onsdag 2. juni 2010

Trøtt regjering?

Junimålingen TNS har gjort for TV2 må være en tankevekker for de rødgrønne. Regjeringspartiene har på denne målingen under 40 prosent for første gang etter valget. Ved et valg ville regjeringspartiene ha fått bare 68 mandater. Målingen viser samme nedadgående tendens som målingene den seneste tid. Gjennomsnittet av ni målinger i mai ga de rødgrønne partiene 41,6 prosent.

Det er særlig Høyre som har grunn til å glede seg over denne målingen. Partiet går fram med 1,9 prosentpoeng til 26,1 prosent. Dermed ligger partiet bare 3,5 prosentpoeng bak Ap, som får 29,6 prosent på denne målingen. Også Krf kan glede seg over en aldri så liten framgang, som er stor nok til at partiet ligger over både SV og Sp.

Den sviktende oppslutningen om de rødgrønne kan ikke sies å være overraskende. Regjeringen har lenge opptrådt underlig tafatt og uten initiativ. Spørsmålet er om ikke Stoltenberg burde vurdere en omfattende utskifting av statsråder. Mange av dem er tydelig preget av at de har gjort sitt. Problemet er imidlertid at statsministeren selv gir inntrykk av det samme.

Ingen kommentarer: