lørdag 8. august 2009

Statsministeren tør ikke

Igjen retter statsministeren pekefinger og kritikk mot noen bestemte rike mennesker i Norge. Denne gangen forteller han dem at de burde være mer takknemlige for at velferdssamfunnet har gjort det mulig for dem å bli rike. Adressatene for statsministerens formaning er de samme som mange ganger før, noen få styrtrike mennesker.

Jeg er ikke uenig med statsministeren. Rike mennesker har stor grunn til å være takknemlige. Men hvorfor retter Stoltenberg formaningen om mer takknemlighet bare til de få? De aller fleste har det meget godt i dette landet, selv om vi ikke har milliardene til Stein Erik Hagen. Det er mange grunner til det. Velferdssamfunnet og politikken er ikke de eneste grunnene. Men Stoltenberg peker igjen på noen få styrtrike personer og våger ikke å utfordre den generelle misnøyeholdningen som preger mange av oss i dette landet.

En del mennesker har ikke fått del i den materielle velstanden som preger de fleste av oss. Noen er rett og slett fattige. I stedet for å blinke ut noen få som burde vise takknemlighet for sin velstand, burde statsministeren fortelle oss alle at de fleste av oss har det veldig bra og at førsteprioritet må være å bringe de som faller utenfor opp mot samme nivå.

4 kommentarer:

Gullstandard sa...

Og hva er årsaken til at noen er fattige ? For å løse et problem, må man fjerne årsaken, og ikke symptomet.

I alle de år jeg har interessert meg for politikk og rettferdighet (dvs ikke likhet), har jeg aldri hørt et troverdig forsøk på å forklare fattigdommens problem fra de likhetsorienterte kretser.

Jeg er helt enig i at statsministeren burde ha interessert seg for problemet, men hans "løsning" er en del av årsaken , og ikke en løsning.

For å redusere fattigdomsproblemet bør det være lett å komme i jobb, lett å beholde fruktene av sitt arbeid og lite attraktivt å være arbeidsledig, Det betyr at man må fjerne/redusere arbeidsmiljøloven og en stor mengde antiarbeidsreguleringer som hindrer ansettelse, det betyr skattelette og det betyr å fjerne/redusere ytelser til de 25% som ikke arbeider, eller de 50% som ikke arbeider med produktive aktiviteter.

Phoebe sa...

Jeg er helt enig med deg. Det er ikke bare de rikeste som trenger å skjerpe seg. Vi trenger det alle sammen. I sommerjobben jeg har, er dette tydelig. Nordmenn er mye mer utaknemlige og lager mye større oppstyr enn det andre gjør. De internasjonale menneskene jeg har møtt, sier takk og er fornøyde med den hjelpen de får, i mye større grad.

Skrev foresten et blogginlegg som er linket til den samme artikkelen. Dette har vist provosert veldig mange i dag.

Anonym sa...

Gullstandard: Makan til tullball!!Resepten du kommer med vil jo skape veldig mange flere fattige; skattelette kan skape noen flere arbeidsplasser, men vil senke velferden (=flere fattige). Fjerne ytelser til de 25% som ikke arbeider (=flere (lut)-fattige - mange av disse er fattige fra før. Og dersom du mener at 50% av den norske befolkningen ikke arbeider med produktive aktiviteter, så har man jo beviset på hvor langt utpå jordet du er. Er selv sykepleier. Er jeg blant disse 50% ?? Nei denne holdt ikke "gullstandard".

Uvesentlig sa...

Anonym 08.08.09 16:46.

Du jobber selvsagt innenfor noe produktivt, og sykepleiere gjør veldig viktig jobb. På den annen side, sykepleiere får lønn fra oss andre og fra oljeinntektene som tilhører oss alle like mye. Uten den, alt for lille, gruppen som skaper inntekt for landet vil vi ikke ha råd til noen goder. Sykepleiere er med på å sørge for at folk kan jobbe med noe som skaper verdier, men det kan de kun gjøre så lenge det er noen som skaper slike verdier.

Jeg antar at Gullstandard henviser til dette punktet. Du kan jo se for deg et samfunn hvor alle jobber i stat, fylke og kommune.

Ansatte i det offentlige er ansatt av oss alle, og vi betaler for jobben de gjør. Hva skal vi betale med om ingen skaper verdier?

Jens viser med sine utsagn en forakt forde som skaper arbeidsplasser og sørger for inntekter til staten slik at velferden kan fortsette. Han burde først vise takknemlighet til dem, før han krever takknemlighet tilbake.

Som sykepleier bør du vise takknemlighet for hva andre gir deg, og du bør få takknemlighet for hva du gjør for dem. Og så bør vi andre få lov til å spørre oss hvorfor vi ikke får mer ut av helsekronene enn det vi gjør.