lørdag 16. januar 2010

Uvitende rektor

Aftenposten har de siste dagene rettet søkelyset mot det faktum at norske doktorgradsstipendiater bruker for lang tid på å gjennomføre doktorgraden. En undersøkelse viser at stipendiatene i gjennomsnitt bruker 5 ½ år, mot 3 år normert tid. Enkelte kan holde på i ti år før avhandlingen er ferdig og disputasen er gjennomført.

Det er velkjent at stipendiater blir forsinket fordi de jobber mye ved siden, får barn eller er syke underveis. Andre velger bevisst å ta doktorgraden ”på langs”. Bortsett fra sykdom behøver det ikke nødvendigvis være så ille at slike faktorer fører til at doktorgradsperioden blir forlenget, mange vil si snarere tvert imot. Derimot er det ikke akseptabelt at universitetet ved sin egen praksis bidrar til å dra ut tiden for stipendiatene, slik Aftenposten i dag kan fortelle om når det gjelder Universitetet i Oslo (UiO).

Når en kandidat har innlevert avhandlingen, sier UiOs egne regler at kandidaten skal ha svar innen tre måneder om avhandlingen er godkjent eller ikke. Denne regelen blir svært ofte ikke overholdt. Ved enkelte fakulteter er det snarere regelen enn unntaket at denne fristen ikke overholdes. Mange må vente et helt år før den sakkyndige komiteen har lest avhandlingen og levert fra seg et svar. Det er heller ikke uvanlig at det ofte kan ta uforholdsmessig lang tid før man klarer å få gjennomført disputasen.

”Dette stusser jeg veldig på”, sier UiOs rektor når Aftenposten konfronterer ham med denne arrogansen fra universitetets side. ”Hvis dette er riktig, må vi se på det og sørge for at det ikke skjer igjen”, sier han. – ”Hvis …?” Det er nesten utrolig at UiOs rektor kan gi uttrykk for uvitenhet og overraskelse over dette. Hvis denne sendrektigheten i systemet er ukjent for UiOs rektor, må en spørre hvor han oppholder seg hen. Han må i så fall være omtrent den eneste ved UiO som ikke kjenner til forholdet. Da har han et problem.

Medisineren Ole Petter Ottersen har, etter at han i fjor vår ble valgt til rektor ved UiO, vist gode takter, som gir håp om at han kan bli en meget god rektor for universitetet i hovedstaden.
Men i denne saken har han rett og slett dummet seg ut.

Ingen kommentarer: