mandag 17. august 2009

Kalde føtter

Siv Jensen har fått kalde føtter i dødshjelpsaken. Uten noen nærmere utredning og forberedelse vedtok Frp på landsmøtet i mai at partiet går inn for å legalisere aktiv dødshjelp. Partilederen stemte for forslaget og sa at det dreide seg om et verdivalg. Reaksjonene på vedtaket har vært sterke. Så sterke at Siv Jensen skjønner at det kan gå på stemmer løs, og hun tør ikke snakke om aktiv dødshjelp. Da betyr verdiene åpenbart ikke så mye. Siv Jensen forteller nå at partiet ikke vil foreta seg noe for å få tillatt aktiv dødshjelp i kommende stortingsperiode. Og forslagstilleren på landsmøtet, Ove A. Vanebo, som brukte store ord om hvor viktig denne saken var, synes heller ikke det er så viktig å realisere prinsippvedtaket.

Jeg beklager ikke at Frp dropper saken. Tvert imot. Frp burde aldri har fattet prinsippvedtaket. Men ingen bør la seg lure. Dette er Frp-opportunisme av verste sort. Ved første anledning, kommer nok Vanebo & co på banen igjen med saken. Og partilederen vil helt sikkert følge med, så sant det er stemmer å hente.

2 kommentarer:

halfdan schirmer sa...

Jeg håper vanebo hurtigst mulig kommer med forslag om det.
Halfdan Schirmer

Helge Rege Gårdsvoll sa...

jeg synes det er underlig at partilederen så enkelt kan se bort fra et landsmøtevedtak. I de fleste partiene "taper" partiledelsen en eller flere saker på landsmøtet, og da bør holdningen være at partidemokratiet får styre, ikke medieoppmerksomhet eller partileders ønsker.