fredag 3. juli 2009

Merkelig sak

I slutten av mars kom meldingen om at soknepresten i Valle var blitt utsatt for en rekke ulike trusler, til og med drapstrusler. Folk i bygda sluttet helhjertet opp om presten sin og det ble bl a arrangert fakkeltog for å markere støtte og politikere holdt appeller i Valle sentrum. Men ingen skjønte hvem som kunne stå bak, og saken fortonte seg underlig fra første stund. Truslene ble så ille at presten ble permittert og reiste bort.

mistenker politiet soknepresten for ikke å ha snakket sant om truslene og at han rett og slett har satt det hele i scene selv. Bakgrunnen for mistanken er avvik i forklaringene hans og i tillegg tekniske funn på åstedene. Presten selv stiller seg helt uforstående til mistanken.

Det er viktig å understreke at det så langt kun dreier seg om mistanke. Presten er ikke pågrepet og det foreligger ingen siktelse. Sakens art tilsier at forhåndsdømming er nærliggende. Alle bør holde seg for gode til det.

Vi får inderlig håpe at politiet kommer til bunns i saken, som prestens biskop med rette karakteriserer som en gåtefull og merkelig sak. Lokalmenigheten i Valle kan ikke leve med at den forblir uoppklart.

1 kommentar:

Synve sa...

Merkelig sak, indeed.

Stussa faktisk litt tidligere på at saken med alle disse mystiske drapstrusler og til sist drapsforsøk virka å bli litt nedtona både av politiet og tildels media (men nå leser ikke jeg papirmedia, så jeg kan ta feil)

Av den grunn hadde jeg faktisk en liten mistanke om at politiet ikke helt stolte på presten, men det var og er jo vanskelig å tenke seg hvilke grunner presten skulle ha til å iscenesette noe sånt som dette.

Dog den menneskelige natur slutter aldri å forundre.