lørdag 24. april 2010

Behov for demokratireform i regjeringen

Etter mye indre uenighet og strid har Regjeringen endelig mannet seg opp til å legge fram stortingsmeldingen om det nye presesembetet i Den norske kirke. Resultatet ble som mange fryktet, regjeringen overkjører glatt kirkens ønske, som har kommet til uttrykk gjennom demokratiske prosesser i kirkelige organer. I stedet lar man Senterpartiets symbolpolitikk få det avgjørende ordet for resultatet.

Følgende kommentarer gir en god karakteristikk av den farsen regjeringen har gjort denne saken til. Først Dagrun Eriksen, Krf:

”Regjeringens overkjøring av kirkens demokratisk valgte organer viser at regjeringen har større behov for en demokratireform enn Den norske kirke har. - Hvorfor i all verden skal folk engasjere seg i kirkedemokratiet når de vet at regjeringen ikke forholder seg til det likevel?”

Aftenposten på lederplass:
”Presessaken byr seg fram som et ypperlig studieprosjekt for alle som ønsker å avdekke hulheten i Liv Signe Navarsetes retorikk om elitearroganse og maktkonsentrasjon i Oslo.”

Ingen kommentarer: