, 2011, s. 38- 48. - Les artikkelen her: En huspostills historie

8.     Landsungdomsstevnet på Lillehammer 1949. Fåberg og Lillehammer. Fåberg og Lillehammer Historielags Årbok, 2011, s. 34-41.

9.     Leiermål og ”uekte” barn. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 12-18.

10.  Ellevs hjørneskap og huspostill. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 42-43.

11.  Det store indremisjonsstevnet i Melhus i 1931. Melhusbyggen 2011. Årsskrift for Melhus Historielag, 10. årg., s. 68-70. Les artikkelen her: Det store indremisjonsstevnet i Melhus i 1931

12.  Lars Guttormsen fra Brobakken. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2011, s. 7-18.

13.  Jens Johnsgård – ”en fredens og kjærlighetens mann”. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2011, s. 37-46. - Les artikkelen her: Jens Johnsgård

14.  Indremisjonen i Gudbrandsdalen – bakgrunn og organisering. Årbok for Gudbrandsdalen, 80. årgang, 2012, s. 153-168. ISBN 978-82-92629-28-4.

15.  "Det er så lell". Haugianeren Arne Arnesen Bjørge. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2012, s. 15-24. - Les artikkelen her: Arne Arnesen Bjørge

16.  "… begynde å arbeide i ret tid". Oppvekst på Hølonda på 1800-tallet. Melhusbyggen 2012. Årsskrift for Melhus Historielag, 11. årg., s. 39-48.

17.  En haugiansk predikant med en dramatisk historie. Melhusbyggen 2012. Årsskrift for Melhus Historielag, 11. årg., s. 15-19. - Les artikkelen her: Niels Iversen Riis.

18.  Hans Olsen – en myndig og driftig Havnalos. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2011-2012, 2012, s. 61-68.

19.  "Stackels qvind-folk, som lader sig beligge". I Heidalé. Årbok for Heidal 2013. Heidal historielag, s. 25-47.

20.  "Qvindes-Personer som have avlet Børn i Løsaktighed". I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2013, s. 49-54. - Les artikkelen her: "Qvindes-Personer der have avlet Børn i Løsaktighed"

21.  "Akt for Gud". Den unge haugianeren John Eriksen Bjørge. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2013, s. 73-80. - Les artikkelen her: John Eriksen Bjørge

22.  ”Kvinnenes folkeavstemning” i 1905. Melhusbyggen 2013, Årsskrift for Melhus Historielag, 12. årg., s. 3-10.

23.  Ingebrigt I. Stokke. Husmannsgutt og storbonde - Lekmannshøvding og bestefar. Gauldalsminne 2012-2013. Årbok for Gauldal historielag, 2013, s. 32-55.

24.  Da Hans Torgersen ble "Bastøygutt". Rundt om Drammen, nr 1/2014, s. 6-13. – Les artikkelen her: Da Hans Torgersen ble "Bastøygutt"

25.  "Ved Selvstændighed at vorde det lykkeligste Land". Valget i Øyer i 1814. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2014, s. 41-50.

26.  "Han bar sin sjel på hender". Haugianeren Johannes Johnsen Kråbøl. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2014, s. 55-61.- Les artikkelen her: Johannes Kråbøl.

27.  "Urokkelig som Dovre er vor Troskab". Valgene i Melhus i 1814. Melhusbyggen 2014, Årsskrift for Melhus Historielag, 13. årg., s. 3-14.

28.  Da briggen August forliste i Nordsjøen. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2013-2014, s. 50-56.

29.  "Vore stemmer kan veies". Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2013-2014, s. 89-101.

30. Jagerflyverens sølvbeger. Rundt om Drammen, nr 3 /2015, s. 14-19. Les artikkelen  her: Jagerflyverens sølvbeger.

31. Slik greidde prestane seg under krigen. Årbok for Gudbrandsdalen, 83. årgang, 2015, s. 27-49.

32. Kongebibelen på Jevne. I gamle fotefar. Øyer og Tretten historielag 2015, s. 88-93.

33. Kirkefronten i Melhus under den tyske okkupasjonen. Melhusbyggen 2015, Årsskrift for Melhus Historielag, 14. årg., s. 20-30.

34. Da banken tok arvesølvet. Melhusbyggen 2016, Årsskrift for Melhus Historielag, 15. årg., s. 6-15.

35. Sølvskatten i Brunlanes i 1816. Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag. Hefte for årene 2015-2016, s. 111-122.

36. Kirkens brudd med staten under den tyske okkupasjonen. I Heidalé. Årbok for Heidal 2016. Heidal historielag, s. 137-52.

37. Da kvinnene tok valget egne i hender. Fortid nr 3/2017, 14. årg., s. 33-39. ISSN 1504-1913.

38. Aksjeinnskudd ved tvang. I Heidalé. Årbok for Heidal 2017. Heidal historielag, s. 59-73.

39. Huspostillen på Knotten. Årbok 2017. Historielagene i Malvik. 18. årg., s. 12-23.
 
40. Historien om den "adelige" skomakeren i Melberggården. Historieglimt 2017. Årsskrift for   Kragerø og Skåtøy historielag, s. 96-111.

Ingen kommentarer: