torsdag 9. juli 2009

Bra, Huitfeldt

Hvert år blir flere tiltalls barn ulovlig tatt ut av landet av en av foreldrene. Men de fortsetter å nyte godt av norske velferdsordninger som barnetrygd, kontantstøtte og uføretrygd. På den måten kan en si at offentlige støtteordninger indirekte er med på å finansiere bortføringer. Samtidig må den av foreldrene som sitter igjen alene må ofte betale bidrag. Ikke rart at disse foreldrene opplever situasjonen meget krenkende, slik en av dem sa på NRK i morges.

Til tross for at disse foreldrene begår en straffbar handling og gjør stor urett mot den forelderen som blir sittende igjen i Norge uten muligheter for kontakt med barnet, kan de fortsette å leve på det norske velferdssystemet. Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil nå stanse utbetalingen av velferdspengene for å presse foreldre som ulovlig har bortført egne barn. Pengene skal settes inn på en sperret konto og ikke betales ut før saken er løst.

Huitfeldt fortjener ros for at hun griper tak i dette og prøver å sette en stopper for noe som hun med rette sier strider mot folks rettsoppfatning.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Riktig det,

Dette er et riktig steg i riktig retning for de som er fedre. Endelig etter så mange år med kamp skal fedre få en "rett" til sine barn.

Roger M. Larsen sa...

Bra at du sier dette O.E.

Jeg har ikke nok kjennskap til bloggen din, - men har et spårsmål til deg: Har du tidligere uttrykt støtte og sagt at du har savnet denne bestemmelsen tidliger....?

mvh
roger m larsen

Anonym sa...

5 poeng til Huitfeldt!!!!

Anonym sa...

Det er ikke alltid jeg er like enig med Huitfeldt, men denne gangen skal hun virkelig få ros.

Dette er noe jeg har irritert meg over i flere år, som mor, og nå endelig er det noen som tar skikkelig tak i dette. Bra!!!

Anonym sa...

Det skulle da bare mangle at de som bortfører barn ikke får betalt av den norske stat. Kanskje Huitfeldt også kan ta en titt på de "norske" barna i bl.a. Polen som mottar kontantstøtte og barnetrygd? Har hørt at det sitter profesjonelle byråkrater i Polen som bare studerer hvordan de skal utnytte det norske regelverket til størst mulig vinning, og det er neppe det eneste landet. Kan vi istedenfor bruke litt mer på de ungene vi faktisk har her i Norge? Såvidt meg bekjent fødes det rundt 50.000 barn i Norge hvert år, og etter min mening burde de nyte svært godt av at Norge er blitt et rikt land, men det er dessverre ikke tilfelle når vi ser på den manglende prioriteringen av barnehageplasser og falleferdige skoler. Barna fortjener det beste, også I Norge.

kandahar sa...

Det er alt for tidlig å juble, men det er en god start. Barnebortføring er i bunn og grunn ekstremvarianten av samværssabotasje, og der har statsråden til nå vært lite villig til å gjøre noe.

De offentlig overføringene til disse barna er dog minimale. Ytelsen som gis, gis ofte via bidrg der NAV opptrer som torpedo på vegne av mor.

Dette er en god start, men det gjenstår mye. Huitfeld avslørte dessuten på politisk kvarter at hun ikke har særlig kjennskap til dette sakskomplekset.

Anonym sa...

Glemte i sted å legge til at dette muligens er en valgkampsak som ikke vil bli gjennomført før om 5-10 år alikevel. Kanskje dette blir det endelige besviset om at Norge for første gang bør få en likestillingsminster som er mann.

Synd på de norske fedrene som må betale bidrag til mødre som "tar" barn ut av landet uten lov og avtale. Justismord.

kandahar sa...

Siste anonym: Dette er faktisk et problem innenfor landets grenser. Samværsforeldre som opplever at hovedomsørger saboterer samvær må betale for de ekstra dagene barnet er hos hovedomsørger. Til tross for at det er denne som begår lovbruddet.

Deler din frykt for at det er valgkampflesk. Håper derimot at vi begge tar feil.

Anonym sa...

Dette er en god start, men det er en gruppe barn som er glemt. Nemlig barn av innvandrere som sendes til hjemlandet i skoleåret. Vi har hatt tilfeller av dette i mine barns klasser, opptil 4 mnd av skoleåret var de i hjemlandet Pakistan. Hvorfor er det ingen som reagerer på dette?
Hvordan skal barna kunne klare seg i Norge mht utdannelse når de går glipp av så mye undervisning?
To av disse ungene var også stadig hjemme fra skolen for å hjelpe sin mor med yngre søsken. Moren snakker fortsatt ikke norsk etter over 10 år i Norge.
Når skal myndighetene ta tak i dette?
Staten svikter en masse norske barn som får ødelagt sine sjanser til integrering og utdannelse.

Er dette for sensitivt å ta tak i?

Oddbjørn Evenshaug sa...

Til Roger M. Larsen: Jeg har ikke skrevet om en slik bestemmelse på bloggen tidligere.

tksolber sa...

Hvordan kunne dette skje? Hvorfor har ministeren først tatt tak i dette nå etter flere år i regjering? Tror nok saken er at hun har latt dette skje, for å få opp en slik diskusjon som dette. Hvem er egentlig kriminell her?