fredag 18. juni 2010

Ikke et sivilisert samfunn verdig

Helt siden jeg var en liten gutt har jeg vært fascinert av USA, av landets historie og det amerikanske samfunnet. Besøk der borte har alltid vært en stor opplevelse, og en drøm gikk i oppfyllelse da jeg en gang fikk anledning til å bo og arbeide der en tid.

Men én side ved det amerikanske samfunnet har jeg aldri vært i stand til å forstå, at så mange av statene fortsatt praktiserer dødsstraff. Jeg kjenner naturligvis de historiske forutsetningene for den plass dødsstraffen har i amerikanske opinion, men at de fortsatt ønsker å opptre så usivilisert er gåtefullt. Henrettelsen av Ronnie Lee Gardner i mormonerstaten Utah illustrerer hvor grotesk systemet er der borte. Mannen har sittet innesperret med dødsdom i 25 år. Da skulle man tro at han har sonet nok. Men etter alle disse årene innenfor murene, blir han henrettet. Og TV-bildene er som alltid før. Pårørende, som vitterlig har lidd et forferdelig tap ved den dømtes ugjerning, gir uttrykk for lettelse og nærmest glede over at gjerningsmannen endelig er henrettet. Slike holdninger og en slik praksis er ikke et sivilisert samfunn verdig.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er egentlig ikke særlig sivilistert å ta en annen person sitt liv. Blir du dødsdømt i USA finns det en grunn til det, og som oftest å ha "drept" en eller flere. Når så oppgjørets time endelig kommer - hvem var usivilisert når det kommer til alt? Er ikke det begge partene?
Maktesløshet er det vi mennesker har mere enn som bare meget vanskelig å forholde oss til. Det er den vanskeligste følelse av alt som går an og føle på. Den kan oppstå i mange sammenhenger

Christen Moe sa...

Det må være et paradoks for USA at landet her plasserer seg selv i "allianse" med en gruppe land i verden som de ellers står lengst unna både historisk og politisk, med regimer der demokratiske tradisjoner og menneskerettigheter er ikke-eksisterende. "Ondskapens akse" ble jo enkelte av disse landene plassert i...