fredag 19. mars 2010

Hvor er menneskeligheten?

Aftenposten forteller i dag om den 25-årige Fathia Ahmed Omar og hennes 6-årige sønn Munir som ble kastet ut av Norge mens hun var under behandling for fysiske og psykiske plager. Nå bor hun og sønnen på en benk i Genova. Faren til Munir ble drept av en milits i det afrikanske hjemlandet. Selv ble Fathia utsatt for en gruppevoldtekt som varte i 20 dager. Hun klarte å komme seg vekk, via Italia til Norge. Da hun ble tvangsutsendt fra Norge, hadde hun nettopp fått diagnosen posttraumatisk stressyndrom. Også gutten er traumatisert etter de forferdelige opplevelsene han har hatt. Tilbake i Bergen sitter en fortvilet ektemann.

Ifølge Aftenposten har 25-åringens advokat gjort lite for å fremme hennes sak. Jeg har ikke grunnlag for å betvile at utlendingsmyndighetene har fulgt lovverket i sin avgjørelse. Men, en må som kvinnens fastlege spørre: Hvor er menneskeligheten?

Les historien og bedøm selv.

Ingen kommentarer: