fredag 19. mars 2010

Fylkesmann = tidligere rikspolitiker

Erling Lae og Lars Sponheim ble i dag utnevnt til fylkesmenn, henholdsvis i Vestfold og Hordaland. Hyggelig for begge, og ikke uventet. Ja, for fylkesmannembetet ser ut til å være forbeholdt tidligere politikere. Av 18 fylkesmenn er 15 tidligere rikspolitikere, hvorav ti har vært statsråd. Karakteristisk nok opplyses det at Sponheims sterkeste utfordrere til embetet var den tidligere Ap-statsråden Reidar Sandal og Krfs tidligere stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn, som i likhet med Sandal forlot stortinget i 2009. I Vestfold skal Laes skarpeste konkurrent ha vært tidligere stortingsrepresentant for Sp Eva Lian. Lae etterfølger tidligere Høyre-statsråd Mona Røkke, og Sponheim etterfølger tidligere stortingsrepresentant for Krf, Svein Alsaker.

Erfaringen fra toppen i rikspolitikken, og ikke minst fra regjering, gir sikkert en god bakgrunn for å fylle fylkesmannjobben. Men det kan ikke være spesielt morsomt for søkere som kommer fra andre sammenhenger, at det nærmest er opplest og vedtatt at embetene skal besettes av tidligere politikere. Dette skjer nå så systematisk at de ulike partiene snakker om at regjeringen til enhver tid må sørge for en balanse mellom partiene når det gjelder utnevnelsene. I dag har alle stortingspartiene, bortsett fra Venstre, minst to fylkesmenn. Venstre har ingen. Slik sett hadde Sponheim et visst poeng når han etter å ha søkt, uttalte at det kanskje var ”Venstres tur nå". Og slik ble det.

5 kommentarer:

Ignota sa...

Det som jeg syns er galskap er jo at en mann som har kjørt et helt parti sønder og sammen ned i grøfta anses som en god kandidat for å være fylkesmann!

I hvilken som helst annen stilling i en hvilken som helst annen bedrift hadde et slikt menneske og slike resultater ført til umiddelbar sparken, mens i politikken belønnes det med behagelige jobber!

Hva er en politiker? Hvbilken utdannelse har de? Hva slags moral, erfaring, intellekt skal forventes av en som skal styre landet??

Venstre gjorde et dårlig valg utelukkende fordi Sponheim satte seg på bakbeina og ikke ville samarbeide med FRP. Han ville ikke det som Norges befolkning ønsket.

Det viktigste i politikken bør ikke være ideologi, men at samfunnet fungerer og alle blir tatt vare på og det er noenlunde rettferd mellom ens valg og atfed og slik en lever sin hverdag!

Derfor bør partier og politikere jobbe sammen fra sak til sak og se hvor de har ikheter og hva som de ideologisk er uenige om.

Men neida, sponheim ville ikke ha noe med FRP å gjøre og slikt sett ble han straffet av det norske folk!

Uansett så er det urettferdig at de senere får tullestillinger hvor de sitter i møter hele dagen og pusher papir og får millioninntekter! Hva er en fylkesmann? Dette er byråkrati og bare et unødvendig fordyrende ledd som nesten all byråkrati.

Dette vitner om korrupsjon at kun tidligere rikspolitikere får slike behagelig god-jobber hvor de meler sin kake og slikker hverandre opp etter ryggen!

Anonym sa...

For min del så ser eg det som ein stor fordel å få inn ein mann som Sponheim. Når det gjeld Fylkesmannsembetet i Hordaland så har det vore ein alt for sterk "rævadilter" til det som blir lagt av politiske føringar frå regjering og departement.

I så måte vil nok Hordalendingane sette svært stor pris på om Sponheim talar Roma midt i mot der det kan utvisast skjøn.

Austlandet må forstå at misnøya til dekret og sentralmakt frå Oslo er svært stor. Eg går ut frå at dei suraste kommentarane om pompøs og sau kjem der i frå. At han ikkje ville sammarbeida med FRP var noko han gjekk til val på om nokon har gløymt det. Tidligare Vestre-velgarar gjekk ikkje til FRP men høgst truleg til AP for å garantere at FRP aldri kom til makt. Ein annan grunn for at Sonhim ikkje kom inn på Stortinget i eige fylke er fordi ein ikkje foreslår kommunesamanslåing ustraffa.

Og det bli svært nyttig å ha ein mann som ikkje er glad i millimeter-politikk!

Anonym sa...

Lars Sponheim vil være en
katastrofe for Hordaland Fylke
med ham som Fykesmann.Egner seg
knapt som sauebonde.
NILE

Anonym sa...

Erling Lae vil gjøre en god
jobb som Fylkesmann i Vestfold
Fylke.
NILE

Anonym sa...

For min del hadde jeg heller sett at en fra Vestfold som kjenner fylket og kommunene bedre hadde blitt valgt.

Jeg vet at Lae er en meget tolerant politiker hva innvandrere angår og jeg er litt redd for at Vestfold fylke blir enda mer et innvandrer fylke enn det vi er.