tirsdag 20. april 2010

Blir det tiltale?

Økokrims etterforskning i Stortingets pensjonsskandale har endt opp med at de anbefaler Riksadvokaten å ta ut tiltale mot de to tidligere stortingsrepresentantene Anders Talleraas (H) og Magnus Stangeland (Sp) for trygdebedrageri. Alle de andre som riksrevisor Kosmo og mange andre forhåndsdømte som kjeltringer, er nå ute av saken, noe enkelte mener de ikke burde vært. Talleraas og Stangeland er fortsatt ikke tiltalt. Tiden vil vise om Riksadvokaten vil følge Økokrims anbefaling. Det er ikke sikkert. Riksadvokaten er ofte meget streng i sin vurdering av om man sitter med tilstrekkelig sikre bevis.

Men om resultatet skulle bli tiltale av de to, står vi foran en interessant og nesten enestående rettssak. De to tidligere stortingsrepresentantene hevder med styrke at de ikke har opptrådt i strid med noe regelverk, men har opptrådt i samsvar med de opplysningene de fikk av Stortingets pensjoniststyre og administrasjon. Slik sett er det forståelig at de må føle det bittert å bli mistenkt for å være kjeltringer og bli så forhåndsdømt i mediene og opinionen som de har opplevd siden denne saken ble kjent.

På den annen side, etter de opplysningene som har kommet fram, er det ikke urimelig å spørre om de har vært tilstrekkelig aktpågivende, slik de to tidligere statsministrene Harlem Brundtland og Bondevik åpenbart har vært. Regelverket har vært særdeles uklart, og Stortingets eget pensjoniststyre og administrasjon må ha sovet ganske godt når de har beskjeftiget seg med disse sakene. Det taler til Stangelands og Talleraas’ forsvar. Men – mange vil nok si at det også er lov å tenke selv, ja, det har man faktisk plikt til.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mja ...

Kanskje blir de tiltalt, men jeg kan aldri tenke meg at de blir dømt.

Jeg synes også at det er underlig at Ap's representanter slipper unna. Er det påtrykk fra Statsministeren kontor som er årsaken?

Anonym sa...

Er de alle frimurere kansje?? de har som vane `ta seg av sine egne... norge er korrupt i alle krinker og kroker