tirsdag 27. oktober 2009

Åpenhet om hvem de jobber for

Bjarne Håkon Hanssen får kritikk fra mange hold når han bare kort tid etter at han gikk av som statsråd etablerer seg sammen med to tidligere statssekretærer i konsulentselskapet ”First House” og skal selge PR-råd for 2500–3500 kroner per time. Både fra regjeringspartnerne Sp og Sv hører vi kritiske røster. Frank Aarebot liker heller ikke det han ser, mens Kåre Willoch synes det er ”merkelig” det Hanssen nå gjør.

Vel, det er ikke mer merkelig enn at mange andre har gjort det samme. Carl I. Hagen er et godt eksempel. Han skal til og med ha kontor i Stortinget, fordi han også skal være rådgiver for Frp. Man kan hisse seg opp over at tidligere politikere ”selger” seg til næringslivet på denne måten. Professor i statsvitenskap Trond Nordby har et poeng når han finner det tvilsomt at en tidligere offentlig ansatt skal bruke den innsikten han har i styringsverket, til å tjene økonomisk på det.

Men, vi kan like det eller ikke, heller ikke for politikere kan det herske noe yrkesforbud. Men de som fortsatt er politikere, og som skal påvirkes av næringslivsfolk og andre etter råd fra godt betalte ekspolitikere, kan sørge for åpenhet om hva som foregår. Jeg er enig med redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse, som skriver at politikere ved siden av å utvide karantenebestemmelsene også kan kreve offentliggjøring av kundelister i en periode fremover. ”Da ville en ha innsikt i hvordan ekspolitikerne benyttet den tillit og erfaring de har opparbeidet seg som tillitsvalgte”, skriver Lerø. Det har i aller høyeste grad interesse for allmennheten – og selvsagt for dem som skal påvirkes – at man vet hvem Bjarne Håkon Hanssen og Carl I. Hagen skal jobbe for.

Ingen kommentarer: