fredag 5. mars 2010

Tragisk systemsvikt

Det er virkelig beklagelig om politimannen Børge Ivarsens tragiske død kan føres tilbake til systemsvikt i politiet. Det fritar naturligvis ikke mannen som kjørte for skyld, men uten denne eventuelle svikten kunne mannen ha vært stoppet før han ga seg ut på den ville kjøringen som fikk et så tragisk utfall.

Ifølge VG sendte politiet i Rogaland ut sin etterlysning via et system som heter politioperativt system (PO). Da politiet i Drammen hadde den siktede 27-åringen inne til avhør, sjekket de navnet til den pågrepne i etterlysningsregisteret (Elis), og mannen ble sluppet fri. Spørsmålet blir da, brukte politiet i Rogaland riktig system? Skulle de brukt begge? Skulle politiet i Drammen ha sjekket i begge? Politiinspektør Åge Bakken i Kripos sier at Elis er det eneste, nasjonale formelle etterlysningsregisteret. I så fall burde vel politiet i Rogaland ha brukt det systemet? Politiet i Rogaland på sin side sier det er ulik praksis for hvilke systemer som brukes og sjekkes. Her sier de at i en tilsvarende situasjon ville de ha sjekket både Elis og PO. Men burde de da ha sendt etterlysningen i begge systemene?

Uansett, her må det ha vært systemtsvikt/uryddige rutiner, som det snarest må ryddes opp i.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Uansett om han var etterlyst ville ikke dette vært noen som helst forskjell. Ja, han hadde rømt fra åpen soning. Fyren ville blitt sluppet uansett da han helt sikkert har måttet vente til det var ledig plass på lukket soning. Ergo han ville blitt sluppet. Dette ville like gjerne skjedd uansett.

Folk må forstå at kriminelle ikke blitt smelt rett i fengsel etter de blir tatt av politiet og heller ikke om de blir dømt i retten. Som regel biter de fleste dommere på at gjerningsmannen/kvinnen enten lover og skal på sinnemestringskurs eller avvening eller annen tulleklinikk. Tull.

Slik fungerer det: Har ingenting å si om en kriminell har en rettskraftig dom på seg. Det er mulig det tar flere måneder/år før han blir sendt til soning. Latterlig? ja det er det for søren. Det er ikke politiets skyld. De gjør jobben sin da fengslene tydeligvis er overfylt. Vi har for få fengselsplasser. De skulle blitt smelt inn med en gang.

Jaja så kommer dette med at straff ikke alltid er den beste for gjerningsmannen. Ja, kanskje er det ikke det, men vi må heller ta hensynet til den øvrige delen av befolkningen som er lovlydige. En gjenganger som gjør kriminelle handlinger dag etter dag gjør ikke det dersom han sitter inne.

Regjeringen må snart gjøre noe med dette

Anonym sa...

Slikt har skjedd før, nemlig at kriminelle blir slippet fri av politiet og flere liv har gått tapt. Jeg kaller dette som har skjedd nå, for en BOOMERANG-EFFEKT.
Kanskje det blir nå en innskjerping av rutiner? La oss håpe det...

Anonym sa...

Jeg synes i utgangspunktet det er håpløst, at en med 8 dommer som blir tatt for uaktsom kjøring, med stjålet bil, og "mindre mengder" narkotika slipper ut igjen dagen etter.

Anonym sa...

stiller meg litt "uforstående" og "lurer" veldig på den profesjonelle adferden til en tjenestemann som vet at han skal stoppe en mann i en bil som ikke har stoppet for en annen patrulje, og som har en stjålet bil, og som sikkert ikke har tenkt å fortsette i lovlig hastighet videre,og som man må annta er ruset på ett eller annet som han antageligvis til d motsatte er bevist ikke sikkert er helt sikker på selv vet hva han gjør, eller kan være istand til å gjøre... man skulle vel måtte kunne ta en del forhåndsregler når man skal være i front av en slik hendelse, slik som å kunne lytte og ikke minst "anslå" hastigheten til mistenkte, for så å kunne ta en avgjørelse ikke minst for egen sikkerhet hvor det er tryggest å være når mistenkte kommer !!! politimannen har
feilbedømt situasjon enkelt og greit, og d kostet han livet og gjorde at to barn ble far løse, og Det er tragisk !!

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.