onsdag 11. november 2009

Ansvarlig kjøring, Giske?

Litt pinlig, historie dette Giske! Statsrådbilen brøt fartsgrensen så det bokstavelig talt suste på vei til Kristiansand i går kveld. TV2 cruiset på fartsgrensen, som er 100 km, og ble forbikjørt av Giskes statsrådbil i en fart som TV2-teamet var infame nok til å måle til nærmere 140 km, godt dokumentert med en videosnutt på eget speedometer. Giskes sjåfør blir nå etterforsket for råkjøring.

Greit nok at TV2 ikke har lisens til å bryte fartsgrensen. Den selvdokumenterte fartsovertredelsen vil kanskje føre til at TV2 har skaffet seg en klekkelig bot. Selv om TV2-teamets handlemåte var uansvarlig, betaler de vel gladelig boten for å ha gitt nasjonen en god historie.

Men i likhet med andre som råkjører, bør også den statsansatte sjåføren i Giskes bil få en bot som svir. Regjeringsbiler kan bryte fartsgrensene i helt spesielle tilfeller. Dette var ikke noe spesielt tilfelle. Heller ikke Giske prøver å hevde det. Tvert imot, ”vi hadde god tid”, sier han. Men han merket ingen ting til at farten var stor, sier han også. Noen som tror på det? Svein Ove Langeland i Landsforeningen for Trafikkskadde gjør det i hvert fall ikke, og mener at Giske bør få samfunnstraff for ikke å ha sagt i fra.

Giske dummer seg ut når han prøver å bortforklare sjåførens råkjøring. Hadde Giske vært klok, ville han ha beklaget hendelsen. I stedet fleiper han med den og presterer å benekte at en fart på nærmere 40 km over fartsgrensen ikke kan karakteriseres som uansvarlig kjøring. Så vet vi det.

20 kommentarer:

Anonym sa...

Feil, de kan kjøre i den farten akkurat når det passer dem for regjeringsbiler er regnet som uttrykkningskjøretøy

Anonym sa...

Feil Marius!
Utrykkningskjøretøyer må holde fartsgrensene som alle andre. Unntaket er når de er i utrykkning.
Grunnen til at regjeringsbiler er registrert som utrykningskjøretøyer, er at de kan fravike trafikkreglene ved krisesituasjoner. Dette er f.eks ved attentatforsøk o.l, ikke for å rekke et møte eller bare fordi man har lyst.

Anonym sa...

Hvordan kan man når man sitter på en slik type bil hvor man ikke merker farten, stå ansvarlig selv når man sitter på?

Du merker ikke 140 km/h mot 120km/h i en slik bil, forsåvidt heller ikke 160 km/h.

Jeg skjønner ikke hva dette har med nyheter og journalistikk og gjøre. Det eneste er i så fall hvis TV2 får en bot.

Ikke si unnskyld, Giske!

Henriette sa...

Hvis han ikke merket forskjellen mellom 100km og 140km burde han senest ha merket da de sikkert kjørte forbi alle andre biler på veien.

At han er uforskammet nok til å fleipe med det i dag viser hva for et menneske dette er. Arrogant og hovmodig kaller jeg det. Hvis han hadde unnskyldt seg, hadde saken sikkert ikke blitt blåst opp slik den har blitt gjort nå. Denne mannen lærer aldri, han dummer seg ut gang på gang.

Oddbjørn sa...

Avisa Nationen gjorde det samme i fjor da sjåføren til Liv Signe Navarsete brøt fartsgrensen i 80-sonen. Både til sjåføren til Navarsete og og Nationens sjåfør fikk bot. Hvordan forklarer du det, Marius?

Anonym sa...

Greit at noen av regjerings biler er registert som utrykningskjøretøy.
Men så vidt jeg vet har heller ikke utrykkningskjøretøy lov å kjøre for fort med mindre de er i utrykkning. I så tilfelle skal slik kjøre skje med signalgiving, minimum i form av blålys.
Det var vel neppe tilfelle for bilen til Giske.

Anonym sa...

Det eneste som er sikkert er at TV2 bilen ble forbikjørt. Speedometere er ikke nøyaktige nok til helt presist å fastsette korrekt hastighet. Det er derfor sannsynelig at når speedometeret til TVs bil viste 100 km/t så kan godt speedometeret i statsrådens bil ha vist 95.Når politiet måler den forandkjørendes hasttighet så foregår dette over en lengre strekning med helt presis avstand til den forandkjørende. Det eneste rettslige som TV2 har dokumentert er at speedometeret på deres bil har vist 140 km/t. BOT og Fenglsel antakelig KJEMPESMART !

Anonym sa...

Marius Mellingen sa...

Feil, de kan kjøre i den farten akkurat når det passer dem for regjeringsbiler er regnet som uttrykkningskjøretøy


Kjøre i den farten det passer dem?
Skal dem blåse avgårde i 200 km?

Det ender med at tv2 får bot og giskes sjafør slipper unna...

Anonym sa...

Dette handler ikke om utsrykningskjøretøy og hvilken type bil osv. Det som jeg oppfatter av denne hendelsen er at det hele tiden er særordninger for politikerne. Dette er en liten sak i forhold til de lønn og pensjonsordninger som disse har tilegnet seg. Ta for eksempel denne stabburshistorien for en tid tilbake. Hvordan kan en politiker ikke huske lenger tilbake en år 2000. Vi som driver privat næring må jo kunne svare for samtlige regnskapsbilag ti år tilbake. Et annet eksempel er at når regler for husbankfinansiering skulle omreguleres, stemte antall kvm akkurat med huset til en av politikerne som satt i dette utvalget. I tillegg trener de gratis på stortinget og dette i arbeidstiden. de har også en av norges billigste og beste kantiner.
Det er slike ting som skaper mistillit.

Anonym sa...

marius har HELT RETT!

Anonym sa...

Jeg vil påstå dette er en utrykning, og at det er helt på sin plass at denne statsansatte sjåføren bryter fartsgrensene.
Det faktum at Giske fremdeles er statsråd, er i mine øyne en kontinuerlig krisesituasjon, og et eventuelt attentat er på ingen måte sammenlignbart.
Sjåføren gjorde alt rett i denne situasjonen.

rogge sa...

nok en litt surmaget blogg, eh jeg mener samfunnskritisk blogg (noe som det er mange av)slike stunt som TV2 hadde er jo samme type journalistikk som Se & Hør lever av, selv om Giske ikke fikk min stemme ved valget, så har han min hele og fulle støtte i denne fillesaken.
Er temmelig sikker på at de fleste kritikerne aldri har sittet å lest i baksetet på en bil med "statsråd Standard", er det mulig å merke farten? og skal en statsråd sitte der å passe på at den profesjonelle sjåføren kjører korrekt, eller skal han heller prioritere sin jobb for landet? Og i ettertid skal han stå fram som en angrende synder på at han ikke fulgte med i trafikken som en ordentlig baksetesjåfør......

Peter Walseth sa...

Trond Giske er en av de politikerene jeg har minst sansen for, men dette er ikke hans feil, det er såføren som er ansvarlig. Ene og alene.

Anonym sa...

Sjåføren har kjørt for fort og bør selvsagt være den som har det strafferettslige ansvaret. Om han skal straffes, bør selvsagt TV2 akseptere det samme.
Det som er galskapen i saken er arrogansen en statsråd omgir seg med.
Jeg undres om Giskes oppførsel ville vært den samme om råkjøringen hadde skjedd før valget.
Selvsagt ikke. Det er fire år til neste korsvei. Giskes har aldri vært typen som setter partiets sak foran sin egen.
Bare spør medlemmene i Finnmark Arbeiderparti, eller mer spesifikt - ei 17 år gammel jente som fikk sitt første møte med partiets casanova

Anonym sa...

Det står ingen stedr i Verken lov eller forskrifter at blålys skal brukes, det fin en bestemmelse som gir tillatelse til å bruke blålys for å kreve fri veg, men den påbyr ikke bruk av blålys.

Så hvor ifra har enkelte av debatantene det ifra at det skal brukes blålys ved avvik fra reglene? Fuska dere ved teoriprøven?

Anonym sa...

Marius tar feil:
Politiet forklarte dette veldig greit på radioen i dag:
Regjeringsbiler kan bryte fartsgrensen dersom de bruker blålys og det er klare retningslinjer for når de skal gjøre dette.
Dette gjelder forøvrig alle politibiler også.
Bruker de ikke blålys kan de ilegges bot.

(Noe de i dette tilfelle burde - på linje med TV2-sjåføren)

Jon sa...

Tre ting:
1) Sjåføren er ansvarlig for kjøringen, ikke Giske. Med unntak av ved promillekjøring og ved øvelseskjøring er ansvaret for kjøringen utelukkende sjåførens. Det gjelder både for statsrådspassasjerer og andre.
2) Politiet må finne ut om dette var en utrykning - mao. om det "var til vesentlig lette for tjenesten". Av det som er kommet frem i media, er det vanskelig å se at vilkåret er oppfylt. Men det er heldigvis rettsapparatets jobb å avgjøre saken, ikke media.
3) Blålys skal benyttes hvis det kreves fri veg, men det er ikke nødvendig ellers, se trafikkreglene § 10.

Justisministerens svar til Stortinget i 2007 redegjør greit for regelverket

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=37619

Hans Kr. sa...

Vil bare legge inn hva som står skrevet i Trafikksikkerhetshåndboken 6.12 angående utrykningskjøring:

For å kunne utføre sine oppdrag, er kjøretøy under utrykning avhengige av å komme fort fram i trafikken. Samtidig må kravene til sikkerhet under kjøringen ivaretas. Disse kravene er ikke alltid like lette å forene. For å gi utryknings­kjøretøy de beste muligheter til å utføre sine oppdrag, er førere av slike kjøretøy gitt anledning til å fravike §§ 4, 5, 6, 7, 8 og 9 i Vegtrafikkloven, dvs bestem­melser om trafikkregler, skiltregler, fartsregler, parkerings- og trafikk­regulerings­bestemmelser (Vegtrafikklovens §11). Andre trafikanter plikter å gi fri veg for utrykningskjøretøy når føreren varsler med blinkende blått lys (Trafikkregler § 10).

Med utrykning menes kjøring med blålys og/eller sirene med ambulanse/lege, politibil, politimotorsykkel, eller brannbil. Utrykningskjøretøy trenger ikke nød­vendigvis å være uniformert, eksempelvis har også politiets sivile biler anledning til å benytte blålys og sirene. Sirene kan ikke brukes alene under utrykning. Lege har ikke lov til å kjøre utrykning med mindre kjøretøyet er registrert som utrykningskjøretøy.

Så her har nok dessverre ministerparodien Trond Giske og hans sjåfør "driti på draget" som det så fint heter på folkelig norsk.

Og kan samtidg opplyse om at UP til stadighet beslaglegger førerkort og oppgir RÅKJØRING" som årsak når det gjelder hastigheter på 140 km/t på E6 gjennom Østfold.
En klasse A motorvei av samme standard som den som Giske og hans sjåfør "koste" seg på.

Anonym sa...

TV2 har meg bekjent ikke klart å dokumentere 140 km/t. De publiserte bildene viser at nålen er et stykke fra 140. Videoen er dessuten tatt fra venstre side av speedometeret, hvilket kan gi inntrykk av at nålen er nærmere 140 enn den var i realiteten.

Intervallene på speedometeret er korte. Slik jeg ser det, viste speedometeret derfor 130, ikke 140. Tallet "140" har likevel festet seg i media, fordi det er det eneste synlige tallet på speedometeret.

Speedometre viser vanligvis 10% for høy fart. Legger vi dette til grunn, kjørte TV2-bilen reelt sett i ca 117 km/t. Videre ville politiets sikkerhetsmargin lagt ca 110 km/t til grunn for den målte hastigheten.

Jeg tipper derfor politiet kommer til å utstede et forelegg på ca 120km/t til begge sjåfører. (De går ikke så langt ned som til 110, av frykt for å legitimere høye hastigheter...).

Skulle alt ovenfor stemme, er det likevel ikke klokt av Giske å avfeie hendelsen. Han burde sagt at alle bilførere har plikt til å holde fartsgrensen, og at han vil minne sin sjåfør på dette. Dessuten, at han som alle passasjerer også har et ansvar for å si fra hvis farten er for høy.

Anonym sa...

"Med utrykning menes kjøring med blålys og/eller sirene med ambulanse/lege, politibil, politimotorsykkel, eller brannbil."

Denne ser ut til å refere seg til de utgåtte reglene av 1957 som ble opphevet i 1986.

Hans Kr.
Du kunne tatt med disse også:

Krav til kjøretøy

Det ble registrert 65% færre ulykker pr kjørt kilometer blant førere som kjørte biler uten varsellys på taket.

I et eksperiment i USA ble varsellyset fjernet fra taket på halvparten av de nye uniformerte politibilene som ble levert ett år (1982) (Raub 1985). Disse fikk plassert varsellys i grillen og i bakvinduet. De to gruppene av patruljebiler var like mht annen uniformering som striper, symboler og teksten "State Police". Biler med og uten varsellys på taket ble tilfeldig fordelt mellom polititjenestemenn som alle hadde likeartet patruljetjeneste i spredtbygd strøk. Patruljetjenesten i Illinios er slik at hver enkelt tjenestemann får sin patruljebil på permanent basis. Førere som ble trukket ut til å kjøre biler uten varsellys på taket var på forhånd ikke mer eller mindre utsatt for ulykker enn de som kjørte vanlige patruljebiler. For hver bil ble kjørelengden, bensinforbruket, overvåkingseffektivitet og antall ulykker regis­trert i perioden fra april 1982 til januar 1984. Det ble registrert 65% færre ulykker pr kjørt kilometer blant førere som kjørte biler uten varsellys på taket. Bensin­forbruket ble redusert med 7% i forhold til vanlig utstyrte biler. Man registrerte også en økt produktivitet i kontrollvirksomheten ved at fartskontrollene økte med 25%. Alle endringer var statistisk signifikante. Ved intervjuer opplyste førerne av biler uten varsellys at de var klar over at bilene kunne være mindre synlige, noe som hadde gjort dem mer sikkerhetsbevisste. Hovedforklaringen på ulykkes­nedgangen synes å være at politifolkene kjører på en mindre utfordrende og mer forsiktig måte når de ikke har varsellys på taket.Virkning på framkommelighet
Varsling av andre trafikanter med sirener og/ellerblålys på kjøretøy har som mål å bedre framkommeligheten for utrykningskjøretøy. Forsøk i virkelig trafikk i Oslo har vist at sirener gir økt framkommelighet når de brukes i tillegg til blålys (Dahlstedt 1980C). Innsparing i tid var i gjennomsnitt ca 15 sekunder pr kjørt kilometer. Bruk av sirener alene virker bedre på framkommeligheten enn blålys alene. I visse trafikksituasjoner synes det også å være forskjeller mellom sirene­typer når det gjelder virkning på framkommelighet.