onsdag 30. desember 2009

Protest fra pensjonist

Einar Lunde slutter i NRK etter 40 år i statskanalen. Ifølge Dagbladet slutter han i protest fordi han ikke får fortsette å ta oppdrag for Temareiser Fredrikstad som foreleser på turer til Sør-Afrika. Ifølge TV2 og VG vil det antagelig innebære at han tas av luften med øyeblikkelig virkning. Han skal visstnok ha blitt truet med sparken hvis ikke dette arbeidsforholdet opphørte. NRK avviser at han er truet med å bli sparket.

NRK sier det ikke er problematisk at han som NRK-journalist holder foredrag på reiser. Det problematiske er at han fungerer som reiseleder. Når du bare holder et foredrag, er du ikke den som har regien på arrangementet. Som reiseleder låner du ut ditt navn og NRKs navn til en kommersiell aktør på en helt annen måte, sier direktør for nyhets- og programdivisjonen i NRK, Per Arne Kalbakk.

NRK viser til at man har et personalreglement som sier klart at medarbeidere i nyhetsavdelingen ikke skal påta seg slike oppdrag som Lunde gjør. I så fall regner jeg med at reglementet også gjelder for Lunde. At oppdragene for Temareiser ifølge Lunde selv har vært en ”bærebjelke” for hans familieøkonomi, kan vel heller ikke være avgjørende for at NRK skal gi ham særbehandling.

Det opplyses at Lunde skal slutte i september neste år. I mars fyller han 67 år, en helt vanlig alder for å tre inn i pensjonistenes rekker.

Oppdatering: Lunde vil ikke bli tatt av skjermen straks. Lunde har etter en skriftlig refs beklaget saken, og fortsetter som planlagt til og med 27. september neste år.

3 kommentarer:

John Doe sa...

Ok.. Hele poenget med å blogge er vel å gi uttrykk for egne meninger? Det du gjør er jo å lage en 100% kopi fra andre.

Skjerpings

Oddbjørn sa...

Til John Doe: Hvis du ikke klarer å se at jeg her gir uttrykk for en mening, bør du lese posten en gang til. Du har åpenbart heller ikke skjønt poenget med min henvisning til at Lunde ganske snart er pensjonist.

Bjørn sa...

Så veldig forbannet på NRK kan han ikke ha vært siden han ikke tar hatten og går etter "normal" oppsigelsestid. Det som i praksis skjer her at han pensjonerer seg ved noe som er vanlig pensjonsalder - og ikke benytter seg av retten(?) han har til å stå i stillingen til 70 (er forøvrig usikker på om det er en rett - i andre bedrifter må man vel normalt søke om å stå i stilling så lenge.