fredag 10. juni 2011

Å slå barn er ukristelig

Lederen for sekten Churches of Christ har gått ut og forsvart at foreldre slår sine barn i oppdragelsesøyemed. Han kaller det ”en guddommelig rett”. Slik kan man misforstå og misbruke Guds ord.

Dette har ifølge Vårt Land fått barneombudet til å twitre håp om at andre kristne trossamfunn kommer på banen i et opprop mot Churches of Christ. Gjerne det. Skjønt jeg er i tvil om hvor nødvendig det skulle være. Jeg tviler på om det er særlig mange som tar slik forskrudde ytringer som denne sektlederen har kommet med, alvorlig. Og hva angår ansvarlige kristne trossamfunn i Norge, kan jeg ikke tenke meg at det er noen i dag som vil gå god for en slik praksis.

Det tror jeg barneombudet vet, eller han burde i hvert fall vite det. Ved å kreve en slik protest fra ”andre kristne trossamfunn” kan han bidra til å fyre opp under den fordom at juling som "oppdragelsesmiddel" er særlig utbredt i kristne sammenhenger i Norge, eller at faren for at barn blir slått, er størst i kristne hjem. Det tror jeg ikke er tilfelle, og en skal være forsiktig så en ikke skaper et slikt bilde. I den grad det fortsatt finnes foreldre som forsvarer julingstradisjonen i vårt land, finner man dem helst i helt andre miljøer. Sist vi hadde en debatt om saken i mediene, var i 2007. Da var det en del mannlige rikssynsere med Carl I. Hagen i spissen som syntes det er greit å bruke juling i oppdragelsen, og Aslam Ahsan, som av alle ting var leder for Ressurssenter for pakistanske barn, sluttet seg til. Se min bloggpost ”Om å slå barn” 26. oktober 2007.

Knapt noe er mer ufyselig enn når noen forsvarer å slå andre mennesker ”i Guds navn”. I så måte kan man aldri si ofte nok at den slags er å misbruke Guds ord. Barneombudet viser selv til Bispemøtet som har uttalt at ”vold og overgrep mot barn er ulovlig og ukristelig”. Det burde være klar tale.

Selv har jeg helt siden 1970-årene, da jeg var leder for en av landets største frivillige misjonsorganisasjoner, arbeidet aktivt mot slike holdninger, og tok det også opp på lederplass i organisasjonens eget blad og i mange foredrag. Jeg har også sammen med en kollega drøftet spørsmålet i en lærebok i Familiepedagogikk.

Å slå barn fortjener ikke navn av oppdragelse. Slik behandling av barn er ikke etter Guds vilje.

4 kommentarer:

Anonym sa...

I Bibelen står det noe om å sile myggen og sluke kamelen. All den djevelskap som blir pøst inn i norske barns sinn gjennom media, språk og bilder, krig som underholdning, sexfokus, porno og søppel av verste slag er LANGT MER skadelig for en unge enn et klaps på rumpa. Eller den krenkelsen det er å frata barna retten til en far og en mor, slik det nå skjer med blant annet politiets øverste sjef - og som barneombudet ikke sier et kritisk pip om, og dermed stilltiende støtter. Men å hause opp en debatt om norske kristne som vil gjøre det folk gjør omtrent overalt på kloden, nemlig å sette grenser for og oppdra ungene sine, sånt er stas for barneombudet. En populistisk og karakterløs institusjon er det.

Oddbjørn sa...

Er enig med deg i at det er mye søppel som pøses inn i barns sinn. Men for det første er det ingen grunn til å sette "all den djevelskapen" du skriver om opp mot det å slå barn. For det andre er det fullt mulig å sette grenser uten å slå. Å banke (bokstavelig talt) grenser inn i barn fører på sikt gjerne til det motsatte av det en ønsker å oppnå.

tskjerdal sa...

Barneombodet har sjølvsagt eit viktig poeng, men han har ein underleg måte å slå ekstremistiske grupper i hardtkorn med allmenne kristne på. For ein månads tid sidan kalla han Jehovas Vitne for ei karismatisk forsamling på Dagsnytt Atten, og gav dermed inntrykk av at karismatiske kristne er generelt barnefiendtlege. Det var ikkje spesielt opplysande.

Tror Jehovas Vitner er en karismatisk menighet

(Han har i ettertid korrigert utsegna.)

Anonym sa...

Tar meg den frihet å minne om Ordsp.13,24 :
Den som sparer sitt ris, hater sin sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig.

Videre 3,12
For den Herren elsker den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær.

Apostelen Peter sa: Du skal lyde Gud mer enn mennesker.

Så sier Herrens ord, som de ynder å si i kirken.

Kjære barneombud, slå ikke barna, drep dem heller, sørg bare for å gjøre det før de blir født! Da er det straffefritt.