torsdag 30. juli 2009

Godt vi har innvandrere

Det er ikke vanskelig å merke at det etter hvert er blitt mange svensker i norsk arbeidsliv.Vi møter dem over alt, ikke minst i servicenæringene og helsesektoren. I alt 75.000 svensker er registrert i det norske skatteregisteret for 2009, ifølge Dagsavisen. I lokalradioen i NRK Oppland har de til og med en svensk programleder, meget dyktig forresten, slik jeg har inntrykk av at svensker flest i norsk arbeidsliv er. I hvert fall rapporteres det fra bemanningsbyråene at norske arbeidsgivere ofte foretrekker svenske arbeidssøkere når de skal ansette folk. Årsakene skal være at de bl a har god arbeidsmoral, er lojale, fleksible og fornøyde, fordi de vet hvor vanskelig det kan være å få jobb. Jeg vil føye til ytterligere en egenskap. Selv om mitt erfaringsgrunnlag er noe tynt, har jeg inntrykk av at svensker i servicenæringene nettopp er dyktige på service og vennlighet i jobbutførelsen. Mange av dem sier for øvrig at de akter å bli i Norge. Godt vi har innvandrere!
Oppdatering: Nå har likestillingsombudet funnet ut at arbeidsgivere ikke har lov til å spørre etter svenske arbeidssøkere.

2 kommentarer:

Synve sa...

Er selv delvis et produkt av svensk arbeidsinnvandring for rundt 100 år siden, så ingen tvil om den fører mye bra med seg ;)

Ellers er det jo litt spesielt at arb.givere/ vikarbyråene bevisst foretrekker svensker. Hadde den praksisen gått på bekostning av andre enn nordmenn ville man vel lett sagt det var...noe som begynner på r.

Anonym sa...

Etter å ha feriert i mange år i Sverige med små barn, er jeg overveldet over servicen man møter hos broderfolket.
Her har nordmenn noe å lære!
Vi har også feriert i Norge, men det ga ikke mersmak, for å si det mildt.
Heia Sverige og svensker mener nå jeg iallfall. De kan det med service med et smil :)