tirsdag 23. juni 2009

Fra dagens Vårt Land-lesning

Politikk:
”Jeg har undervurdert Kristin Halvorsen appetitt på kameler”.
(Dagfinn Høybråtens kommentar til at SV fortsatt sitter i regjering.)

Kultur:
”Personlig synes jeg det er litt absurd med mesterskap i musikk. Hvor fort kan man spille liksom?” (Øystein Sundes kommentar til NM i folkemusikk som starter i dag.)

Forskning:
”Enkelte nordmenn er så selskapssjuke på nett at livet elles blir sett på pause”.
(Vårt Land-overskrift på oppslag om en undersøkelse som viser at en del nordmenn er blitt sykelig avhengig av sosiale medier.)

Ingen kommentarer: