onsdag 12. mai 2010

Knusende nederlag for staten

Staten gikk på et knusende nederlag i Høyesterett i den såkalte tomtefestesaken. Oslo tingrett har tidligere avsagt en krystallklar dom om at det var grunnlovsstridig av staten å la regjeringens tomtefesteinstruks også omfatte det kirkelige fondet ”Opplysningsvesenets fond” (OVF), som forvalter kirkelige eiendommer. Staten anket denne dommen til Høyesterett, som nå med stort flertall har slått fast at regjeringen har handlet grunnlovsstridig. (Se hele dommen.)

Det var i 2007 at den rødgrønne regjeringen, til opposisjonens store protester, bestemte at festere av tomter eid av OVF skulle få løse inn tomtene eller redusere festeavgiften til et beløp betydelig under markedsverdi. Problemet er imidlertid at Grunnlovens paragraf 106 har bestemmelser om OVF, og mange har ment at staten her har tiltatt seg en rett som er i strid med denne grunnlovsbestemmelsen. I og med at Den norske kirkes organer av formelle grunner ikke kunne reise sak mot staten, tok Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Den norske kirkes presteforening på seg å reise saken for retten, og i dag kan vi gratulere disse organisasjonene med å ha vunnet en stor seier over staten på vegne av Den norske kirke. Regjeringens framferd kunne ha tappet det kirkelige fondet for 1,5 milliard kroner.

Høyesterettsdommen må oppleves pinlig av den rødgrønne regjeringen, med justisminister Storberget i spissen, som her har utvist et særdeles dårlig skjønn. Omkring 1200 festetomter er allerede solgt til reduserte priser. Disse tomteeierne må sies å ha hatt flaks. Salgene kan selvfølgelig ikke omgjøres. Men staten må være forberedt på å få et erstatningskrav fra OVF, dvs at staten må betale til OVF mellomlegget mellom salgsprisen og den prisen som OVF etter loven kunne ha fått. Hvis dette skjer, og det bør skje, betyr det at skattebetalerne på grunn av regjeringens ulovlige handlemåte i realiteten subsidierer 1200 tomtefesteres innløsing av sine tomter.

Lederen av Stortingets kontrollkomité, Anders Anundsen (Frp), mener saken er så alvorlig at han vil drøfte mulig riksrettssak. Han sier i en pressemelding at Regjeringen hele tiden har fremholdt overfor Stortinget at saken ikke var i strid med Grunnloven. Når Høyesterett sier det er galt, er det riktig å vurdere riksrett, sier Anundsen.

Det er vel neppe sannsynlig at det blir noen riksrettssak. Men statens nederlag bør være en skikkelig tankevekker for regjeringen. En kan bare undre seg over at regjeringens beste jurister har kunnet mene at tomteinstruksens tapping av kirkefondet for milliardbeløp skulle være lovlig. Det er nå andre gang på kort tid at regjeringen for en kjennelse mot seg for å handle i strid med grunnloven. For bare kort tid siden fikk rederne medhold i en sak som gjaldt rederibeskatningen. Også en flertallsregjering bør kunne forstå at den ikke har makt til å handle grunnlovsstridig.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Denne saka er jo berre trist for oss som har festetomt. Tomta er betalt tilbake mange gonger verdien ho hadde då ho vart teke i bruk. No må eg altså betale nærare 300 000 for ei tomt som eg måtte betalt 30 000 for dersom regjeringa sitt syn hadde vunne fram. Trist at Vårt Land berre ser dette frå kyrja si side. Eg kan og betale framleis festeavgift, men den vil og mist vera 10-dobla.
Vårt Land og Krf burde sjå kva denne dommen tyder for einskildmennesker, ikkje berre for statskyrkja.

Anonym sa...

Fint at regjeringa vil selge tomtene billig. Men da må de bruke egne penger, ikke kirka sine for å subsidiere kjøpene.

Kjekken sa...

Festere av Ovfs tomter som nå er sinte fordi de ikke får kjøpt på billigsalg, bør tenke gjennom hvorfor det skulle være rimelig at akkurat de skulle få kjøpt sine tomter billigere enn alle andre? Avgiften de har betalt gjennom mange år er heller ikke avdrag på kjøp av tomta som enkelte ser ut til å argumentere med, men rett og slett leie av tomta de årene de har hatt den. Dessuten: Leia for Ovfs tomter er latterlig lav!

Anonym sa...

Enig i bloggforfatters resonnement, med ett unntak: Det var daværende kirkeminister Trond Giske som forsøkte å få dette igjennom, ikke først og fremst justisministeren.

Regjeringens påfunn er så grovt at det ikke kan beskrives som noe annet enn et gigantisk ran og krenkelse av kirkens organisasjonsfrihet. Altså brudd på menneskerettighetene. Derfor er riksrettsak interessant, men i tillegg burde man reist straffsak mot de ansvarlige i regjeringen for dette. Det har til nå kostet omtrent en halv milliard kroner. På et eller annet vis må disse folkene stoppes fra enda flere slike påfunn!