mandag 9. november 2009

Gorbatsjov var helten

For en som vokste opp i årene etter 2. verdenskrig og var ung da Berlinmuren ble reist, var 9. november 1989 en utrolig dag. Situasjonen i Øst-Europa, i Sovjetsamveldet og i Øst-Tyskland, syntes så sementert, at det var omtrent umulig å tenke seg at det skulle kunne bli noen vesentlig endring i vår levetid. Så, plutselig, bokstavelig talt over natten, og med en kommunikasjonssvikt som utløsende årsak, falt muren som et korthus. En historisk begivenhet som i dag feires i Berlin.

For meg har historien både om murens fall og Sovjetsystemets sammenbrudd en klar helt, Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov. Hans perestrojka- og glasnost-politikk fikk avgjørende betydning. Gorbatsjov nektet å gripe inn da folk strømmet ut i gatene i Øst-Europa med krav om større frihet. ”Dere får ordne opp selv”, sa han da Øst-Tysklands ledere ble mer og mer usikre på hvordan de skulle møte folkets krav. De øst-tyske lederne, som alltid hadde vært avhengige av Sovjetsamveldet, klarte ikke å stå imot. Det skjedde som Gorbatsjov hadde sagt dem: "Livet straffer den som kommer for sent."

Hadde noen for 25-30 år siden sagt at jeg skulle komme til å hylle en leder av Sovjetsamveldet, ville jeg ha fnyst. I dag må jeg si at sjelden har en fredspris vært mer fortjent enn den Gorbatsjov fikk i 1990.

3 kommentarer:

Gunnar sa...

Flott at du setter pris på den tidligere Sovjetlederen.Kanskje er din hukommelse selektiv-hva med Reagans tale i Berlin i 87 der han oppmodet Gorbatsjov-tear down this wall! Han begrunnet dette senere i talen og gav en analyse og en profeti som slo til forbausende godt.I mine øyne og mange andres hadde ikke muren falt uten dette presset fra Reagan.Han var som vanlig først ute. Vet godt at kvasiintellektuelle i enkelte miljøer i Norge aldri likte Reagan-men dette er det vanskelig å ta fra ham.Han var helten. Har forresten Evenshaug snakket med baltere om Gorbatsjov? For mange av dem var han en tyrann og morder.

Oddbjørn sa...

Gunnar: Har ingen problemer med å være enig i at Reagan hadde stor betydning for murens fall. Helt unødvendig å sette Gorbatasjov og Reagan opp mot hverandre her.

Peter Walseth sa...

Jeg er enig i at gode gamle Gorbatasjov er en helt, men det er interessant at han har en så lav posisjon i det offentlige Russland. Sansynligvis har det noe med at han tok tak i det omfattende alkoholmisbruket, noe som ikke var populært.