torsdag 8. april 2010

Bra av riksadvokaten

Mange undret seg og reagerte på at moren til Christoffer Kihle Gjerstad ikke ble tiltalt sammen med guttens stefar, som ble dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet den åtte år gamle gutten til døde i 2005. Det denne forsvarsløse gutten ble utsatt for fra dem som skulle være hans beste vern og forsvar, var så hjerteskjærende grovt at det er vanskelig å finne ord. Det verste i denne saken er det totale sviket Christoffer opplevde fra mors side, uttalte aktor i saken mot stefaren. Det er lett å være enig. Desto mer uforståelig at anmeldelsen av guttens mor for omsorgssvikt og mulig medvirkning ble lagt bort. Få er i stand til å forstå at hun skulle være fullstendig uvitende om ektemannens ugjerninger og ikke kunne gjort noe for å hindre det. Saken mot moren ble henlagt etter bevisets stilling, som det heter.

Når riksadvokaten nå omgjør henleggelsen og beordrer ytterligere etterforskning av moren, gjør han det eneste rette. Ingen er skyldig før de er dømt. Det gjelder også denne moren. Men hensynet til rettferdighet for lille Christoffer og for rettsfølelsen hos folk tilsier at alt må gjøre for å klarlegge morens rolle i saken.

Oppdatering 23. juni 2011:
Riksadvokaten tar ut tiltale mot moren.

4 kommentarer:

Lizt10 sa...

For allmenn rettsfølelse,en viss rettferdighet for Christoffer og hans biologiske far;dette er en kjempeflott avgjørelse av riksadvokaten!!!
Håper inderlig at hun dømmes -som sin mann.
Uansett trist for de to barna de har sammen,men hva tenkte hun(blindet av forelskelse?)da hun fikk barn med mannen som er dømt for å ha drept sin egen sønn?
For meg er det uforståelig uansett,at hun fortsatt tror på ham.
uansett om en ble "født i går"-visse signaler får en med seg.
Den tragiske skjebnen til 8 år gamle Christoffer har for alltid brent seg inn hos meg.
Nå håper jeg på rettferdighet for den vesle gutten og de som var glade i ham.
Føler med dem og hedrer hans minne.

Lizt10 sa...

Unnskyld,vet at det var stefaren.Kom feil ut øverst her.
Hva tenkte moren til Christoffer da hun fikk barn med sin sønns morder-stefaren til den vesle gutten.
Beklager feilen.

TD sa...

Synes hele systemet når det gjelder samlivsbrudd, barnefordeling og fedres (og i få tilfeller mødres)samvær med barna er helt på steinalderstadiet. Som det er nevnt i tidligere kommentarer boikotter og nekter mødre barna sine samvær med fedrene. Og ingen gjør noe som helst! Tenk at det skal være så enkelt at barnet ikke får treffe far bare fordi mor sier nei eller fordi hun er så grisk at hun skal ha mer bidrag!! Har en sånn problemstilling i familien og jeg har vondt av den faren som helst ville hatt barnet sitt hele tiden men som må gå på nåler for ikke å gjøre noe eller si noe som moren til barnet skal ta ille opp, og dermed trenere, true og boikotte det lille samværet barnet har med ham. Det er helt forkastelig!! I Christoffers tilfelle kunne den stakkars gutten vært reddet bort fra det miljøet han levde i dersom vi hadde hatt en instans som faktisk er rettferdig når det gjelder samvær med barna. Kan ikke dette bli en fanesak for regjeringen? Still mor og far på lik linje i utgangspunktet og ikke gi mor alle rettighetene! Denne moren må ha hatt de største skylappene for øynene for å unngå å se hva som skjedde med sønnen hennes over tid. Hennes egen sønn!! Blir så eitrende forbannet over at dette kan få lov å skje!! Ønsker Christoffers far alt godt og håper moren får sin velfortjente straff til slutt! Hun kan ikke ha det godt med seg selv....

Karin sa...

De fleste av oss som fulgte med i denne saken forsto ikke hvorfor anklagene mot moren ble henlagt eller som du skriver “lagt bort”. Hele samfunnet sviktet dessverre Christoffer Kihle Gjerstad, jeg tenker da på skolen, sykehuset, naboer osv. Jeg leste en kommentar i en lokalavis i Vestfold hvor kommentatoren skrev at de fleste i Andebu, bygda hvor Christoffer bodde, dessverre helst vil glemme hva som skjedde med den lille gutten. Nå har riksadvokaten heldigvis sørget for at dette ikke skjer med det første.