mandag 10. august 2009

Klandres den som klandres bør

Den norske kirke har fått mye kjeft de siste dagene for at mange mennesker feilaktig har stått oppført i kirkens medlemsregister. Det har knapt vært mulig å få ørens lyd for fakta i saken. Folk som burde vite bedre har gått ut og brukt svært så negative karakteristikker av kirken på grunn av medlemsrotet, og stygge beskyldninger både om det ene og det andre har vært ytret.

Nå slår kirkestatsråd Trond Giske fast at kritikken mot kirken i denne saken er uberettiget. Det er ikke kirken, men politikerne i skiftende regjeringen som må klandres for rotet. Giske slår med rette fast at Kirken har vært klar over at medlemsregisteret ikke er ført korrekt, og har i flere år bedt Kirkedepartementet om midler for å kunne få orden på registrert som ble opprettet i 1998 etter beslutning i regjeringen. Men vi tok oss ikke råd til den kostnaden, sier Giske.

Nettopp! Giske skal ha ros for at han erkjenner dette. Det kom sendt, men likevel godt. Alle som har kritisert kirken, bør merke seg statsrådens ord. Det gjelder mange bloggere, og ikke minst en del avisredaksjoner som ikke har giddet å undersøke saken før de rettet kritikken feil vei.

3 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Jada, jada, dette er selvsagt riktig nok. Men jeg er litt forundret over at Kirken kan unnskyldes med at de ikke har ansvaret for eget register.

Hvis dette var noe annet livssynssamfunn, ville man ikke sluppet unna med unnskyldningen om at man ikke kunne ordne opp fordi staten ikke har bevilget penger til det. Hvilket da også bare skulle mangle. Jeg forstår ikke hvorfor ikke det samme skulle gjelde Kirken.

Anonym sa...

Forklaringen er da åpenbar, Arnfinn.

Det var Regjeringen som i 1998 besluttet å legge Folkeregisteret til grunn for Kirkens medlemsliste. Intensjonen var å sørge for at listen ble korrigert for alle som ikke ville være medlem. Men, som Giske sier, tok ikke Regjeringen seg råd til å gjennomføre opprydningen.

Før nå.

Giske forklarer at dette har vært de ulike Regjeringers ansvar. Inkludert hans egen.

Og analogien din holder ikke. Jeg tror neppe noen annen organisasjon ville akseptert å ta regningen selv, i en tilsvarende situasjon der Regjeringen først har tatt det økonomiske ansvaret.

Man skal ha respekt for at noen synes det er ubehagelig å ha vært feil oppført (selv om det neppe har hatt praktiske konsekvenser for noen).

Desto større grunn til å applaudere at det nå ryddes opp.

Arnfinn Pettersen sa...

Jada, jeg vet alt dette. Ikke desto mindre er jeg ikke imponert over kirkens unnskyldninger. Hvis dette hadde vært viktig for dem, hadde de klart å grave frem de nødvendige pengene et sted fra den gode milliarden det offentlige bidrar med til kirkens drift.

I stedet slipper de unna med et register som i årevis har kostet de andre livssynsorganisasjonene penger (fordi beregningsgrunnlaget er blitt feil) og masse arbeid (fordi alt arbiedet med å rydde opp i dobbeltregistreringer med kirkens register er falt på dem).

I lys av dette synes jeg vesentlig mer ydmykhet hadde vært på sin plass.