fredag 4. desember 2009

Inhumant menneskesyn

Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund (HEF), Kari Vigeland, har vakt oppsikt med sine uttalelser om at de eldste på norske sykehjem på et tidspunkt må slutte med pillene og dø fremfor å ta ressurser fra unge generasjoner. Hun anbefaler derfor de politiske myndighetene å sette tak på bevilgningene til legende og livsoppholdende behandling for de aller eldste. Det er i en artikkel på nettstedet Fritanke.no Vigeland lanserer denne tenkningen, som Human-Etisk Forbund finner grunn til å distansere seg fra. Nåværende generalsekretær i HEF, Kristin Mile, sier i en kommentar at Vigeland ikke uttaler seg på vegne av Human-Etisk Forbund. Mile har behov for å presisere at Vigeland uttaler seg stikk i strid med det menneskesynet Human-Etisk Forbund står for.

Vigeland spør i sin artikkel: ”Hvordan vil jeg selv oppleve situasjonen som redusert og hjelptrengende 90-åring? Dersom jeg blir ute av stand til å yte noe tilbake til mine nærmeste, men en klart belastning for dem, hvordan vil jeg da oppleve mitt menneskeverd?”

Hva slags menneskesyn er dette? Skal virkelig mitt menneskeverd være avhengig av hva jeg kan prestere? Stortingsrepresentant Laila Dåvøy treffer godt når hun karakteriserer humanetikerens utspill som ”inhumant”.

Oppdatering: Inge Lønning kommenterer saken i Vårt Land i dag og sier bl a at Vigeland gjør en fatal feilkobling når hun kobler sammen diskusjonen om ressursbruk i helsevesenet med hvordan man skal møte eldres behov.

4 kommentarer:

Lars Gunnar Røed sa...

Inhumant i aller høyeste grad! Og stikk i strid med vårt kristne menneskesyn! Som et lite eksempel - tenk bare på hvor mange troende mennesker i høy alder som ikka kan noe annet enn å be - hvilken verdifull betydning disse har!

Oddbjørn sa...

Godt poeng, Lars Gunnar!

Anonym sa...

Enig med blogger.

Det er viktig og tenke over at med bare en håndfull slike tenkere som henne i feil posisjoner, så kan det gå riktig så galt altså. Det er egentlig ikke så mye som skal til.

Syke prosjekter finnes ikke bare i svart/hvitt bilder som mange yngre generasjoner i dag kanskje føler fjernt, fordi for dem skjedde det "for en evighet" siden. Og "de der" var jo noen raringer. "Vi her" er ikke "sånn"....

Gullstandard sa...

Dette er det stygge resultatet av velferdsstatens ideologi, når man har gjort omsorg og stell av sine nærmeste til en offentlig oppgave, prisgitt den økonomiske kampen mellom særinterssegruppene.

Dette er det man har bedt om, og nå har man fått det.
Dette aspektet ved velferdsstaten er forøvrig en viktig del av amerikanernes motstand mot Obamas "helsereform". De ønsker slett ikke at offentlig byråkrati skal bestemme over hvem som skal "dø i fred" i all stillhet.