fredag 27. november 2009

Fisking av kirkemedlemmer

Indremisjonsforbundet har nå fått registrert sitt trossamfunn etter at organisasjonens generalforsamling sist sommer vedtok å søke om slik registrering. Indremisjonsforbundets generalsekretær, Erik Furnes, karakteriserer etableringen av det nye trossamfunnet som en ”milepæl”. Han sier han ikke ønsker å oppfordre noen til å melde seg ut av Den norske kirke for å melde seg inn i IMF Trossamfunn. Men selv har han meldt seg ut og gått inn i det nye trossamfunnet. Noen vil kanskje mene at når topplederen i organisasjonen går til et slikt skritt, så taler gjerningen sterkere enn ordene.

Generalsekretæren bedyrer at organisasjonen ikke har planer om å drive noen aktiv kampanje for å få folk til å melde seg ut av Den norske kirke og inn i det nye trossamfunnet. ”Men vi sier at de som allerede har bestemt seg, godt kan gjøre det før nyttår av økonomiske årsaker,” uttaler han til Vårt Land.

Indremisjonsforbundet har nå planer om å legge ut utmeldingsskjema for Den norske kirke på egen hjemmeside. Det reagerer Kirkerådets leder, Nils-Tore Andersen på. Han finner det rett og slett usmakelig. Det byr ham imot at kristne kirkesamfunn skal opptre slik overfor hverandre. Han mener handlemåten minner mye om Human-Etisk Forbund, som også har lagt ut utmeldingsskjema på egen hjemmeside.

Furnes har ingen forståelse for kritikken. Kanskje ville et lite tankeeksperiment kunne hjelpe ham litt: Sannsynligvis vil det før eller senere dukke opp saker i det nye trossamfunnet som vil utsette det for kritikk, også intern kritikk, som aktualiserer spørsmålet for enkelte medlemmer om de skal melde seg ut. Hvordan ville Furnes se på det om Den norske kirke da la ut skjema for utmelding av IMF Trossamfunn på sin hjemmeside?

Human-Etisk Forbunds handlemåte er atskillig lettere å forsvare. Human-Etisk Forbund er en ikke-kristen livssynsorganisasjon, som gjerne ser at folk melder seg ut av Den norske kirke av helt andre grunner enn at de skal melde seg inn i et annet kristent trossamfunn.

Det er selvsagt fritt fram for enhver å danne trossamfunn. Men vi har etter hvert i dette landet utviklet gode relasjoner mellom ulike kristne kirkesamfunn. IMF Trossamfunns handlemåte bidrar ikke positivt i så måte. Nils-Tore Andersen bør få støtte når han sier at det er viktig at kirkesamfunnene oppfører seg på en god måte overfor hverandre, at det ikke blir konkurranse der en fisker medlemmer.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Synes Indremisjonsforbundet har opptrådt helt korrekt her. De har opptrådd så "diplomatisk" så mulig i en situasjon der liberalteologien vinner mer og mer innpass i Den norske kirke. Er ikke bare folk innenfor Indremisjonskretser som frustreres over å se at en kirke med såpass stort potensiale som DnK knefaler for liberalteologiske krefter, og med sitt "to-syn" legitimerer teologisk liberalpraksis i for eksempel homofilisaken som etter mitt syn ikke er forenlig med Guds ord. Synes Evenshaug og Andersen bør vise mer "sportsånd", slutte å surmule og tåle at noen legger til rette for rask behandling av inn-/utmelding. Hilsen Paul

Anonym sa...

Denne kritikken syns jeg er helt unødvendig. Andersen kan ikke forstå hvordan internett fungerer. Et av hovedpoengene er jo å gjøre all informasjon lett tilgjengelig for folk.

Dette tror jeg ikke er ment provoserende i det hele tatt, og bør absolutt ikke tolkes slik.
-Odd Inge

Oddbjørn sa...

Denne debatten har ingen ting med teologien å gjøre, verken i Den norske kirke eller i Indremisjonsforbundet, slik "Paul" forsøker å gjør den til. De dreier seg om hvordan kristne kirkesamfunn skal oppføre seg i forhold til hverandre. Hvorfor ikke svare på kritikken i stedet for usaklige påstander om "surmuling"?
Å gjøre dette til et spørsmål om "lett tilgjengelig informasjon" blir for lettvint. Jeg gjentar: Er det OK å drive "fisking" av kirkemedlemmer, endog med økonomiske motiver? Ja, for annerledes er det vanskelig å oppfatte den handlemåten vi her diskuterer.

MortenDa sa...

Debatten har som bakteppe den uenighet som er mellom Den norske kirke og lekmannsorganisasjonene.

Jeg er enig med Paul i at Den norske kirke kunne vise noe mer sportslighet. De kunne for eksempel sørge for å fremheve Den norske kirke sine positive kvaliteter.

Det er flott med dialog mellom trossamfunnene. Men vi kan godt tåle litt mer temperatur av og til. Den norske kirke - som jeg selv er medlem av - må tåle som majoritets statsdrevet trossamfunn at de mindre trossamfunnene fisker medlemmer i åpne dammer.

Skrekkeksemplet er biskop Skjevesland som får en stund siden satt Frikirken på plass for å fiske medlemmer. Det vitnet mer om "storebrorskomplekset"enn om noe annet.

Vi lever i en markedssituasjon. Den norske kirke må leve med at det i fremtiden blir sterke konkurrenter.

Oddbjørn sa...

Til MortenDa: Pussig kommentar, må jeg si.
– Bare dette: Det er faktisk ikke alle som vil være med på å la markedsideologien styre tenkningen om forholdet mellom kristne trossamfunn.

gilvam sa...

Til orientering: Skjema som ligger på ImF sine nettsider, er et generelt skjema for utmelding av kirkesamfunn, ikke et skjema spesifikt for utmelding av Den norske kirke. Jeg ser faktisk ikke det prinsipielt betenkelige med dette.

I praksis er de aller fleste som er aktuelle for innmelding i ImF Trossamfunn per i dag, trolig utmeldt av Kirken allerde. At Furnes da oppfordrer disse til å melde seg inn før nyttår, er en praktisk sak.

Den norske kirke er heller ikke eneste kirkested for bedehusfolket. Jeg kjenner flere som har sitt medlemsskap i bla Frikirken og må finne vegen derifra.

Anonym sa...

Skjønner fortsatt ikke at dette er noe å sutre for.
Det handler jo ikke om fisking, men om tilrettelegging for dem som har tenkt å melde seg inn. Det er jo nettsida til IMF-trossamfunn. Skulle bare mangle at de ikke gjør det praktisk greit for de som vurderer å melde seg inn.

Jeg syns heller DNK må tenke litt over sin "to kirker under samme tak"-syn som vi i praksiss kjører nå. Forståelig at folk ønsker å melde seg ut! En ordning som er dømt til å mislykkes!

-Odd Inge (statskirkemedlem)

Anonym sa...

Vårt Lands oppslag innledes slik:
"– Jeg synes ikke de skal motivere folk til å melde seg ut av Den norske kirke. Slik skal ikke kirkesamfunn oppføre seg mot hverandre. Det hele er egentlig ganske usmakelig, sier en provosert Andersen."

Ligner dette litt på repressive muslimske og kommunistiske regimers påstand om at folk som har gått over til kristendommen har blitt tvunget eller lokket?

IMFs nettinformasjon finnes her: http://www.imf.no/?vis=artikkel&fid=272&id=271120091653464073&t=ImF%20Trossamfunn.
Det er tydelig at dette er en generell tilrettelegging for innmelding i Imf trossamfunn.

Når Kirkerådslederen i Den norske kirke reagerer som han gjør, er det nærliggende å tolke ham slik at han ikke respekterer menneskers rett til å fritt velge kirketilknytning. De må være utilbørlig påvirket.

Det er samme grunnholdning som ser ut til å herske når kirkeledelsen klamrer seg til et høyt nominelt medlemstall, der kun et mindretall bekjenner kristen tro og deltar når kirkesamfunnets lokale felleskap vender seg til Gud i bønn og lovsang. Medlemenes trosvalg ser en mildt og overbærende på, men valg av utmelding skaper sterke reaksjoner og respekteres ikke annet enn i legal forstand.

Ledelsen i Den norske kirke må erkjenne den faktiske situasjonen. Kirkeorganisasjonen har en masse medlemmer uten forpliktelse på klassisk kristen tro. Den blir politisert etter sekulære kriterier og gjennom såkalte demokratiske prosesser tilrettelegges politiseringen.

Men mennesker som er født av Ånden kan ikke piskes til lojalitet. "Vinden blåser dit den vil."

Are (medlem i Den norske kirke)

Geir Sakseid sa...

Andersen skyt spurv med kanoner. Ein kan meina kva ein vil om Imf sitt nye trussamfunn, men dei har opptrått heilt ryddig. Skal ein melda seg inn i eit trussamfunn må ein nødvendigvis også melda seg ut av eit anna. Imf gjer ingenting anna enn å gi alle nødvendige papir til dei som vil bli medlemer. Skjemaet som ligg på Imf sine nettsider er heilt nøytralt, utan å nemna Dnk med eitt ord.
Eg kan ikkje tru at Andersen vil ha medlemer i Dnk som eigentleg ikkje ønskjer å vera det. I forhold til den store medlemsmassen som Dnk har, undrar det meg at Andersen er så opprørt over noko så lite.
Geir - prest i Dnk

Stein sa...

Er egentlig ikke hovedessensen her at jo flere medlemmer jo flere penger? Og ikke minst innflytelse?

Debatten minner meg dessuten litt om telemonopolet ble opphevet. Telenor var høyt ute på banen og kalte konkurrenter umoralske når de informerte om hvor lett og billig det var å skifte leverandør.Nå er dette helt naturlig.

Useriøst å sammenlikne næringsliv og religion? Jo kanskje, men i bunn og grunn handler det om det sammen