onsdag 18. november 2009

Pinlig i Stortinget

Å le kan ofte være avvæpnende og løse opp en pinlig situasjon. Andre ganger er det latteren som er pinlig. Det siste var situasjonen i Stortinget i dag da samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skulle besvare et spørsmål om hva statsråden synes om at statsministeren kjører gjennom biodieselavgiften internt, men overlater til andre å forsvare den utad. Meltveit Kleppas anstrengte latter kunne ikke skjule at sjelden er en statsråd blitt mer ydmyket enn det hun ble i Stortinget i dag.

Atskillig mer hjertelig var forsamlingens latter da presidenten på statsrådens utbrudd ”Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne”, tørt bemerket :”Du kan jo begynne med å svare!”

Kleppa sin opptreden i Stortinget var pinlig, flau og ynkelig. Senterpartiet har mistet all troverdighet etter dette, sier Bellonas Fredric Hauge til VG. Han karakteriserer biodieselavgiften som en av de største skandalene i norsk miljøpolitikk. Det er vanskelig å være uenig. To tredeler av stortingsrepresentantene er egentlig uenig i at dette avgiftsfritaket skal fjernes. Likevel blir forslaget etter alt å dømme vedtatt neste uke. Ikke akkurat noe godt bidrag til å heve politikernes anseelse.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er litt usikker. Jeg vet ikke så mye om biodrivstoff, men om den fremskaffes ved bruk av biologisk materiale, er det da snakk om å dyrke frem drivstoff, eks. planter man utvinner oljer fra? Med tanke på at man eksempelvis allerede sliter med at man bruker enorme mengder dyrkbar mark på å fremskaffe kjøttprodukter til vesten, hva da om man i tillegg skal dra ut enda mer viktige ressurser ved å sette av plass til dyrking av energi til vestlige land. Områder som da kunne være brukt til å dyrke mat.

Blir vel snart til at vi tar de dyrkabre områdene til de fattigste også. Vesten må jo opprettholde forbruket for en hver pris..

Om så er, må det gjerne legges avgift på, men den bør gå til å erstatte tapte områder.

MEn som sagt, jeg kjenner ikke veldig godt til biodrivstoff, så det kan jo være helt på jordet det jeg skriver her. I så fall, se bort fra ovennevnte :)

Goggen sa...

Dette vil ødelegge all troverdighet for regjeringen i miljøspørsmål i framtiden. For dette styret er det kun penger som gjelder. Drit i miljø, leve budget-overskuddet. Hva samler Stoltenberg`s i lader for. Salter han ned til egen alderdom eller er det uhjelp som skal styrkes.Alderdomen til neste generasjon kan han vel snart glemme. Det er naturen som vil sette en stopper for kommende generasjoners mulighet til normale liv.

Arnfinn Pettersen sa...

Garpegenitiv? Tsk, tsk.

Oddbjørn sa...

Til Arnfinn. Er klar over at noen ikke synes garpegenetiv bør regnes som korrekt norsk, men ”barnespråk” som voksne ikke bør bruke. Men formen er etter hvert blitt mer vanlig både i voksen tale og skriftlig bokmål, også på østlandet!

Peter Walseth sa...

Det er ganske skremmende at regjeringen opptrer på denne måten.

SV vil ta æren for det som er bra, og skylde på AP for det som ikke er bra nok!