fredag 11. desember 2009

En fredspris som vil bli husket

Den store Nobeldagen er over. Prisvinneren er reist hjem, og alle ser ut til å være fornøyde. Fredsprisen til Obama har vært møtt med kritikk. Både her hjemme, i USA og andre steder i verden har det vært hevdet at han ikke har fortjent en, at den ”kom for tidlig”. Etter at ikke minst aviser i redaksjonelle kommentarer, har gjentatt påstanden til det kjedsommelige, har man fulgt opp med meningsmålinger der man har spurt folk om Obama har fortjent fredsprisen. Som man spør, får man svar, flertallet har svart nei.

Jeg skrev etter tildelingen at pristildelingen til Obama lar seg forsvare, og Jaglands tale under seremonien i Oslo Rådhus bekrefter etter min mening at dette er en vurdering som står seg. At pristildelingen er ”premature” og ”kommer for tidlig”, er egentlig en pussig påstand. Skal prisen primært være en påskjønning for lang og tro tjeneste? Vi har sett mange eksempler på at folk har fått fredsprisen for ting de har utrettet mange år tilbake. Men ifølge Nobels testamente skal prisen tildeles den som det siste året har gjort mest f eks for internasjonal forbrødring. At Obama har gjort mye nettopp for internasjonal forbrødring, er hevet over tvil. Hvem har gjort mer ”det siste året”? Spørsmålet er stilt mange ganger. Jeg har ikke sett at noen av kritikerne har forsøkt å svare.

Allerede nå ser det ut til at noen av kritikerne har forandret mening, muligens fordi de etter Jaglands tale i har fått mer innsikt i begrunnelsen, og hva intensjonen med prisen egentlig er. Jeg noterer også at Obamas tale blir godt mottatt i USA. Men det er klart, hvis Obamas videre bestrebelser for å nå sine gode mål, mislykkes, vil kritikere komme tilbake. I så fall er vi i samme situasjon som for mange andre prisvinnere, som har mislykkes i sitt arbeid. Men hva som måtte skje i framtida, kan ikke brukes som begrunnelse for verken det ene eller det andre.

5 kommentarer:

band1t sa...

Jeg synes at Barack Obama holdt en fantastisk tale! Endelig har vi fått en slik leder for planetens eneste supermakt. Håper han blir sittende i mange år.

Maren sa...

Obama er en verdig mottaker og hele fredsprisutdelingen var en fin reklame for Norge.

Dessverre har det nå i etterkant kommet opp at mange av gjestene på festbanketten på Grand Hotel var sponsorer og hadde derfor adgang til denne festen. Jeg synes ikke at dette er riktig, hvis dette fortsetter blir det til slutt en fest bare for de rike. Etter min mening har fredsprisvinneren en rett til å møte et bredt spektrum av Norges befolkning og ikke bare de som kan "betale" seg inn.

Britt Moe sa...

Hvem er verdig..Det en person/organisasjon har gjort for verdens fred og slik satt fokus på menneskers rett til et verdig liv, er kriterier for Fredsprisen. Kan målet for å oppnå dette, hellige middelet? Jeg er i undring over det spørsmålet. Jeg har ikke svar, men jeg tror Obama er i en viktig kamp. Jeg tror han bør få vår bønneoppmerksomhet.
Britt Moe

Anonym sa...

Obama er sikkert en bra kar. Men jeg er redd det blir med de fine ordene. Når det gjelder at han har bidratt mest til internasjonal forbrødring mener jeg det uansett er en selvmotsigelse når prisen går til den øverste hærsjefen for et land som er involvert i to kriger. Obama har også stått for en opptrapping av disse krigene.

Savner du andre gode forslag mener jeg disse går Obama en høy gang:
- leger uten grenser
- Koalisjonen mot klasevåpen
- International Crisis Group
- Lidija Jusupova, tsjetsjensk menneskerettsforkjemper
- Bulambo Lembelembe, menneskerettsforkjemper, Kongo
- Hu Jia, kinesisk dissident
- Ingrid Betancourt , Columbiansk politiker

Resultatet ble da også en meget pinlig affære der en amerikansk hærsjef bruker Nobel-talen til å forsvare bruken av vold som virkemiddel for å unngå vold.

Vold avler vold er et ordtak nobel-komiteen burde merket seg i så måte.

Men: Lykke til Obama.

Anonym sa...

fredspris Til obama???

Eskalering av krig i pakistan med økt bruk av droner:

http://www.lmd.no/index.php?article=12031

Nei til internasjonalt forbud mot landminer som 150 andre land har sagt ja til. 26 000 døde årlig, de fleste sivile

http://www.msnbc.msn.com/id/34136023/ns/politics-white_house/

listen fortsetter, tragisk å se hvordan alle heller vil stå å rose gode taler, som om hva politikere sier er synonymt med hva de gjør.