søndag 30. august 2009

Frp’s regjeringsprosjekt avlyst

Jeg blir mer og mer overbevist om at Siv Jensen i sitt stille sinn har avlyst hele regjeringsprosjektet, hvis hun da noen gang har trodd på det. Frp er antagelig det partiet som har minst sjanse til å komme i regjering etter dette valget. Rent Frp-flertall er totalt urealistisk. Flertall for Frp og Høyre er også urealistisk. Mindretallsregjering av Frp alene forutsetter at Stoltenberg etter eventuelt å ha tapt flertallet og selv gjort et elendig valg peker på Siv Jensen, som på sin side må ha gjort et veldig godt valg. Et slikt valgresultat er selvsagt mulig. Men jeg tror det også forutsetter at i hvert fall Venstre, kanskje også Krf vil være omtrent radert ut fra Stortinget. Ja, for jeg regner med at Sponheim står ved sitt ord om ”heller Jens enn Jensen”. Jeg har også vanskelig for å tro at Høybråten heller vil ha en mindretallsregjering av Frp enn av Ap. Og aldri om jeg tror at Krf vil gå i regjering med Frp og Høyre alene. Det ville være den sikre vei til å sprenge Krf i filler.

Alt dette vet Siv Jensen meget godt, og partiets manglende vilje til å skaffe seg venner, understøtter tanken om at Frp for lengst har blikket rettet mot neste stortingsvalg og håp om ytterligere fremgang. Det samme gjør mange av Frps utspill og forslag. Blant annet garantien om at hun ikke på noen som helst måte vil støtte en sentrum-Høyre-regjering, budsjettsamarbeid inkludert, viser dette. Slik også med det siste 100 dagers utspillet, som ifølge Nordeas sjeføkonom vil føre til rentesjokk. Dette utspillet er intet annet enn en ren demonstrasjon. Utspillet ble lenge annonsert som det en Frp-regjering ville gjennomføre i løpet av sine første 100 dager ved makten. Det ender opp med opplisting av saker partiet vil foreslå gjennomført, altså prøve å få gjennomført. Med andre ord: et lite partiprogram. En stor del av forslagene forutsetter nærmere utredninger og frem for alt flertall i Stortinget, noe det ikke er. Å få Krekar ut av landet, skulle være enkelt har vi hørt lenge fra Frp-hold. Nå har virkeligheten innhentet også Frp, og resultatet er blitt forslag om en lovendring som skal gi grunnlag for forvaring av Krekar. Hvor de skal hente flertallene fra, sies det ikke noe om. Og under alle omstendigheter vil det ikke kunne realiseres inne 100 dager. ”Kjent Frp-politikk i ny innpakning”, skriver Vårt Land. Erna Solberg treffer også godt når hun sier at Frps 100 dagers revolusjon er ”avlyst”. – I likhet med regjeringsprosjektet.

7 kommentarer:

Kjersti og Geir Almåsvold sa...

Til å være en blogger som pretenderer å være sammfunnsoppdatert må jeg si du fremfører tendensiøse vurderinger. Du viser til en sjefsøkonom. Hvorfor ikke vise til eks. Hegnar som mener noe annet. Til Knut Antor Mork, sjefsøkonomen i Handelsbanken. Til Statistisk Sentralbyrå som flere ganger har regnet på FrPs budsjettet og sagt at renten ikke går opp nevneverdig. Hvorfor legge til grunn en APoppnevnt sentralbankssjef, som uansett er en del av makta? Hvorfor ikke ha en en kjølig analyse som konkluderer med at det forskjellige syn på effekten av FrPs politikk, på samme måte som det er forskjellig syn på regjeringens? Hvorfor går ikke renten opp når regjeringen har spyttet flere hundre milliarder inn i norsk øknonomi utover det som ble vedtatt i statsbudsjettet?

Er det forskjell på rød-grønne penger og FrP penger?

Selvfølgelig ikke. Det handler ikke om pengebruk. Det handler ikke om å sette en strek ett bestemt sted. 4 % regelen er ikke en økonomisk regel. Det er en politisk regel. Jeg lurer på når den erkjennelsen skal gå opp for makthyllerne i akademia rundt omkring. Det faller totalt på sin egen urimelig at en for flere år siden skulle kunne skape en 4 % regel som skulle gjelde for all fremtid. Hvis det var riktig hadde vi aldri blitt rammet av den såkalte finanskrisen, og ytterligere innsprøytning hadde selvfølgelig ikke være nødvendig.

Det handler her, som i alle andre spørsmål om pengebruk, hva en bruker pengene på. FrP investerer i Norge og Norges fremtid. De rødgrønne investerer i aksjer. Frp bruker ikke penger - de investerer dem. Frp kutter kraftig i overføringer og forbruk. Og lar folk beholde mer av sine egne penger selv, samtidig som de investeres i varige verdier.

Hvorfor er det ingen fra akdademia som regner på hva en slik stortilt investering i infrastruktur vil medføre av innsparinger i drift og vedlikehold i årene fremover? For ikke å snakke om i tapte menneskeliv? En dødsulykke på veiene koster samfunnet mange, mange millioner kroner. Bygging av sikre veier eliminerer nesten dødsulykkene.

Hvorfor er det ingen som regner på hva samfunnet ville spart i sykepenger, og bedriftene i ekstra lønnsutgifter hvis helsekøene ble fjernet? Sykefravær koster milliarder både for bedrifter og stat. Å fjerne køene og redusere ventetiden dramatisk er derfor ikke å forbruke penger. Det er å investere penger i noe som gir innsparing på andre områder på sikt.

Det fremstilles - lettere oppgitt og nedlatende - som om FrP ikke har kontroll på pengebruken. Vel, noen - flere enn FrP - burde stille spørsmål om det å ha kontroll på pengebruk ved å rasjonere helsetjenenster og gamble med folks liv gjennom en elendig infrastruktur, er moralsk riktig. At det er økonmisk feil, mener jeg er hevet over enhver tvil, for alle som er interessert i å se det.

Og noen burde stille spørsmålet om hva det vil koste fremtidige generasjoner å rette opp i de manglene som dagens regime etterlater seg. Når vil det finnes penger - eller være riktig å bruke de vi har - til å rette opp i de hundrevis av milliardene vi har i etterslep på offentlige bygg, offentlige veier og offentlig helsevesen?

Det burde du blogge om!

Linda sa...

Poenget med bloggen, slik jeg oppfatter den, er vel først og fremst, at Frps program gjengitt/presisert ved 100dagersprogrammet, ikke er gjennomførbart uten samarbeid med andre partier, fordi de må ha et stortingsflertall for å kunne gjennomføre dette.
Og, da gjenstår vel å se hvor stor den "blå" fløyen blir OG om det finnes samarbeidspartnere?

Anonym sa...

Noen av punktene er urealistiske.

Se hva jeg mener på bloggen min: www.news.isay.no

Anonym sa...

Frp gir folk masse fantasier løfter.Bare de idioter som stemmer på frp.De kommer ikke til å holde løftene deres.Frp er ikke bra for norge langsiktig. ok,dere hater hudfarge, derfor dere stemmer på frp,men dere må tenke på Norge langsiktig.

Om meg sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Oddbjørn sa...

Til Almåsvold: Det er naturligvis helt greit at dere bruker anledningen til litt Frp-propaganda, men som Linda også påpeker, dere tar ikke poenget i det jeg skriver: (1) at Frp åpenbart ikke ønsker å skaffe seg venner og derfor heller ikke kan gjøre seg forhåpninger om å komme i regjeringsposisjon, og (2) at Frp’s 100 dagers program slett ikke dreier seg om hva de kan gjennomføre, men hva de vil foreslå, men i stor grad ikke vil få flertall for.
For øvrig: Lenken jeg gir i forbindelse med henvisningen til Nordeas sjeføkonom, viser også til uttalelser av Mork.
Endelig: Jeg tror nok jeg fortsatt velger selv hva jeg vil blogge om.

Christen Moe sa...

Det har lenge vært klart for oss som gjerne ønsker et regjeringsskifte, at det sterkeste hinder for et slikt skifte er et godt valgresultat for Fremskrittspartiet.
Høyre vil ikke sitte i en mindretallsregjering der FrP får dobbelt så mange statråder. Ren FrP-regjering er en umulighet. Ønsker man et skifte, stem Høyre/sentrum.