mandag 17. august 2009

Når Frp styrer

Pinlig er vel bare fornavnet på den skandalen som økonomistyringen av Holmenkollutbyggingen representerer. Det beste som kan sies om Frp-byråd Anette Wiig Bryn i denne saken, er at hun har hatt vett nok til å gå av etter å ha demonstrert total mangel på evne til politisk styring av et så stort prosjekt. ”Rekord i budsjettsprekk”, sier Rune Gerhardsen, og slakter med rette Høyre/Frp-byrådet i denne saken. Knapt noen kan si seg uenig. Nå står prøve-VM neste år i fare, og opposisjonen vil ha høring.

Etter å ha startet med et prosjekt som i 2005 krevde en bevilgning fra Oslo bystyre på ca 53 millioner kroner, økte prislappen stadig. Allerede i desember samme år var prisen kommet opp i 581 millioner kroner. I fjor høst var prislappen steget til nesten 1 milliard. Ett år senere: 1,2 milliarder, og nå ligger det siste overslaget på 1,8 milliarder kroner!

Den ansvarlige for denne skandalen er altså en byråd fra et parti som tar sikte på å styre – ikke bare Oslo – men hele landet.

8 kommentarer:

S. Danielsson sa...

"Rapporten fra Metier viser at prosjektledelse, rådgivere og arkitekter har undervurdert konsekvensene av sterkt tidspress."
Ja, det står faktisk at det er disse og ikke FrP som har skylden for budsjettsprekken.
Jeg regner med at det er samme gjengen som beregnet prisen på Norges Bank. Det virker som om det offentlige stadig benytter seg av folk som har problemer med 2 + 2.
Uansett hvor store overskridelser det blir, får jo disse "ekspertene" sine millioner. Burde ikke så udugelige "fagfolk" nektes å få utbetalt det de forlanger ?

Laban sa...

"I gamle dagar" var det slik at konsulenter og arkitekter hadde prosenter av totalkostnaden. Dersom dette er slik i dag og - er det heilt naturleg - med dagens pengefokus (den som tjener mest er (truleg) dyktig). Dessuten er pengar ein svært anvennelg sak.
Løysinga er enkel?? Konsulent og arkitekt får trekt ifrå - tilsvarande prosent - som projektet blir overskrida. Då er det i alles interesse at kostnadsramma blir halde. Vinn vinn.

Anonym sa...

hvem var det som styrte når operahuset i bjørnvika sprengte budsettet??

Anonym sa...

Offentlige bygg er alltid budsjettsprekker uansett hvem som styrer - utbygger vet de har sugerøret ned i statskassen ! Den opplyste vet dette. Den ignorante spyr eder og galle mot sin mostander.

Vidar J. sa...

Her kan vi faktisk lese at Gerhardsen mener art pengene som har gått med til å dekke overskridelsene kunne vært brukt til skoler og eldreomsorg i Oslo. To andre steder i samme uttalelse ser vi at han "hele tiden har ment at det har vært bevilget alt for lite midler til denne utbyggingen", og at han hele tiden har ønsket et større budsjett.... Her er han til og BÅDE PISKER (FRP) OG FISKER (stemmer nå før valget). Gi oss ETT eksempel på en utbygging i offentlig regi som har holdt budsjett!?

Som anonym vitterlig påpeker; AP har stått ved roret ifbm Opera-utbyggingen, og det finnes et vell av andre eksempler!

Anonym sa...

Selv om vi ikke ønsker at FrP skal styre landet, blir det for dumt å avsi dommer basert på kunnskapsløshet. Ingen politiker - uansett parti - hadde noe grunnlag for å handle annerledes enn det som er gjort i denne saken. En kostnadssprekk som kommer som følge av kompleksitet og tøff tidsfrist - som ingen ekspert klarte å se konsekvensen av - kan heller ikke lastes et politisk parti. Ser frem til å lese videre meningsytringer, med utgangspunkt i kunnskap og fakta, ikke ved å spille på det billigste politiske poenget i denne saken (som Rune Gerhardsen i sin valgkampiver selvsagt hentet ned umiddelbart).

Anonym sa...

Jeg ser at Frp sympatisører forsvarer kostnadsprekken med å peke på andre partier/prosjektledelse.

Tenk om det hadde vært regjeringen som var skyld i overskridelsen!Da hadde de rødgrønne fått hørt det i fire uker framover!

Men fordi det var FRP er det ikke så farlig, det er andre sin skyld!

Anonym sa...

De fleste prosjekter i offentlig regi er innenfor de rammene som er laget, Da snakker jeg særlig om kommunale innvesteringer som skole og eldre hjem. Disse har jo en god finansieringsmodell. Hvor det lokale må jobbe opp en pott før de får tilskudd. Det samme må man jon egentlig si om vei byggingen i Sør Noreg. Mulig mange ikke liker å betale bompenger. Men det er den mest rettferdige løsningen. De som er med på festen, betaler. Slik gjør man det i alle andre Europeiske land med unntak av Tyskland. Som veibeskatter i etterkant. Men jeg liker Labans løsning på å holde konsulet og kontraktør mer økonomisk ansvarlig. I dag er det ingen risk for disse ved å inngå avtaler med det offentlige. Det bør det være. Økonomisk ansvarlighet ville føre til mer nøyaktige kalkyler.