mandag 26. april 2010

Dårlig signal

Ifølge opplysninger P4 har hentet inn om lederlønninger i humanitære organisasjoner, har f eks lederne for Røde Kors og Plan Norge begge en årsinntekt i millionklassen. Ja, Børge Brende i Røde Kors har så mye som 2,2 mill i årslønn, skal vi tro Dagbladet. For et par år siden ble det dokumentert at generalsekretæren i Kreftforeningen også hadde ca en million i årslønn. Andre eksempler på høye lederlønninger i organisasjoner som lever av private gaver, kunne sikkert vært nevnt.

Jeg er enig med ekspert på lederlønninger Ole Skalpe, som sier at humanitære organisasjoner som gir sine ledere så høye lønninger, sender et dårlig signal til sine givere. Han etterlyser noe mer idealisme i disse organisasjonene, og det er ikke vanskelig å være enig. Typisk nok ønsker de aktuelle organisasjonene ikke å kommentere saken, eller man velger den vanlige floskelen om at lønna ”er riktig i forhold til det enorme ansvaret som ligger til stillingen”.

Jeg foreslår at de nevnte organisasjonene tar en titt i retning av misjonsorganisasjonene, som også lever av gaver fra enkeltpersoner. For eksempel har generalsekretæren i den største misjonsorganisasjonen i Norge, Norsk Luthersk Misjonssamband, en lønn som ligger omtrent på det halve av hva f eks generalsekretæren i Plan Norge har. (Begge er for øvrig teologer.) Misjonsorganisasjonens generalsekretær leder et arbeid som i omfang og kompleksitet har vesentlig større dimensjoner enn det f eks Plan Norges og Kreftforeningens generalsekretær leder. Misjonsorganisasjonene driver også et omfattende humanitært arbeid, til dels med de samme metodene som f eks Plan Norge, eksempelvis fadderordninger. Det samme gjelder for øvrig Kirkens Nødhjelp. Der hadde også generalsekretæren i 2008 en årsinntekt på en halv million kroner.

6 kommentarer:

Gullstandard sa...

Men så kom da også misjonsfolk fra en helt annen bakgrunn, der det het "ta med kopp og stol, bevertning ved kvinneforeningen". Der var egen innsats og solidaritet i ordets rette forstand som gjaldt.

Brende m.fl. er karriere-dogoodeer og stiller neppe til start i denne klassen i det hele tatt.

Henriette sa...

Derfor gir jeg ALDRI til disse organisasjonene for jeg har selv sett hvordan de sløser med penger. Mange gamle med minstepensjon unner seg lite slik at de kan hjelpe mennesker i nød, dessverre går ikke pengene dit, men til skyhøye årslønner og reiser til toppene i disse organisasjonene. Skulle ønske dette ville bli slått større opp i mediene slik at flere ble oppmerksomme på hva pengene blir brukt til. Hvis flere boikottere disse humanitære?? organisasjonene, måtte de kanskje forandre sin politikk.

Det stemmer at de fleste misjonsorganisasjonene har mye mindre administrative utgifter enn de såkalte humanitære organisasjonene. At generalsekretæren i Plan Norge med en slik årslønn er en teologe er rett og slett utrolig. Jeg vet at teologer er også bare mennesker, men jeg trodde de visste at det er ingen lommer i den siste skjorte, men der tok jeg nok feil.

Anonym sa...

Magne Lerø argumenterer med at organisasjonene trenger toppfolk innen markedsføring for å nå ut til potensielle givere. Og at lønningene til disse (mellomledere og fagfolk) er med på å øke lønningene til topplederne.

Vi kan øve forbrukeremakt ved å la være å gi, med den forklaring at vi ikke ønsker å finansiere høye administrasjonskostnader.

Alternativt bør organisasjonene bruke differensiering i markedsføringen. Promotere: Høy humanitær innsats, med lave administrasjons- og markedsføringskostnader. Et argument som bør være effektivt. Men som dessverre ikke kan benyttes av organisasjoner som ansetter "proffe" markedsførere. Pardoksalt nok...

Anonym sa...

Hei !

Dete er helt uhørt at leder i humanitære organisasjoner tar imot så høye lønninger. Jeg skulle ønske a dette tema ble tatt opp på et høyt plan og ikke dysset ned ?
Selv har jeg vært plan fadder i mange år.
Når jeg før anbefalte andre om å bli plan-fadder, sitter jeg nå med en merkelig følelse av å bli utnyttet.

Jeg synes det er helt ok, at en leder har en bra lønn, men å ta imot så skyhøye lønninger som vi her blir informert om, er helt usmakelig.

Det samme innenfor misjonsfolk, kanskje de er enda være ?

Jeg synes vi skal sette igang en facebokk aksjon, og få løftet slike ting opp på en høyere plan.

Desverre er det alltid de svakeste i samfunnet som for lide, den som sitter på toppen, og representer grådighets kulturen er ikke mye idialistisk.
Hilsen stumpen

Anonym sa...

En gammel sak som det virker som ingen har brydd seg særlig om. Men først bør Evenshaug komme med korrekte fakta: Brende tjener 950,000 i Røde Kors. At han som direktør i World Econonic Forum tjente vesentlig mer er en annen sak.

For det andre: å påstå at det å lede en misjonsorganisasjon er komplekst er vel å overdrive. Er vel ikke mange andre ledere som har en mindre kompleks jobb.

Til sist: lønnen til en leder i en frivillig organisasjon bestemmes av styret, som igjen velges av et Landsmøte. Jeg synes det er helt i orden at dette demokratiske systemet bestemmer lønn utfra hva de synes er betimelig for egen organisasjon. Og at en organisasjon som Røde Kors, med 150.000 medlemmer, bruker 6-7 kroner av medlemskontingenten til å lønne sin GS synes ikke urimelig.

Oddbjørn sa...

Til siste Anonym:
Takk for korrigeringen når det gjelder Brendes lønn i Norges Røde Kors. Ifølge Dagbladet, som jeg refererer til, har han som du skriver, 950.000 i Røde Kors, altså en lønn så godt som i ”millionklassen”. Beklager feilen.

Apropos fakta: Ifølge Norges Røde Kors’ eget nettsted har organisasjonen ca 135 000 medlemmer.

Når det gjelder misjonsorganisasjonene, tror jeg du må kjenne disse dårlig. Din påstand om at det ”ikke er mange andre ledere som har en mindre kompleks jobb”, tyder på det. For å ta bare ett eksempel: Organisasjonen Norsk Luthers Misjonsamband (NLM), som jeg nevner i blogginnlegget, er en av Europas største misjonsorganisasjoner. Organisasjonen har ca 150 utsendinger som er aktive i misjonsarbeid i 11 land fordelt på tre verdensdeler. Misjonssambandet driver også utviklings- og bistandsarbeid innen skole-, helse- og jordbrukssektorene i en rekke land.

I Norge har organisasjonen et omfattende arbeid med rundt 2500 foreninger og forsamlinger, og har en rekke regionkontorer. Alene eller sammen med andre driver NLM et tjuetall skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har NLM et trettitall leirsteder, nærmere 40 barnehager, fire nærmiljøsentra og et rehabiliteringssenter. NLM driver videre to forlag som produserer bøker, kassetter, cd-er og videoer/DVD-er. Gjennom Nore Media Mediamisjon og nærmer 30 lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. I Stavanger driver NLM også med tv-sendinger og produksjon i tillegg til radioarbeid. NLM gir dessuten ut blader. Totalomsetningen for konsernet Misjonssambandet, ligger så vidt jeg vet på nærmere en milliard kroner.
Som nevnt i blogginnlegget har generalsekretæren i NLM en årslønn på ca halvparten av det lederne i Røde Kors og Plan Norge har.