søndag 13. desember 2009

Fornuftig ordning?

VG-oppslaget om at Thorbjørn Jagland ikke betaler skatt av lønnen han har som generalsekretær i Europarådet, er velegnet til å nære opp under småligheten i våre sinn. Få gidder å sette seg nærmere inn i saken. Heller ikke VG har klart å få fakta riktig, til tross for at hele førstesiden i dag brukes på denne saken. Jagland har 2,2 mill kroner i årslønn, forteller avisen, men Jagland selv opplyser at han har 1,6 millioner. Jeg regner med at Jagland vet hva han tjener.

Kritikken som nå rammer Jagland, er urettferdig. Det er ikke han som har laget reglene, og reglene er heller ikke spesielle for hans situasjon. Jagland minner også om at han nå er utmeldt av den norske folketrygden, og han er heller ikke med i sosiale ordninger i sitt nye hjemland Frankrike. Han må derfor ha en egen privat helseforsikring. I tillegg minner han om at kona er der uten lønn, og at hun heller ikke er medlem av folketrygden lenger.

Både Skattebetalerforeningen og Lundteigen bør derfor modere seg noe i sine sterke uttalelser om saken, spesielt Lundteigen, som bør være kjent med ordningen, og som lenge har hatt god mulighet til å ta den opp med tanke på å endre den. Muligens har verken han eller andre gjort det, fordi ordningen når alt kommer til alt er den mest fornuftige.

Men når det er sagt, synes jeg nok Jagland uttaler seg noe ubeskyttet når han sier at det ville vært vanskelig å få folk til å ta disse jobbene, hvis man skulle betale skatt. Husker jeg ikke feil, var det svært viktig for Jagland å få denne jobben, og atskillige norske skattekroner ble brukt i arbeidet for hans kandidatur. Jeg kritiserer ikke noe av dette. Men hans uttalelse røper en tenkning som ligner litt for mye på den vi kjenner fra næringslivshold når urimelig høye lønninger og frynsegoder skal forsvares.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Han har kanskje ikke laget reglene, men det er helt klart at disse reglene er gamle og burde vært omgjort for lenge siden. Jeg har jobbet for knappenåler og glansbilder og betalt min del av skatten noe som Jagland burde være voksen nok til å gjøre også..!!!

Maren sa...

Dessverre virker Jagland som en gammel sutrete mann i denne saken. Hadde vel vært til en fordel for han om han ikke hadde kommet ut med denne kommentaren, den virker lite gjennomtenkt og provoserer nok mange skattebetalere.

Anonym sa...

Jeg synes Jagland har gjort en rekke feilbedømninger som politiker. Sammensettingen av hans regjering hadde sikkert en god intensjon men ble vel ikke noen suksess. Hans forsøk på å få regjerignsmakt ved å utfordre velgerne på en "minsteprosentsats" slo vel også litt feil. Synes også å minnes lit dårlig gangsyn ved å fprdele goder i presidentskapet i den tid han satt der. Som leder av Nobel kommiteen stiller jeg også spørsmål ved hans lederstil. Dagens oppslag følger godt i rekken.

Fredrik sa...

Det problematiske i denne saken er at reglene som Jagland viser til strider med prinsippet om likhet for loven, fordi reglene kun gjelder en håndfull stillinger som kun tildeles en liten politisk elite. Når Jagland unngår Norsk skattelov ved å vise til regler som kun gjelder ham og en liten håndfull andre toppolitikere, sier han i prinsippet at Norsk lov ikke gjelder ham fordi han i kraft av sin beskyttede stilling ikke trenger å forhlde seg til de reglene som gjelder alle andre Norske borgere. Dette strider mot prinsippet om likhet for loven, og er derfor i strid med grunnloven. At reglene har eksistert over lengre tid, er ingen unskyldning. Jagland har bygget sin politiske kariære på å sloss mot forskjellsbehandling og uretferdighet, og da burde han ha reagert på privilegiene han ble tildelt da han takket ja til stillingen som leder av Europarådet.

Mickey sa...

Urettferdig kritikk???

Jeg er Norsk, bor i utlandet (helt etter eget valg, og det er ikke synd paa meg!) og har tatt med meg familien hit for aa markedsfoere norsk teknologi ut i verden.

Jeg maa betale skatt til mitt nye hjemland for all inntekt, formueskatt og kapitalinntektsskatt til Norge, og for dette faar jeg saa og si ingen sosiale tjenester. Alt som heter skole, helse, trygd etc maa jeg ordne selv gjennom private forsikringer og tjenester. Husleie, bil, eventuelle tjenere (sic!) maa jeg naturligvis dekke selv. Min inntekt er foroevrig betydelig lavere enn det Jagland faar.

Til tross for dette, er det ikke vanskelig aa finne nordmenn som kunne tenke seg tilsvarende jobb!

Paa toppen av alt driver finansdepartementet naa med skumle aktiviteter, der de vil innfoere prinsippet om global beskatning. Det vil si at dersom skatten jeg betaler i mitt nye hjemland (for eksempel paa inntekt) er lavere enn den ville vaert i Norge, skal jeg betale mellomlegget i norsk skatt. Helt uten aa faa noen yteliser tilbake. Dette kommer fra en Arbeiderpartiledet regjering.

Need I say more?

Anonym sa...

De undrar seg skatt og undrar å oppgi mye annet vi borgere av Norge for lengst burde vært gjort kjent med, og har krav på å få vite om disse godt betalte regjeringspolitikeren. Men nå kommer det fram i dagslyset, det ene og det andre hemmeligholdte som vi alle vil få ta del i og godt er det!

Helt til slutt. Jeg mener også at offentliggjøring av skattelistene må bli en slutt på. Det finnes mange fattigstilte her i landet og dette med å offentliggjøre folks skatte inntekt som Stoltenberg- regjeringen har funnet på har vært med den hensikt å presse hardt på de som fra før av har det svært vanskeligstilt. Jeg vil si; LATTERLIGGJØRE de svakstilte gruppene i samfunnet ved å legge fram skattelistene til offentlig skue og skape enda større klaseskille og "hersk og splid" mellom befolkningen!

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org.
(help for youth in serious lifecrises)
http://www.hulk.no