søndag 7. mars 2010

Valg og dumhet på fotballtinget

Jeg har ikke forutsetninger for å vurdere om Sondre Kåfjord har gjort en god jobb som president i Norges Fotballforbund, eller om Yngve Hallén er rette mannen til å overta vervet. Men det overveldende flertallet Hallén fikk ved valget, viser i hvert fall at han har fotballtingets tillit, og det gir ham er godt grunnlag for å gjøre en god jobb. Samtidig viser vel valgresultatet at Kåfjord må ha hatt dårlig kontakt med grasrota i norsk fotballverden når han som sittende president får så få stemmer. At en usedvanlig tåpelig argumentasjon og et ditto forsøk på å skulle være morsom fra en av hans støttespiller, skulle være årsaken, tror vel egentlig heller ikke Kåfjord på, selv om den slags dumheter heller ikke akkurat kan ha styrket hans kandidatur.

Ingen kommentarer: