tirsdag 30. mars 2010

Trenger ingen erkebiskopliknende kirkeleder

Biskop Helga Haugland Byfuglien i Borg redegjør i en artikkel på bispedømmets hjemmeside for kirkens begrunnelse for forslaget om en 12. biskop. Hun skriver at dagens ordning med en preses som både skal ivareta oppgaven som ledende biskop og samtidig betjene et helt bispedømme, er blitt uholdbar. Arbeidspresset er blitt altfor stort. Bispemøtet, Kirkemøtet og Kirkerådet har med overveldende flertall uttalt at 12. biskop må lokaliseres til Oslo, fordi det er der de viktige prosessene foregår som krever nærvær for å kunne bidra med styrke i samtaler og drøftinger, også med politiske myndigheter.

Biskop Haugland Byfuglien skriver videre:
”Vi har opplevd en merkelig debatt og prosess som har ført til at saken omkring 12. biskop har fått et helt annet fokus. Mange har mobilisert, særlig Trondheim, for en 12. biskop med annen funksjon enn det kirken har bedt om. Symbolbetydning, distriktshensyn og tradisjoner har blitt anført som avgjørende momenter i vurderingen som har hevdet at preses må lokaliseres til Trondheim.

Vår kirke har ikke tradisjon for erkebiskopliknende kirkeleder. Det trenger vi ikke nå heller. Kirken har biskoper som i hvert sitt bispedømme er symbolbærere slik Nidaros har sin, knyttet til nasjonalhelligdommen. Det har vært underlig å registrere at kirkens understreking av Oslo som sted har blitt møtt med en argumentasjon som ikke er svar på det kirken har ønsket.
Det er sterke reaksjoner på den overkjøring av det kirkelige demokrati og bispemøtet vi har vært vitne til. Myndighetene, som har lagt vekt på å styrke demokratiet som en viktig verdi i folkekirken, har utvist en oppsiktsvekkende arroganse overfor kirkedemokratiet.

Nå avventer vi Stortingsmeldingen. Vi forventer at politikerne vil lytte til kirkens behov knyttet til 12. biskop. Tiden er inne til å skrelle bort de symboltunge og pompøse ordene. Vi vil samarbeide om en løsning som gir rammevilkår for 12. biskop som bidrar til å styrke samvirke mellom kirkens ulike organer, til beste for kirkens fremtid.”

5 kommentarer:

Rolf Berg sa...

Du sier at vår kirke ikke har tradisjon for erkebiskopliknende kirkeleder. Vi har definitivt enda dårligere tradisjon for en praktisk/byråkratisk definert administrerende biskop uten teologisk begrunnelse eller åndelig mandat.

Oddbjørn sa...

For ordens skyld: Det er biskop Helga Haugland Byfyglien som sier dette. - Men jeg synes hun har et poeng.

Rolf Berg sa...

Ja, du siterte det jo med tilslutning. Slik sett er det kanskje talende at du ikke kommenterer mitt poeng...

Anonym sa...

Rolf Berg: Et poeng med blogger er at lesere kan komme til med sine kommentarer og meninger. Det er bra du benytter denne retten, så bidrar du i debatten. Men i dette og andre innlegg er du ufin i måten du uttaler deg på. Som om du avkrever at bloggeren skal gi deg rett eller endre sitt syn. Det er unødvendig. Si din mening - og ha tro på at argumentene dine blir forstått av andre uten å kreve at bloggeren skal gi dem sin "velsignelse", er mitt råd!

Rolf Berg sa...

i min litt naive verden har jeg trodd at anononym kritikk ikke var spesielt vakkert, men det handler sikkert bare om ulike verdier...

Og så trodde jeg at vitsen med blogging og slik, der systemet inviterer til kommentarer o.a., var at man da inviterte til en slags dialog. Skjønner at det var feil tenkt.

Og da tenker jeg at livet kanskje er for kort til slikt...