søndag 8. januar 2012

Manglende dømmekraft

Kritikken mot Roma-permisjonen til en toppleder i Helse Sør-Øst bare vokser. Direktør Bente Mikkelsen skal tilbringe det meste av det neste halvåret på et såkalt seniorkurs ved NATO Defence College i Roma. Forsvarsdepartementet skal betale kurset. Helse Sør-Øst skal betale bolig, kost og reise. I tillegg beholder hun sin faste lønn. Prisen er 350.000 kroner.

Helse Sør-Øst er i store vanskeligheter og går inn i kanskje sitt aller viktigste år. Ansatte i sykehussektoren er derfor kraftig provosert og tror knapt det de hører. Sykehusene står overfor krav om store innsparinger, så store at ansvarlige leger er alvorlig redde for at det kan gå utover kvaliteten i tilbudet til pasientene. Det vises også til at kursmidlene for de ansatte ved sykehusene Mikkelsen er sjef for, flere ganger er blitt skåret kraftig ned. Mange mener at Mikkelsen derfor burde ha gått foran med et godt eksempel. Det stilles også spørsmålstegn ved relevansen av innholdet i det kurset Mikkelsen skal følge i forhold til den oppgaven hun skal fylle som direktør for Helse Sør-Øst. På pensum står blant annet global sikkerhet, NATO før og nå, transatlantisk samarbeid og kriseledelse. Her må det vel helst være innenfor kriseledelse Mikkelsen vil ha noe å hente?

Styrelederen i Helse Sør-Øst RHF forsvarer permisjonen og mener kurset vil bidra til å dyktiggjøre Mikkelsen ytterligere for å lede arbeidet med å videreutvikle helseregionen. Tom Henri Hansen, foretakstillitsvalgt for Den norske legeforening i Vestre Viken, mener Bente Mikkelsens studieopphold sender uheldige signaler. Han synes Mikkelsens valg sier noe om tanker om egen storhet og liten evne til selvkritisk refleksjon. Også politikere er sterkt kritiske og mener at permisjonen bør revurderes.

Selvsagt er det viktig at også ledere får anledning til å utvikle sin kompetanse. Jeg tviler ikke på at kurset i Roma kan være interessant – og utvilsomt prestisjegivende. Men jeg tror redaktør i ukeavisen Ledelse Magne Lerø treffer godt når han peker på at timingen her er ytterst uheldig og vitner om dårlig dømmekraft både hos direktøren selv og styret. Hun signaliserer at hun ikke er på broen når det virkelig er storm, sier Lerø til TV2. Når bedriften er i krise, bør lederne komme tidlig på jobb og gå hjem seint. Det er en påminnelse Mikkelsen synes å trenge. At en leder i en så viktig stilling røper en så vidt stor mangel på dømmekraft, er ikke tillitvekkende. Det gjør ikke saken bedre at styret for foretaket synes å mangle noe av det samme.

Oppdatering 9. januar: Noe sent - men dog i tide - kom også Mikkelsen og hennes styre til at timingen var dårlig og avlyser permisjonen.

3 kommentarer:

Odd sa...

Jeg vil påstå at lederegenskaper er delvis lært, men mest personavhengig. Dersom man har dårlige lederegenskaper så kan det hjelpe med kurs. Men det betinger en ting, at kurset er spesifikt på bestemte emner inne lederopplæring. Jeg tror neppe et Natokurs er det rette for en sykehusdirektør. Vel er det krig i sykehussektoren, men jeg tror ikke en taktisk krigføring vil bedre forholdene.
Skal man lede en så stor bedrift som sykehuset er så er man helt avhengig av gode medarbeidere. Man kan nok drive en organisasjon ved hjelp av sin autoritet, men jeg tviler da på kvaliteten av det samarbeidet som tross alt må til.
Og man bygger ikke opp gode medarbeidere ved å reise bort.
Det er rart at sykehusdirektøren ikke ser det.
Vi får følge med å se om hun blir så mye beder leder etter kurset. Det må hun jo kunne bevise for hele sykehusnorge. Ellers er det jo en gedigen fallitt både for henne selv og for styret.

Oddbjørn sa...

Vel, alle kan vel lære noe på et kurs som kan bli til nytte i jobbutførelsen. Men da må det være innholdsmessig relevant. Det er vel her mange enkelte - likhet med deg - setter et spørsmålstegn.

Odd sa...

Jammen trakk hun seg fra Natokurset. Det var et pluss i mine øyne at hun redurderte deltagelsen.