fredag 14. januar 2011

Mytene lever

Mytene om kirkens forhold til fremskrittet ser ut til å leve i beste velgående, like fra grunnskolen og opp til universitetet.
Vil du lese mer om disse mytene, anbefales Bjørn Are Davidsens bok ”Da jorden ble flat - mytene som ikke ville dø”.

3 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Flott at du tar opp dette, takk!
Vi får håpe at flere får det med seg etter hvert...

Arne Reidar Hæåk sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Arne Reidar Hæåk sa...

At mytene lever ser vi også i bøker i videregående skole. Jeg underviser i norsk, og det er dessverre mange eksempler på feil. I læreverket Nettopp norsk for påbygningskurset står det for eksempel om 1700-tallet: "Gammel overtro og kirkens dogmer måtte vike for fornuften. Mens kirken tviholdt på det gamle verdensbildet og nektet å gi slipp på makten, gikk utviklingen i sin egen retning. Kirkens autoritet ble gradvis svekket, og gamle normer ble justert eller erstattet av nye". Dette er jo både feil, altfor generelt og upresist på en gang! Ellers er "det moderne prosjekt" blitt et sentalt begrep i og med at det er kommet inn i læreplanen, og dette blir ofte presentert som at "det moderne" oppstod på 1700-tallet (med noen forløpere i renessansen). Kirka blir da framstilt som motstander av det moderne (som i sitatet ovenfor). I skolen må vi jo ofte forenkle, men her passer fortegne bedre.

Man trenger ikke lete lenge i Grip teksten heller (VG3), ett av de mest brukt læreverkene, før man finner akkurat det samme. I samme avsnitt som omtalen av Kopernikus, Galilei og Newton står det: "Å argumentere for et verdensbilde som ikke var i overensstemmelse med de kristne dogmene, var farlig. Giordano Bruno ble brent på bålet for dette i 1600."