tirsdag 1. september 2009

Uinteressant skattedebatt

Tenkte jeg det ikke. For de aller fleste av oss spiller det ingen rolle for inntektsskatten hvem som styrer. Økonomieksperter har gjort beregninger som viser at det ikke er noen endringer i skattenivået på lønnsinntekter med ulike regjeringer. Folk med vanlige lønnsinntekter betaler stort sett like mye i skatt. Når man har levd noen år, er dette nettopp hva vi har erfart.

Årsaken er naturligvis at skattelette av noe omfang for folk flest ville føre til så vidt stor reduksjon av statens skatteinntekter at det er noe staten rett og slett ikke ville ha råd til hvis det offentlige tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes. Med andre ord: Både Ap/Sv’s og Frp/Høyres forsøk på å gjøre valgkampen til en debatt om skattenivået til folk, er en avsporing. Når partilederne for SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet stadig gjentar at folk bør stemme på dem hvis de ønsker fellesskap og velferdssamfunn, er det en bløff, slik det er en bløff når høyresiden prøver å innbille oss at vi vil få mindre skatt hvis vi stemmer blått. Bløff er det også når Kristin Halvorsen sier at hun har brukt de siste fire årene til å omfordele. Den sittende regjeringen har gjort lite for de med nettopp lavest inntekt, sier skatterettseksperten Gjems Onstad. Mye tyder på at han har rett.

Noe av det jeg setter mest pris på ved sentrumspartiene, er at de ikke i samme grad som venstre- og høyresiden prøver å gjøre valgkampen til et spørsmål om mye eller lite skatt. Med all den velferden som det er stor enighet om mellom partiene, blir forskjellen mellom partiene på skatteområdet, liten. I hvert fall når det gjelder de fleste av oss. Skattedebatten er langt på vei en fiktiv debatt.

Oppdatering: Ikke uventet avviser Frp at det ikke vil gjøre noen særlig skatteforskjell for folk med vanlige lønnsinntekter om det blir rød-grønn eller blå regjering, fordi Frp aldri har fått vise sin politikk i praksis. Men om det skulle skje at Frp kommer i regjeringsposisjon, vil nok virkeligheten innhente også Frp. Også de vil trenge skatte de samme skatteinntektene fra folk flest hvis velferden skal kunne opprettoldes.

4 kommentarer:

Amund sa...

For å presisere deg litt: "(...) det ikke er noen endringer i skattenivået på lønnsinntekter med ulike regjeringer"; her er det riktig å skrive: "(...)det ikke er noen endringer i skattenivået på lønnsinntekter til folk med valige inntekter med ulike regjeringer". Dette er en svært viktig presisering fordi det er skattepolitikken for de med høye inntekter som skiller partiene. I tillegg kommer f.eks. formue- og kapitalinntektsskatt (f.eks. utbytteskatt), som først og fremst rammer de med mest penger. Skattelettene til høyresiden til vanlige folk er på en 30-40 kr i uka. Dette er vel og bra, men ikke akkurat betydelige beløp og er samtidig omtrent det samme som de trolig vil få under en rødgrønn regjering. Det er de aller rikeste som får de aller største summene i skattelette med høyresidens politikk (fordi det er færre av dem og de er rikere).

Det er i første rekke disse pengene som gjør forskjellen når det gjelder omfordeling. Høyresiden ønsker å gi dem til de rike og håper noe skal dryppe ned på alle andre (for øvrig svært usikkert fra et empirisk standpunkt). Venstresiden ønsker å bruke disse i velferdstaten, til offentlige fellesgoder; goder som folk med mer enn nok penger har råd til å kjøpe seg selv (eller til å kjøpe seg forran køer), men som vanlige og fattige folk har god nytte av.

Skattepolitikken har altså betydning, fordi høyresiden ønsker å gi en hel masse til de rike (i tillegg til det de er rimelig enige med venstresiden i å gi til de med mindre)...altså en 10-20-30-40-50 milliarder, avhengig av parti og utspill, til de velslåtte, på bekostning av offentlige fellesgoder.

For øvrig, når det gjelder omfordeling, blir det ofte sagt at de økonomiske forskjellene har økt under den nåværende regjeringene. Dette er faktisk ikke riktig (i alle fall ikke frem til 2007, som er foreløbig siste tall vi har). Økonomiske forskjeller regnes i Ginikoeffisienten (0-1, hvor 0 er lik inntekt til alle og 1 er at én tjener alt) og kan sees i denne tabellen:http://www.ssb.no/emner/05/01/iffor/tab-2009-03-05-02.html

Thaistar sa...

Skattepolitikk de som styrer dette nå vet ikke noe om skatteavtaler ol. thailand og Norge har en Skatteavtale men slik jeg og mange andre fårstår så skjønner Norge ikke hva denne avtalen går ut på.
dette gjelder dobeltbeskatning. de legger bare sylden på at enn ikke er Bosatt i Thailand og det verste er skal du bevise at skattetaten tar feil må du også betale saksomkosninger SELV om du vinner saken .. En Advokat koster fort 300000 nok så da er det veldig enkelt for skatteetaten å gi avslag på klager under dette beløpet. Mange vil da verge seg å Klage på skatten...

Gullstandard sa...

Debatten er bare uinteressant så lenge partiene er skjønt enige om i ikke ta opp hovedspørsmålet, nemlig hva som er statens oppgave.

Desverre er det slik at alle storingspartiene er skjønt enige om å opprettholde velferdsstaten, dvs den Leviathan som tar 75% av alt folk tjener for å disponere pengene på våre vegne.
Sålenge denne forferdelige ideen helligholdes, spiller det desverre liten rolle hvorvidt SV eller Høire styrer Finans. I Bondevik II administrerte P.K. Foss den største skatteøkningen siden 70-tallet, nemlig dobbeltbeskatning av utbytte, Ren svindel fra et parti som lot som om de var tilhengere av skattereduksjoner.

Det er først når man tar fatt i tanken om at Staten skall ta vare på oss (Huxley-modellen), og forkaster denne at skattedebatten kan bli reell. I årets valg er det kun Det Liberale Folkepartiet som forkaster velferdsstaten, og går inn for reelle skattendringer.

Anonym sa...

Hadde jeg tjent 200 000 kroner pr år, ville jeg bedt om å få 500 kroner mindre i året.

100 000 til 199 999= 27,60% skatt
200 000 til 300 000= 33,56% skatt

Det ville KLART lønt seg.

200 000 = 67120 i skatt
199 000 = 55062 i skatt

Hvor er logikken ?
sparer mange tusen på å gå ned 1 kroner i året.

Kunne ikke alle betalt 28 % av alle inntekter ( over 50 000 fribeløp ), også utbytteskatt, slik at INGEN sitter med null skatt.

( Premier over 1 mill kunne også skattes med 28 % på beløp over millionen. slik at 1 020 000 kroner gir 28% skatt av 20 000 kr.

Ville vært et rettferdig system. )

Staten ville da fått mye mer inn i enn de gjør i dag. )