torsdag 6. august 2009

Sterke, unødvendige reaksjoner

Det er meget forutsigbart at det ville komme reaksjoner på Kirkerådets utsendelse av valgkort i forbindelse med kirkevalget til høsten.. Alle som har fulgt litt med vil vite at her måtte det nødvendigvis forekomme en god del feil, i den forstand at mange mennesker som ikke er medlemmer av Den norske kirke, ville få tilsendt valgkortet. Da Den norske kirkes medlemsregister ble opprettet i 1998, ble la man av økonomiske grunner folkeregisteret til grunn, og så skulle man luke ut ikke-medlemmer etter hvert. Kirken har først i år fått midler til å kunne foreta oppryddingen på en skikkelig måte, og det skjer nettopp gjennom den utsendelsen som nå foregår. Sammen med valgkortet følger det med en ferdig frankert konvolutt til bruk for dem som er feilaktig oppført som medlem i Den norske kirke.

Pastor Jan Åge Torp har feilaktig fått tilsendt valgkortet, og hisser seg opp i de store høyder. Helt ”vanvittig”, er hans karakteristikk, han ”har nesten ikke ord”, hyler han. En fungerende prost på vestlandet sier det kommer så mange og sterke reaksjoner at det går på helsa løs for mange. Alle som nå ”raser” over å ha fått tilsendt valgkortet, kunne kanskje i stedet bruke energien på å bruke konvolutten og slik bidra positivt til at de kommer ut av registeret? Og trøsten for dem som mottar kjeft, får kanskje være at det nå forhåpentligvis skjer en opprydding. Når det gjelder Torp, tror jeg verken trøst eller rimelige forklaringer hjelper. Han må nok bare leve med sitt traume.

10 kommentarer:

Ola dunk sa...

Han har ikke fått så mye oppmerksomhet
i det siste. Men nå kom han inn på sidene
til Dagbladert slik at vi alle kan slenge
med kommentarer.

Anonym sa...

Det er helt utrolig at en mann som arbeider innen religionssektoren har klart å unngå å få med seg at det i minst tjue år har vært "villt kaos" i spørsmålet om hvem som er medlem i DNK. Det må da ha vært tusenvis av artikler om det i media, det har blitt kranglet og diskutert høylydt, og "alle" (men altså ikke Torp, tydeligvis) har visst inderlig godt at masse mennesker er oppført som DNK-medlemmer mot sin vilje.

Jeg er rimelig sikker på at Torp også visste dette svært så godt. (Kanskje han tilogmed visste at det gjaldt ham selv også, men det er ikke sikkert.) Når han nå spiller sjokkert, er det et rent taktisk utspill for å tjene egne interesser.

Pastor Torp på Stortinget sa...

Ja, Evenshaug, dette er traumatisk... :-)
Jeg er egentlig mest forundret over at DNKs egne folk ikke reagerer mer.
Dette er neppe bare av datatekniske årsaker. Det må vel sitte noen "gisker" i systemet som ønsker at så mange kirkepassive mennesker som mulig skal stemme ved årets kirkevalg, eller hva?

Embla sa...

"Da Den norske kirkes medlemsregister ble opprettet i 1998, ble la man av økonomiske grunner folkeregisteret til grunn, og så skulle man luke ut ikke-medlemmer etter hvert."

Eg melde meg ut av statskyrkja i 2004, mottok eit papir på at dette var i orden (eitt stykk ikkje-medlem luka ut, skulle ein tru), berre for å oppdage i år at eg er meld inn att (i eit heilt anna kyrkjesokn enn mitt opprinnelege).

Eg stiller meg svært skeptisk til at det er eit uhell som gjer at Den norske kyrkja har så mange ufrivillige/intetanande medlem. Det er då økonomisk støtte frå staten det er snakk om her, er det ikkje?

Anonym sa...

Hm.. "Pastor Torp (på Stortinget)" kan neppe være Jan-Aage Torp, selv om profilnavnet påstår det.

LITT mer reflektert er han vel..?

Eller har han ikke forstått at utsendelsen av valgkortene har to hensikter:
1) Invitere til valget.
2) Gjøre det mulig for ikke-medlemmer å si fra at man er feilaktig oppført.

Utfra egen argumentasjon burde Torp ønske denne utsendelsen hjertlig velkommen, og spandert det minuttet det ville tatt å returnere brevet. Så ville han vært sikret mot denne type traumatiske opplevelser i framtiden. Enkelt og greit.

Torp tror vel ikke i fullt alvor at "Gisker i systemet" bevisst har sabotert utsendelsen i en slags konspiratorisk plan for å lure ikke-medlemmer til å stemme ved valget..? Hallo...

Nei, dette blir for dumt, Jan-Aage.

Dessuten er det vel ingen som har påstått at det er "datatekniske" årsaker til at en del ikke-medlemmer har fått valgkort. Den enkle og reelle forklaringen er allerede beskrevet greit i VG og i denne bloggen.

Alle nogenlunde oppegående mennesker forstår utfra historikken at det kan være mange feil (inntil 100,000 feil, slik VG skriver) i registret. Men at det nå gjøres en bevisst jobb for å rydde opp.

Vel Torp - lykke til med opprullingen av flere konspirasjoner. Vi trenger slike ydmyke samfunnskjemper som deg og Fantomas, som fryktløst står opp mot fæle angrep på egen intimsfære ;-).

Anonym sa...

Evenshaug reaksjon reflekterer statskirkens mentalitet der fol med posisjoner og makt ser mer lite forståelse på hvordan de optrer overfor annerledes tenkende og troende. Litt oppdatering på historien ved å se på filem Kautokeinoopprøret viser hva som skjer når stats og kirkemakt blandes sammen. Det er en tragedie, og holdningene som kommer til uttrykk fra sentrale folk innen kirken med ujevne mellomrom viser historieløshet og manglende forståelse for annerledes tenkende.

Billy Andersen sa...

Ja, en kan bli mer enn sjokkert over dette medlemsrotet. Da jeg for 25 aar siden meldte overfoering til annet fritt kirkesamfunn, fikk jeg ogsaa et dokument paa at jeg var utmeldt. Hendelsen gjentok seg 98, og jeg ble atter en gang utmeldt. Naa har jeg forstaat det slik at dette brevet som naa er utsendt, har blitt eersent meg her paa Filippinene hvor jeg naa bor. Hvor mange ganger maa man melde seg ut av statskirken, foer utmeldelsen er endelig? og, hvem er det som melder meg inn igjen? Det har i alle fall ikke jeg gjort.

Aa paastaa at dette ikke kan virke irriterende og frustrerende kan i beste fall betegnes som unnlatenhet fra kirkens folk.

Anonym sa...

Jeg fikk selv brevet i posten i dag og ble temmelig irritert. Du har tydeligvis ikke forstått problemet. De fleste som hisser seg opp er ikke unge mennesker som har blitt automatisk innmeldt. Jeg sendte skjema for utmelding til mitt lokale kirkekontor i januar 2007 og regnet med at mitt valg ble respektert av den norske kirke. Når man aktivt velger å melde seg ut så har man gjerne en grunn til det og da dreier det seg om mer enn å hisse seg opp over "å være gratis medlem og bare litt uenig i vedtektene". Men for all del, jeg er ikke overrasket, den norske kirke har vel aldri satt enkeltmenneskers valg veldig høyt. Her følger man flokken! Siden du har så vanskelig for å forstå folks irritasjon la oss se for oss følgende: La oss si du er Krf velger og noen melder deg inn i FRP eller SV og betaler kontingenten for deg. Du oppdager det og vil selvfølgelig melde deg ut, men dette blir ikke respektert av partiet selvom du følger alle retningslinjer for utmeldelse. Trangen til å ironisere hadde kanskje ikke vært så påtrengende da!?

Oddbjørn Evenshaug sa...

For dere som måtte være interessert i litt fakta i saken, viser jeg til Kirkerådets redegjørelse på Den norske kirkes nettsted: www.kirken.no.
Fra denne redegjørelsen henter det dette:

“Vi er kjent med at det forekommer feil i medlemsregisteret som stammer fra etableringen av registeret i 1998, etter beslutning i regjeringen.

Vi mener folk har krav på å få vite at navnet deres står i registeret. Kirkerådet har helt siden etableringen av registeret bedt kirkedepartementet om midler til å kontakte alle som er oppført i registeret for å gi informasjon om at deres navn står i kirkens medlemsregister. Vi har imidlertid aldri tidligere fått ressurser til å kunne gjennomføre dette. Derfor er vi nå glad for endelig å ha fått dette til takket være utsendelsen av valgkortet – dog 11 år for sent.

Vi har stor forståelse for alle frustrasjonene feilene i medlemsregisteret har skapt. Feiloppføringer tjener ikke kirken på noen måte. Mange tror at feiloppføringene i kirken har gitt kirken økt driftstilskudd. Det stemmer ikke. Den norske kirke får ikke økonomisk støtte etter antall medlemmer, men etter årlige budsjettvedtak i stat og kommune.

Man er ikke medlem i kirken selv om man er feiloppført i registeret. Det er bare de som er døpt som er medlemmer i Den norske kirke. Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står innført i landets kirkebøker som oppbevares på hvert menighetskontor. Det er kirkebøkene som er de bindende dokumentene. Tilsvarende vil døpte som ikke er registrert i medlemsregisteret, likevel være medlemmer. Vi er klar over at også dette gjelder et betydelig antall personer. Dersom du er medlem av kirken, men ikke har mottatt valgkortet, ber vi derfor om at du tar kontakt med ditt lokale kirkekontor for å korrigere medlemsregisterets opplysninger.

På forsiden av valgkortet har vi tydelig angitt hva man skal gjøre dersom man vil rette feil i registeret, og lagt ved en ferdig frankert svarkonvolutt. Vi håper at de som vet at de er feiloppførte benytter anledningen til å rette opp denne feilen, slik at registeret kan bli så korrekt som mulig. Er man medlem og rettmessig har mottatt valgkortet, men ønsker å melde seg ut, så kan dette gjøres på vanlig måte. Det vil si skriftlig til eller ved oppmøte på sitt lokale kirkekontor.”

Harald Korneliussen sa...

Jeg er helt enig med anonym, men saken er enda verre. Om man skulle sammenliknet med partimedlemskap, måtte det være å finne ut at man sto som medlem i Arbeiderpartiet, fordi ens mor ikke var innmeldt i noe politisk parti da en ble født. Og at Ap var støtteberettiget av den grunn - men Høyre, som du bevisst var medlem av, ble nektet støtte fordi det var en regel som sa at andre partier enn Ap ikke fikk støtte dersom man var registrert i flere partier.

Det er faktisk slik det fungerer i dag. Jeg så det fra innsiden i en Katolsk menighet jeg hadde kontakt med for noen år siden. Presten fikk plutselig en voldsom jobb med å samle inn personnummer på alle medlemmene for å få dem godkjent (tidligere hadde det vært forbudt for ham å oppbevare personnumre på medlemmer), for så å sende dem inn. Det som da ofte skjedde, var at han fikk dem i retur, med beskjed om at personen var dobbeltregistrert i et annet trossamfunn, og at derfor ingen ville få støtte for dette medlemmet (unntatt DNK, som får støtte etter en annen modell!). HVILKET trossamfunn det andre var fikk han ikke vite. Han måtte informere dem det gjaldt og be dem kontakte myndighetene selv for å få vite. Som regel var det selvfølgelig DNK (visste dere at barn av foreldre som ikke står i noe trossamfunn ble automatisk innmeldt i DNK?)

For en gangs skyld har Torp grunn til å hisse seg opp. Men det er i og for seg staten som har skylda, og ikke DNK - selv om en del der også har vært provoserende likegyldige overfor problematikken.