onsdag 29. juli 2009

Feilslått

En innvandrer vil inn på Stortinget for et parti som kaller seg Samtidspartiet. Politikken er ifølge VG lik Frp på mange områder, bortsett fra i hvert fall på ett punkt: Han vil at imamene skal lønnes av staten. Mye kan sies om det forslaget. Men når journalisten i VG’s nettavis får seg til å spørre om man ikke da burde kontrollere hva imamer preker om i moskeene, sier det mye om refleksjonsnivået i VG’s redaksjon. Undres på om man der i gården har hørt om religionsfrihet og ytringsfrihet? Forutsetter statsstøtte at staten skal kontrollere meningsytringer og religiøs forkynnelse?

Når det er sagt, tror jeg dette forsøket på å samle innvandrerne i et bestemt parti for innvandrere, er uheldig og feilslått. Vil man skape ytterligere avstand mellom innvandrere og befolkningen for øvrig, så skal man gjøre nettopp dette. Jeg tror da heller ikke at initiativtakeren vil lykkes i sine bestrebelser.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hvis trendene på innvandrerfronten fortsetter slik den gjør i dag, så er vi norske selv flyktninger snart. Håper for guds skyld at det settes en stopper snart!

Anonym sa...

"Men når journalisten i VG’s nettavis får seg til å spørre om man ikke da burde kontrollere hva imamer preker om i moskeene, sier det mye om refleksjonsnivået i VG’s redaksjon. Undres på om man der i gården har hørt om religionsfrihet og ytringsfrihet?"

Sant nok, men det er utrolig mye staten kontrollerer over kirkens meninger, holdninger og ytringer som en forutsetning for at kirken skal være statlig...På en side kunen det vært positivt om staten skulle støttet moskeene slik de gjør medden norske kirke. Da måtte moskeene totalt endret sitt syn på kvinner, homofili og flere andre ekstreme holdninger slik kirken opp gjennom årene har gjort...

Anonym sa...

Hvorfor kan ikke disse muslimene og han der karen heller fokusere på økonomi, helsepolitikk, utdanning og forskning. Ting som idet hele tatt betyr noe når man skal styre et land. Denne fokusen på religion og invandring ødelegger mulighetene for utvikling. Uansett, slike folk vil nok være hovedårsaken hvis frp og demokratene kommer til makten.

Synve sa...

Dette er samme partiet som kalte seg Independent Labour Party i vår, men måtte bytte navn etter klage fra Ap.

Partilederen mente dengang i intervju med Dagbladet at homofili burde kriminaliseres og at det trolig var jødene/Mossad som sto bak 11.sept. angrepet. Så partiet må vel kunne betegnes som feilslått på nesten alle mulige måter, og kan mer sammenlignes med Norgespatriotene enn Frp.

Jeg tror heller ikke det er mulig eller ønskelig med et eget parti for innvandrere. Samtidig må det være veldig vanskelig for konservative/verdibevisste muslimer å finne et parti som har verdier som samsvarer med deres. Etterhvert som denne gruppen blir enda større tror jeg ikke de vil være fornøyd med null innflytelse i verdispørsmål, så det kan bli spennende å se hvordan de etablerte partiene vil forholde seg til dette på sikt.

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg synes Statens rett til å kontrollere hva de som mottar statsstøtte sier og mener snarest bør utvidet til også å inkuldere politiske partier ...

Christen Moe sa...

Kommentar, ikke først og fremst til siste innlegg, men til bloggen generelt:
Det er første gang jeg er inne på din blogg, og jeg må gi deg honnør for interessante, åpne, balanserte og vidtfavnende kommentarer til ulike aktuelle saker i kirke og samfunn. Du målbærer dine egne meninger klart. Samtidig behandler du dine meningsmotstandere med både forståelse og respekt. Politikerne burde ha mye å lære av dette. Da ville den allmenne respekten for dem ha økt igjen, tror jeg.

Oddbjørn Evenshaug sa...

Til Christen Moe: Takk for en tilbakemelding som jeg naturligvis satte stor pris på. Oppmuntrende og inspirerende!

Anonym sa...

Ghufoor Butt burde kanskje lære seg norsk før han starter ett parti som skal lønnes av staten?

Spar meg for rasisme anklager.

Lucifer Sam sa...

Kjære anonym, jeg skal ikke kalle deg rasist. Men du burde kanskje lære deg norsk selv, før du ber andre om det. Konkurranse: Finn to feil i innlegget ditt.