søndag 14. mars 2010

Kutt i ”verdens rikeste land”

I dag starter regjeringens forhandlinger om neste års statsbudsjett Thorbjørnrud. Det blir tøffe saker for statsrådene når oppgaven først og fremst blir å kutte, i stedet for å øke, slik de har vært vant til. Etter hvert som nedskjæringene blir klare og kjent, skal floskelen ”verdens rikeste land” bli gjentatt til det kjedsommelige. Ja, for det er ikke måte på hva vi skal ha råd til i dette landet der oljemilliardene renner inn. Men det finnes faktisk noen økonomiske ”lover”, som finansminister Johnsen kommer til å belære oss alle om i tiden som kommer, både innad i regjeringen og utad til oss alle.

Interessant innspill fra Sp når parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum når han foreslår at staten må kutte i sitt eget mannskap i departementene, og ikke bare kreve kutt i kommuner og tjenesteproduksjon. Sp vil naturligvis helst ikke snakke om trangere kommunebudsjetter, men blir nok nødt til å finne seg i det også. Men Slagsvold Vedum har et poeng når han sier det vil være rimelig å sette i verk ansettelsesstopp i departementer og direktorater og i bruk av eksterne konsulenter, tatt i betraktning den store veksten som har skjedd, med bl a 12000 flere stillinger i staten de fire siste årene.

1 kommentar:

Anonym sa...

Regjeringen kutter ikke på det
som betyr mest for dem.Det er at
asylsøkere,dem som oppholder seg
ulovlig i landet,terrotister,
kriminelle,Mulla Krekar og hans
familie lever i luksus.Oljefondet
skal deles mellom dem,
klimahysteriet og korrupte
U-land.Noe annett har ikke Rgjeringen har selvsagt ikke
råd til.


YVE