tirsdag 23. mars 2010

Ikke meningsberettiget?

Oslo Arbeiderpartis vedtak lørdag der de gikk inn for varig vern mot oljevirksomhet i havområder utenfor Lofoten og Vesterålen, har skapt sinne blant tilhengerne i Nordland. Disse ber folk sørpå holde seg unna. Fylkesrådsleder i Nordland Arbeiderparti, Odd Eriksen, mener at vedtaket er uklokt og uhørt. Det er like uhørt som at Nordland Ap skulle bestemme hva slags byutvikling som skulle skapes i Oslo, sier han.

Hvis man mener å sitte med de beste argumentene for at man bør sette i gang med oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, er det helt greit å hevde at Oslo Ap har gjort et uklokt vedtak. Men er det ”uhørt” at Oslo Ap mener noe om saken? Mener virkelig Eriksen at spørsmålet om eventuelle utbyggingsplaner på Grünerløkka kan sammenlignes med det som kanskje er den viktigste miljøsaken i vår tid? Skulle en byutviklingsak i Oslo ha samme nasjonale betydning, var det ikke da helt greit at Nordland Ap mente noe om saken? Dessuten – Oslo Ap har vel aldri ment at det er de som skal ”bestemme” i denne saken? De gir uttrykk for en mening, og ønsker sikkert å bidra til å påvirke meningsdannelsen hos andre, ikke minst innenfor regjeringen og eget parti, der landsmøtet ennå ikke har tatt endelig standpunkt. Mener Odd Eriksen at det bare er Nordland Ap som skal stemme når landsmøtet skal behandle saken?

Endelig, som Klassekampen ganske riktig påpeker, flere meningsmålinger viser at det er flertall mot oljeboring også i nord. Det er dermed Oslo Arbeiderparti, og ikke Odd Eriksen, som er representativ for befolkningen i Nord-Norge i dette spørsmålet. Klassekampens lederskribent oppfordrer fylkesrådmannen til å ”vise litt større ydmykhet før han opptrer som «Nordlands trompet» i et såpass betent spørsmål”.

4 kommentarer:

Arnfinn Pettersen sa...

Oslo Ap er muligens ENIG med flertall i Nord-Norge, men representativ for det er de ikke.

Anonym sa...

Fylkeskommunen må selv bestemme.
Fylkeskommunene har ingen
makt lenger.Alle blir avgjort
i Regjeringen .

NILE

Anonym sa...

Arnfinn: Jo, Oslo AP er representativ for flertallet i Norg Norge i denne saken.

"Representativ" betyr "karakteristisk for" eller "typisk for". Fordi Oslo AP mener det samme som flertallet i Norde Norge, så er Oslo AP "typisk for" eller "karakteristisk" for dette flertallet. I denne saken, vel og merke. Som også presisert i bloggen.

Elementær og korrekt ordbruk.

Ikke dermed sagt at Oslo AP formelt representerer dette flertallet (som i det engelske "Representative"). Men det er en annen sak.

Uansett en bagatell. Men morsomt med en liten språkdebatt i ny og ne :) ?

Gunnar Antonsen sa...

"Kanskje Helga Pedersen burde foreslå at fiskeriministeren plasseres i Tromsø, og næringsministeren i Stavanger? Ja, for også der har de faktisk gode flyforbindelser, og etter det jeg vet har de også telefon og internett."
Evenshaug, hva er dette? Er "næringsministeren i Stavanger" og "fiskeriministeren i Tromsø" et rimelig bidrag i debatten omkring lokaliseringen av Kirkens 12. biskop? Dette er så svakt og lite saklig at ytterligere kommentarer blir overflødige. Jeg avstår derfor.