fredag 11. juni 2010

Uten bakkekontakt

Jeg vet ikke om en skal le eller gråte. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har avsagt en dom som krever at kors blir fjernet fra italienske skoler etter klage fra en mor. Dommen har en slik utforming at 37 europeiske jusprofessorer mener den vil ramme alle religiøse symboler i det offentlige rommet, inkludert flagg med korstegn. Jusprofessorene har påpekt denne mulige konsekvensen i et langt brev, som de håper vil påvirke ankeinstansen. I Danmark er saken allerede bragt opp på politisk nivå. Også norske politikere reagerer.

Etter det jeg forstår har problemet sin bakgrunn i at retten har innført begrepet ”retten til ikke å bli fornærmet” som ny kategori i menneskerettighetene. Jeg er ikke jurist og kjenner ikke detaljene, men vil ut fra alminnelig skjønn hevde at her er det noe som skurrer. ”Retten til ikke å bli fornærmet”? Er dette virkelig en menneskerettighet? I så fall forekommer det meg at domstolen i Strasbourg vil få mye å gjøre framover.

Jeg føler meg fristet til å hevde at her står vi overfor noe som nærmest fortjener karakteristikken tøv. Vi har å gjøre med en nøytralitetstenkning som fullstendig ser ut til å ha mistet bakkekontakten. Det kan godt tenkes at dommen om kors i italienske skoler er rimelig. Men at en slik dom skulle ha konsekvenser for alle de landene som har kors i flagget sitt, går ut over all fornuft og rimelighet.

9 kommentarer:

jand sa...

Kjenner jeg blir litt varm i toppen.... Men:

Hvorfor skal vi bry oss om denne menneskerettsdomstolen?

Hva skjer hvis vi ikke bryr oss om hva den sier? Får vi bot? Utestenges vi fra noe?

Har denne domstolen utspilt sin rolle? Hvis den ikke har annet å hengi seg til så er det bare å legge den ned.

Talga Vassternich sa...

Med alt som skjer ute i verden så syns jeg ikke at ett flagg er noe å bekymre seg over. Litt latterlig dom skal jeg være enig i, og som begrunnelse for flaggbytte ganske bak mål. Men om ett flaggbytte blir aktuelt er det helt greit for min del. Og kanskje vi da kan få ett flagg som symboliserer bedre hvordan norge er i dag med sitt mangfold av mennesker, kulturer og religioner, istedet for ett som er opphengt i gamle tradisjoner de fleste av oss ikke følger lengre.

Oddbjørn sa...

Til Talga: Meningsmålingen i VG viser at hele 89 prosent synes forslaget om å endre det norske flagget er helt hårreisende galt. Det kan tyde på at du kanskje skal være litt forsiktig med å hevde at "de fleste" ikke har sans for der tradisjoner som det norske flagger representerer.

Anonym sa...

Nei,da det er aldeles logisk at flagget nå utfordres. Det er en logisk konsekvens av det kontraintuitive begrepet "retten til ikke å bli fornærmet", som Sandberg faktisk korrekt påpeker; en trussel mot ytringsfriheten.

Om man virkelig mener alvor med begrepet "retten til ikke å bli fornærmet" får man virkelig problemer, fordi, logisk, kan faktisk hevdes at man fornærmest av at det finnes utlendinger i Norge, man fornærmes av at de krenker vår ytringsfrihet osv. Og hvordan tenker man seg å avgjøre et slikt spm? Skal man begynne å måle hvem som er mest fornærmet?

Netopp pga de uoverkommelige praktiske problemene denne forståelsen ("retten til ikke å bli fornæret") er begrepet kontraintuitivt. Det var var komikeren Rowan Atkinson som først formulerte at retten til å krenke veier tyngre enn retten til ikke å bli fornærmet.

Det finnes ingen måte å sikre seg mot at ingen blir fornærmet, uansett hva man gjør. Kjekt er imidlertid at denne kontraintuitive forståelsen nå for alvor utfordres. Mer utrolig er at det har tatt så lang tid for folk å se konsekvensene av disse rørete begrepene.

Anonym sa...

Er det bare meg som ser at dette bare er et nytt ledd i å splitte folk?!

Se bare på hvor hardt VG går ut i media med "nye norge", facebook gruppe, flagg debatt osv. Dette her lukter rart over hele linjen.

Følg linjen og se hvor langt du kan dra det. Følg veien helt til toppen. Det var Bilderberg møte 2010. Nettavisen var den eneste som dekket det.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2920193.ece

Tilfeldig at VG hauser opp Norge og skal få alle nordmenn til å ta og føle på nasjonalismen? neppe.
Mind control.

Christen Moe sa...

Tenkte nok at du var tidlig ute med å kommentere denne saken...
Og jeg må innrømme at da jeg så Vårt Lands oppslag i dag tidlig, syntes at avisen hadde gått VG i næringen med å blåse opp en liten sak til uriktige dimensjoner. For Strasbourgdomstolen har jo ikke sagt noe som helst om flagg etc.
Vi skal være forsiktige med å avfeie denne domstolens avgjørelser som "tøv" e.l., når vi er uenige. Det kan lett slå tilbake på oss selv når domstolen avsier dommer i saker som gjelder klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter i ulike land. Det kan ikke være slik at vi respekterer domstolens avgjørelser bare når "det passer oss". Det er det dessverre så altfor mange eksempler på fra andre land.
Så til saken: Det finnes overhode ikke noe grunnlag for at Norge skal gjøre endringer med flagget, enn si bringe spørsmålet opp til debatt i det hele tatt.

Anonym sa...

For noe tull, det finnes ikke noe kors i flagget vårt. Det har det ikke gjort siden flagget ble lagt ned på 1800 tallet. Om noe så beskriver restene av det gamle korsflagget at kristendommen er beseiret og lagt død i Norge..

Almond Kreitler sa...

Hvis flagget vårt blir endret, slik det ble etter 1905, må det være i tråd med noe spesielt som skjer på berget.

Når stat og kirke skiller lag, vil det være grunnlag for å endre flagget. Ikke et sekund før.

Vi har statsreligion ennå, men med en ødelagt og falsk statsforfatning er det jo ikke så nøye lenger.

Bare utlendingene får det som de vil, er det jo greit.

Oddbjørn sa...

Til Christen Moe: Vel, det er nå et faktum at 37 europeiske jusprofessorer mener saken er så vidt alvorlig at de tar den opp i et brev til domstolen. For øvrig har jeg ikke kritisert dommen i seg selv. Isolert sett kan det godt være den er rimelig. Det er konsekvensene av den tenkning som ligger til grunn, som er alvorlig, forstår jeg jusprofessorene rett.