torsdag 23. juli 2009

Frp’er for dødsstraff?

En stortingskandidat for Frp gir uttrykk for at han vil sende Mulla Krekar tilbake til Nord-Irak selv om han risikerer dødsstraff. Blir han dømt til døden så lever jeg godt med det, skriver han ifølge VG på bloggen sin. I likhet med de aller fleste nordmenn har jeg lite til overs for det Mulla Krekar står for. Det foreligger en dom på at han skal utvises fra landet, og jeg håper det vil bli mulig å effektuere dommen. Men vi er forpliktet på menneskerettighetene og skal derfor ikke sende ham tilbake til Nord-Irak så lenge han kan risikere dødsstraff der.

Når stortingskandidat Tom Staahle blir konfrontert med det han selv har ytret, prøver han i første omgang å ro seg unna. Så dobbeltkommuniserer han i verste Frp-stil ved å understreke han at det er hans tanker som kommer frem i bloggen, men at han likevel står for Frps partiprogram, og vil følge norske lover og regler i saken. Frp er imot dødsstraff. Likevel hevder en stortingskandidat at det er greit at en person får dødsstraff. Han bør nå klargjøre hva han selv egentlig står for: Er han for dødsstraff og dermed uenig i partiprogrammet på dette punktet?

11 kommentarer:

Anonym sa...

Hvis denne mullah-fyren er så farlig som myndighetene er kommet fram til, må vi jo se å få sendt fyren vekk uansett om de hugger hodet av ham eller ikke.

Jeg for min del tror ikke noe større på at han er så farlig, jeg tror han bare er stor i kjeften.

Men siden Høyesterett har bestemt at ikke diverse regjeringer tar feil når de mener fyren er farlig, kan vi ikke ha ham gående løs. Dump gærningen over Irak med eller uten fallskjerm eller la ham sitte i varetekt til han reiser sjæl!

Øx

Anonym sa...

Jeg mener det ikke er vårt ansvar å holde mulla krekar i live. Dersom irakerene velger å avlive kreket så faller det på deres kappe og ikke vår. Det eneste jeg har imot dødstraff er risikoen for justis mord. Noe som er umulig i dette tilfellet. Jeg synes frp skal gå inn for å trekke norge fra den europeiske menneskerettighets konvensjonen og få enslutt på denne såpeoperaen.

Anonym sa...

Krekar bør gjerne ikke returneres til barbariske land uten et skikkelig rettssystem og barbariske henrettelsesmetoder. Det setter Norge i et dårlig lys også. MEN vi kan absolutt utlevere ham til USA, vår viktigste allierte, selv om de også har dødsstraff. USA har et straffenivå mer i takt med folks rettsopfatning. Lurer på hvordan det er blitt et så stort sprik mellom straffenivå og folks rettsopfatning i Norge. Hadde vanlig folks rettsopfatning blitt lagt til grunn i straffeutmålinger her også ville landet gjerne ikke vert noe paradis for kjeltringer.

Anonym sa...

Ser ut til at de fleste som leverer kommentarer her har glemt at Krekar ved flere anledninger, mens han er "flyktning" i Norge, har vært i Irak, på "ferie" (les drevet med planlegging av terror)
Desverre kom han tilbake derifra, så det var vel ikke så farlig der alikevell

Anonym sa...

Jeg mener også at Muller-Krekar må sendes tilbake selv om han får dødstraff. Det kan ikke være Norges problem at et land har dødstraff, ville dette blitt et problem vist det f.eks var USA som krevde en amerikansk borger tilbake for krigsforbrytelser som også kunne ført til dødstraff? Nei da hadde ikke Norge sakt noe og sent han så fort tilbake til USA. Nei Politikerene som sitter på Stortinget er en gjeng dårlige representanter for det Norske folk......jeg beundrer frp politikeren som tør å si rett ut hva alle andre tenker men som de ikke tør si, siden det ikke er politisk riktig.

Anonym sa...

Mullah har irakisk statsborgerskap, han har aldri fått innvilget noe norsk statsborgerskap, så han skulle ikke vært vårt problem, og han skal i hvertfall ikke dømmes av noen norsk domstol..

Anonym sa...

Mulla Kromkar har ingen ting i mot at andre blir drep, han oppfordrer jo til å drap. Hvorfor skal han ha en særstilling om han kommer innenfor Iraks grenser?

Jeg kan ikke forstå hvorfor enkelte har en slik rørende omsorg for denne terrorlederen. Er det kanskje fordi at en i Frp ikke bryr seg hvilken behandling Mullaen får når han kommer til Irak?

Anonym sa...

Vi kast ut krekar ja.Men de nazister,fascister og ku klux klan som bor i Norge.Skal de bo her så lenger?De har ikke et sted i planeten helvet.Vi må finne en kirkegård for frp-politiker

Anonym sa...

Vi kast ut krekar ja.Men de nazister,fascister og ku klux klan som bor i Norge.Skal de bo her så lenger?De har ikke et sted i planeten helvet.Vi må finne en kirkegård for frp-politiker

Anonym sa...

Frp'ere er generelt elendige til å ordlegge seg. Det er allikevel ikke verre enn programmet som ble sendt på NBC og senere tv2. "The Wanted" ens. Grusomt program i CSI stil som gjorde at jeg fikk sympati for Mullah. Og jeg liker han ikke spesielt godt for å si det sånn.

Verfen

Anonym sa...

Det er ganske interessant at de fleste som uttaler seg her minner veldig mye om de mennene fra Kongo som uttalte seg om de to nordmennene som sitter fengslet der, mistenkt for drap.