mandag 18. januar 2010

Fordommer

Tidligere byrådsleder i Oslo, Erling Lae, intervjues i spalten ”Min tro” i Vårt Land lørdag. Hans karakteristikk av miljøer som gjerne vil framstå som ”verdensmestere” i toleranse, burde mane til ettertanke:

”Selv kaller jeg meg kristen og homofil, men i det urbane miljøet jeg vanker, er det for lengst blitt lettere å få aksept for å være homofil enn å være kristen. – Det sekulære og nokså religionsfiendtlige miljøet som finnes i blant annet pressen og det akademiske miljøet, mangler forståelse av hva et trossamfunn er og hva kirken er, og mangler også respekt for religiøs tro. De som angriper fordommer mot homofili, kan ha andre fordommer.”

Ingen kommentarer: